Anunţ concurs de promovare

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Muzicescu, nr. 5, judeţul Cluj, anunţă organizarea concursului pentru promovare în grade profesionale, după cum urmează:

 

 •  Cercetător ştiinţific - domeniul reprezentarea politică a minorităţilor, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific - domeniul procese identitare în comunităţile minoritare, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul procese etno-demografice, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul migraţie etnică, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul romologie: mişcări sociale şi politice, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul discursul identitar, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul etnologia culturilor tradiţionale, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul istoria postbelică a minorităţilor din România, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul procese identitare şi coeziune socială, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul gestionarea literaturii de specialitate şi a literaturii secundare, a produselor mass-media, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul evaluarea politicilor faţă de minorităţi, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul romologie: procese social identitare, 1 post
 •  Cercetător ştiinţific gradul III - domeniul etnomuzicologie, etnocoreologie, 1 post

 

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 10 iunie 2011.

Condiţiile de participare, regulamentul concursului, tematica de concurs şi alte informaţii se pot obţine de la sediul ISPMN,  telefon: 0040-364-116 261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.

Anunţ concurs de promovare în format PDF