Anunț concurs - post de cercetător ştiinţific gradul III în domeniul migraţia tinerilor pe o perioadă determinată

 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific gradul III în domeniul migraţia tinerilor pe o perioadă determinată până la data de 30 noiembrie 2018. Poziţia este de 8 ore pentru perioada de până la 31 octombrie 2017, respectiv de 4 ore în perioada 1 noiembrie 2017 - 30 noiembrie 2018.

Concursul se va desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 04.08.2017.

Condiţiile de participare, regulamentul concursului, tematica de concurs şi alte informaţii se pot obţine de la sediul ISPMN,  telefon: 0040-364-116 261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.