Anunţ concurs - cercetător ştiinţific în domeniul relaţii interetnice şi reprezentare vizuală, post cu atribuţii editoriale

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post pentru funcţia de cercetător ştiinţific în domeniul relaţii interetnice şi reprezentare vizuală, post cu atribuţii editoriale.

 

Cerinţele postului:

a) studii superioare de profil: studii superioare în domeniul sociologie sau antropologie, cu diplomă de licenţă;

b) activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de 4 ani în alte activităţi;

c) experienţă în cercetarea antropologică a relaţiilor interetnice din România, în cercetări ce au la bază componenta de reprezentare vizuală;

d) cunoştinţe bune de operare pe calculator: Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, SPSS;

e) cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;

f) experienţa de muncă în domeniul editorial (redactare de cărţi, lucrări ştiinţifice etc.), respectiv experienţa în administrarea paginilor de internet, a suprafeţelor de administrare a bazelor de date online constituie avantaj.

 

Tematica concursului

Relaţiile interetnice din România în reprezentarea vizuală

Editare cărţi şi reviste ştiinţifice

 

Bibliografia concursului

EINSOHN, Amy: The Copyeditor's Handbook: A Guide for Book Publishing and Corporate

Communications, Third Edition, With Exercises and Answer Keys. University of California

Press, 2011.

BARBASH, Ilisa - TAYLOR, Lucien: Cross-Cultural Filmmaking. A Handbook for Making Documentary and Ethnographic Films and Videos. University of California Press. 1997.

MITCHELL, Claudia: Doing Visual Research.Sage Publications. 2011.

BÃDESCU, Gabriel - KIVU, Mircea - ROBOTIN, Monica (eds.): Barometrul relaţiilor etnice 1994-2002. O perspectivã asupra climatului interetnic din România. Fundaţia CRDE, Cluj-Napoca, 2005.

 

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 26.09.2013.

Regulamentul concursului şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul ISPMN, telefon: 0040-364-116 261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.