Anunţ concurs - cercetător ştiinţific în domeniul procese identitare în comunităţile minoritare

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Muzicescu, nr. 5, judeţul Cluj, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant pentru funcţia de cercetător ştiinţific în domeniul procese identitare în comunităţile minoritare.

Postul se ocupă pe perioadă determinată, pe durata suspendării contractului individual de muncă al titularului postului pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, până la data de 24.03.2015.

 

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 01.07.2013.

 

Condiţii specifice:

-         studii superioare în ştiinţe socio-umane

-         activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau cel puţin 4 ani în alte activităţi

 

Cerinţe:

Cunoaşterea literaturii de specialitate pe tema etnicităţii şi a identităţii etnice, cunoaşterea metodologiei specifice în analiza de politici publice, cunoaşterea metodelor calitative (accent pus pe metodele de cercetare a identităţii etnice şi pe studierea comunităţilor minoritare) şi cantitative (prelucrarea şi interpretarea datelor statistice, utilizarea unui program de analiza statistică).

Experienţă în prelucrarea interviurilor de tip narativ-biografic, experienţă în cercetarea de teren la comunităţi minoritare etnice.

 

Tematica propusă pentru proba scrisă şi orală:

Probleme de cercetare relevante privind minorităţile etnice

Politici identitare referitoare la minorităţi etnice din România

 

Bibliografia:

Gans, Herbert J. 1996. Symbolic Ethnicity. In. John Hutchinson - Anthony D. Smith: Ethnicity Oxford: Oxford University Press, 146-151.

Jenkins, Richard. 1997. Rethinking Ethnicity, Sage Publications, Los Angeles-London- New Delhi- Singapore.

Rosenthal, Gabriele. 2004. Qualitative research practice. Seale, Clive; Gobo, Giampietro; Gubrium, Jaber F. ; Silverman, David (Ed.) S. 48- 64; London: Sage.

BRUBAKER - FEISCHMIDT - FOX - GRANCEA 2006. Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town.. Princeton University Press

 

Regulamentul concursului şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul ISPMN,  telefon: 0040-364-116 261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.