Anunţ concurs - cercetător ştiinţific gradul III în domeniul istoria socială a minorităţilor etnice.

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Muzicescu, nr. 5, judeţul Cluj, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant pentru funcţia de cercetător ştiinţific gradul III în domeniul istoria socială a minorităţilor etnice.

Postul se ocupă pe perioadă determinată, pe durata suspendării contractului individual de muncă al titularului postului pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, până la data de 31.03.2015.

 

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 06.02.2014.

 

Condiţiile şi cerinţele specifice postului sunt următoarele:

  1. studii superioare de profil: facultate în domeniul ştiinţelor sociale/istorie

  2. activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor,

  3. cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională,

  4. experienţă în metoda interviului (oral history), analiza calitativă şi cercetarea în arhive

  5. experienţă în cercetare şi/sau în domeniul minorităţilor naţionale

  6. experienţă în studiul istoric al relaţiilor etnice din România, în cercetări referitoare la problema relaţiei dintre naţionalism, etnicitate şi identitate din perspectiva istoriei recente

 

Tematica probei orale este:

Construcţia socială a identităţii etnice în cazul minorităţilor mici

Memorie socială şi practici instituţionale în istoria recentă a minorităţilor

 

Bibliografia:

Eriksen, T.H. 2002, Ethnicity and nationalism, London; Ann Arbor, Michigan: Pluto Press

Rex, John, 1986, Theories of race and ethnic relations, Cambridge: Cambridge University Press

Maria Todorova, 2004, Balkan Identities. Nation and memory, Hurst&Company, Londra.

Said Edward W., 2001, Orientalismul. Concepţiile occidentale despre Orient, Ed. Amarcord, Timişoara.

 

Regulamentul concursului şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul ISPMN, telefon: 0040-364-116 261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.