Anunţ Burse de cercetare ISPMN 2019

 

Anunţ burse de cercetare ISPMN 2019

 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) anunţă concursul public pentru 1 bursă de cercetare pentru cercetători cu preocupări în domeniul minorităţi naţionale şi relaţii interetnice.

Programul de burse al ISPMN urmăreşte să contribuie la promovarea valorilor interculturalităţii, valorificarea bazelor de date şi a materialelor existente în Institut, să încurajeze tinerii cercetători şi să ofere cercetătorilor oportunitatea şi cadrul de a câştiga experienţă în munca de cercetare în echipă.

În cadrul acestui apel de burse se acordă o bursă senior cu durata de 4 luni în valoare de 2800 lei/lună în domeniul aplicării pe plan local a actelor normative privind drepturile lingvistice ale minorităților naționale.

Formularul de participare la concurs, descrierea bursei şi condiţiile de participare sunt disponibile la adresa de web www.ispmn.gov.ro sau pot fi solicitate prin e-mail la office@ispmn.gov.ro.

 

Procedura evaluării

Evaluarea şi selectarea candidaţilor se face după următorul model:

1) Depunerea dosarului complet prin poştă sau personal la sediul ISPMN. Data-limită: 10 iunie 2019. (Termenul limită este data primirii dosarului, nu ştampila poştei!) Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

2) Evaluarea candidaţilor (analiza dosarului de candidatură) se face de către o comisie care are în componenţă 3 cercetători ISPMN.

3) Analiza şi evaluarea dosarelor de candidatură de către Comisia de evaluare va fi făcută şi publicată în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

4) Candidaţii vor avea la dispoziţie 1 zi lucrătoare după publicarea rezultatelor să depună contestaţie.

5) Candidaţii declaraţi admişi vor semna un contract de bursă cu ISPMN pe perioada stabilită în anunţul de bursă.

 

 

Modalităţi de înscriere şi termene privind concursul

Dosarele de candidatură vor fi predate pe suport de hârtie la sediul ISPMN sau electronic la adresa de e-mail: office@ispmn.gov.ro la subiect specificându-se: „Aplicaţie bursă".

Termenul de primire a dosarelor este 10 iunie 2019, ora 16.00 (data primirii dosarului, nu ştampila poştei).

Nu vor fi luate în considerare dosarele incomplete sau cele primite după această dată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0364-116261 sau prin e-mail: office@ispmn.gov.ro.

 

Regulamentul de burse

Formularul de aplicare

Descrierea bursei