Anunţ Burse de cercetare ISPMN 2017

Anunţ burse de cercetare ISPMN 2017

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) anunţă concursul public pentru 2 burse de cercetare pentru cercetători cu preocupări în domeniul minorităţi naţionale şi relaţii interetnice. Programul de burse al ISPMN urmăreşte să contribuie la promovarea valorilor interculturalităţii, valorificarea bazelor de date şi a materialelor existente în Institut, să încurajeze tinerii cercetători şi să ofere cercetătorilor oportunitatea şi cadrul de a câştiga experienţă în munca de cercetare în echipă.

În cadrul programului de burse se acordă următoarele tipuri de burse de cercetare:

1. Burse de cercetare „aspirant" care se acordă pentru tineri în pregătire (studenţi, licenţiaţi, masteranzi, doctoranzi), în valoare de 600 lei/lună - 1 bursă

2. Burse senior care se acordă pentru specialişti cu experienţă şi activitate semnificativă în cercetarea ştiinţifică sau în domenii cu relevanţă pentru cercetarea minorităţilor naţionale, în valoare de 1200 lei/lună - 1 bursă

Formularul de participare la concurs, descrierea burselor şi condiţiile de participare sunt disponibile la adresa de web www.ispmn.gov.ro sau pot fi solicitate prin e-mail la office@ispmn.gov.ro. Un candidat poate aplica pentru o singură bursă.

Procedura evaluării

Evaluarea şi selectarea candidaţilor se face după următorul model:

1) Depunerea dosarului complet prin poştă sau personal la sediul ISPMN. Data-limită (6 iunie 2017, ora 14.00) este data primirii dosarului, nu ştampila poştei! Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

2) Evaluarea candidaţilor (analiza dosarului de candidatură) se face de către o comisie care are în componenţă 3 cercetători ISPMN.

3) Analiza şi evaluarea dosarelor de candidatură de către Comisia de evaluare va fi făcută şi publicată în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

4) Candidaţii vor avea la dispoziţie 1 zi lucrătoare după publicarea rezultatelor să depună contestaţie.

5) Candidaţii declaraţi admişi vor semna un contract de bursă cu ISPMN pe perioada stabilită în anunţul de bursă.

Modalităţi de înscriere şi termene privind concursul

Dosarele de candidatură vor fi predate pe suport de hârtie la sediul ISPMN sau electronic la adresa de e-mail: office@ispmn.gov.ro la subiect specificându-se: „Aplicaţie bursă".

Termenul de primire a dosarelor este 6 iunie 2017, ora 14.00 (data primirii dosarului, nu ştampila poştei).Nu vor fi luate în considerare dosarele incomplete sau cele primite după această dată.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, în intervalul 9.00-15.00 la nr. de telefon 0364-116261 sau prin e-mail: office@ispmn.gov.ro.

Regulamentul de burse
Formularul de aplicare

Lista de burse


1)Bursă de cercetare în domeniul întocmirii regestului dosarului de Securitate al episcopului Márton Áron - Etapa 2017Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialişti (5 luni)


2)Bursă de cercetare în domeniul intelectuali maghiari în vizorul Securităţii în epoca Ceauşescu - Etapa 2017Tipul bursei de cercetare: 1 bursă senior pentru specialişti cu experienţă în cercetarea minorităţilor naţionale (5 luni)