Anunţ Burse de cercetare ISPMN 2015

 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) anunţă concursul public pentru 11 burse de cercetare pentru cercetători cu preocupări în domeniul minorităţi naţionale şi relaţii interetnice. 
Programul de burse al ISPMN urmăreşte să contribuie la promovarea valorilor interculturalităţii, valorificarea bazelor de date şi a materialelor existente în Institut, să încurajeze tinerii cercetători şi să ofere cercetătorilor oportunitatea şi cadrul de a câştiga experienţă în munca de cercetare în echipă.


În cadrul programului de burse se acordă următoarele tipuri de burse de cercetare:

1. Burse de cercetare „aspirant" care se acordă pentru tineri în pregătire (studenţi, licenţiaţi, masteranzi, doctoranzi), în valoare de 600 lei/lună - 8 burse 
2. Burse postdoctorale care se acordă pentru cercetători cu titlul de doctor, obţinut cu cel mult cinci ani în urmă, în valoare de 1000 lei/lună - 1 bursă
3. Burse senior care se acordă pentru specialişti cu experienţă şi activitate semnificativă în cercetarea ştiinţifică sau în domenii cu relevanţă pentru cercetarea minorităţilor naţionale, în valoare de 1200 lei/lună - 2 burse

Formularul de participare la concurs, descrierea burselor şi condiţiile de participare sunt disponibile la adresa de web www.ispmn.gov.ro sau pot fi solicitate prin e-mail la office@ispmn.gov.ro.

Un candidat poate aplica pentru o singură bursă.

Modalităţi de înscriere şi termene privind concursul:
Dosarele de candidatură vor fi predate pe suport de hârtie la sediul ISPMN sau electronic la adresa de e-mail: office@ispmn.gov.ro la subiect specificându-se: „Aplicaţie bursă".
Termenul de primire a dosarelor este 22 mai 2015, ora 15.00.
Nu vor fi luate în considerare dosarele incomplete sau cele primite după această dată. După anunţarea rezultatelor preselecţiei, candidaţii admişi după prima etapă de selecţie vor fi invitaţi la un interviu care se va desfăşura la sediul ISPMN din Cluj-Napoca. Candidaţii pot participa la interviu şi prin Skype.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, în intervalul 9.00-15.00 la nr. de telefon 0364-116261 sau prin e-mail: office@ispmn.gov.ro.

 

Regulamentul de burse

Formularul de aplicare


Lista de burse:

1. Bursă în domeniul evoluţia demografică a minorităţilor din România

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă senior pentru specialişti cu experienţă în cercetarea minorităţilor naţionale (6 luni)

2. Bursă în domeniul evoluţia demografică a minorităţilor din România

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialişti (6 luni)

3. Bursă în domeniul cercetării sistemului de învăţământ în limba maghiară

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă postdoctorală, cercetători cu titlul de doctor (6 luni)

4. Bursă în domeniul bisericile minoritare şi dosarele CNSAS

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialişti (6 luni)

5. Bursă în domeniul intelectuali maghiari în vizorul Securităţii în epoca Ceauşescu

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă senior pentru specialişti cu experienţă în cercetarea minorităţilor naţionale (6 luni)

6. Bursă în domeniul arhivare interviuri efectuate în anii 1980 cu intelectuali maghiari din România

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialişti (3 luni)

7. Bursă în domeniul cercetării a locurilor şi spaţiilor ale identităţii naţionale în cadrul minorităţilor naţionale din Transilvania - Apelul 2

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant, pentru tineri specialişti (6 luni)

8. Burse în domeniul dinamicii spaţio-temporare a limbilor minoritare din România pe baza datelor ultimelor cinci recensăminte

Tipul bursei de cercetare: 2 burse aspirant pentru tineri specialişti (6 luni)

9. Bursă în domeniul cercetărilor privind minorităţile naţionale din România, perioada 1989-2009. Valorificarea ştiinţifică a cronologiei minorităţilor şi a surselor documentare referitoare la minorităţi aflate la ISPMN

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialişti (6 luni)

10. Bursă de cercetare în domeniul editorial, în cadrul Editurii ISPMN

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialişti (6 luni)