Anunţ Burse de cercetare ISPMN 2014 – Apelul 2

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale anunţă concursul public pentru şase burse de cercetare pentru cercetători cu preocupări în domeniul minorităţi naţionale şi relaţii interetnice.

Programul de burse al ISPMN urmăreşte să contribuie la promovarea valorilor interculturalităţii, valorificarea bazelor de date şi a materialelor existente în Institut, să încurajeze tinerii cercetători şi să ofere cercetătorilor oportunitatea şi cadrul de a câştiga experienţă în munca de cercetare în echipă.

În cadrul programului de burse se acordă următoarele tipuri de burse de cercetare: 

 

  1. Burse de cercetare „aspirant" care se acordă pentru tineri în pregătire (studenţi, licenţiaţi, masteranzi, doctoranzi), în valoare de 600 lei/lună - 3 burse
  2. Burse postdoctorale care se acordă pentru cercetători cu titlul de doctor, obţinut cu cel mult cinci ani în urmă, în valoare de 1000 lei/lună - 1 bursă
  3. Burse senior care se acordă pentru specialişti cu experienţă şi activitate semnificativă în cercetarea ştiinţifică sau în domenii cu relevanţă pentru cercetarea minorităţilor naţionale, în valoare de 1200 lei/lună - 2 burse

 

Un candidat poate aplica pentru o singură bursă.

 

Modalităţi de înscriere şi termene privind concursul

Dosarele de candidatură vor fi predate pe suport de hârtie la sediul ISPMN sau electronic la adresa de e-mail: office@ispmn.gov.ro la subiect specificându-se: „Aplicaţie bursă".

Termenul de primire a dosarelor este 23 iunie 2014, ora 15.00.

Nu vor fi luate în considerare dosarele incomplete sau cele primite după această dată. După anunţarea rezultatelor preselecţiei, candidaţii admişi după prima etapă de selecţie vor fi invitaţi la un interviu care se va desfăşura la sediul ISPMN din Cluj-Napoca. Candidaţii pot participa la interviu şi prin Skype.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, în intervalul 9.00-15.00 la nr. de telefon 0364-116261 sau prin e-mail: office@ispmn.gov.ro

 

Regulamentul de burse 

Formularul de aplicare

 

Lista de burse:


1. Bursă de cercetare în domeniul documentării cercetărilor ştiinţifice privind minorităţile naţionale din România - Evreii din România

Tipul bursei de cercetare: bursă „aspirant", pentru tineri specialişti

Perioada bursei: 5 luni

 

2. Bursă de cercetare în domeniul documentării cercetărilor ştiinţifice privind minorităţile naţionale din România - Baze de date cu minorităţile din România

Tipul bursei de cercetare: bursă „aspirant", pentru tineri specialişti

Perioada bursei: 5 luni

 

3. Bursă de cercetare pentru cercetarea locurilor şi spaţiilor ale identităţii naţionale în cadrul minorităţilor naţionale din Transilvania

Tipul bursei de cercetare: bursă „aspirant", pentru tineri specialişti.

Perioada bursei: 5 luni

 

4. Bursă de cercetare în domeniul instituţiilor minorităţii maghiare din România

Tipul bursei de cercetare: bursă postdoctorală, cercetători cu titlul de doctor

Perioada bursei: 3 luni 

 

5. Bursă de cercetare în domeniul documentării cercetărilor ştiinţifice privind minorităţile naţionale din România - Germanii din România

Tipul bursei de cercetare: bursă senior pentru specialişti cu experienţă în cercetarea minorităţilor naţionale 

Perioada bursei: 3 luni

 

6. Bursă de cercetare în domeniul cercetării istoriei moderne a romilor din România 

Tipul bursei de cercetare: bursă senior pentru specialişti cu experienţă în cercetarea minorităţilor naţionale 

Perioada bursei: 5 luni