Anunţ - Program de burse de cercetare al ISPMN 2012

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale anunţă apelul privind acordarea unui număr de 5 burse de cercetare în domeniul relaţiilor interetnice. 

 

Obiectivele programului:

-  să sprijine şi să încurajeze cercetătorii cu preocupări în domeniul relaţiilor interetnice,

-  să ofere cercetătorilor cu preocupări în domeniul relaţiilor interetnice posibilitatea de a câştiga experienţă în munca de cercetare în echipă,

-  să contribuie la valorificarea bazelor de date şi a materialelor existente în Institut,

-  să promoveze valorile interculturalităţii.

 

Grupul ţintă este reprezentat de tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani cu experienţă în domeniul relaţiilor interetnice, cu studii relevante pentru bursele tematice:

 

1. Bursă de cercetare în domeniul comportamentului electoratului minoritar

2. Bursă de cercetare în domeniul învăţământului în limba maghiară

3. Bursa de cercetare în domeniul filmului documentar

4. Bursă de cercetare în domeniul istoriei minorităţilor naţionale

5. Bursă în domeniul cercetării construcției identitare la turcii și tătarii din România

 

Bursele de cercetare au o durată de 3 luni şi se acordă cercetătorilor tineri cu preocupări în domeniul problematicii minorităţilor naţionale.

Aplicaţiile vor fi depuse la sediul ISPMN din str. Gavril Muzicescu, nr. 5, Cluj-Napoca până la data de 25 septembrie 2012, ora 15.00.

Pentru completarea dosarului vă rugăm să consultaţi Pachetul de informaţii privind programul de burse. 

 

Pentru informaţii suplimentare privind apelul şi depunerea aplicaţiilor vă rugăm să ne contactaţi la adresa office@ispmn.gov.ro sau la tel: 0364 - 11 62 61.