Declaraţii de avere An Fiscal 2016

Horváth István, președinte 

Hetea Estera-Roxana, vicepreședinte 

Kállay Petru, șeful Serviciului economic, contencios și administrativ 

Gidó Attila, șeful Compartimentului de studii, analiză și cercetare 

Hossu Iulia-Elena, șeful Centrului de documentare 

Vladar Rozalia, economist, control financiar preventiv 

Toma Stefania-Adriana, cercetător științific grad III, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe 

Soós Ibolya, contabil cu atribuții de resurse umane, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe - eliberare din funcție 

Sebesi Claudia Carolina, expert PR și secretariat, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe - eliberare din funcție 

Mohácsek Magdolna, consilier juridic, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe - eliberare din funcție 

Lăcătuș Crăciun-Ioan, asistent de cercetare, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe - eliberare din funcție

Kiss Tamás, cercetător științific grad III, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe 

Kiss Ágnes, cercetător științific grad III, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe 

Fosztó László, cercetător științific grad II, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe 

Filipovici Anca, cercetător științific grad III, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe - eliberare din funcție 

Cupcea Adriana, cercetător științific grad III, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe - eliberare din funcție

Székely István Gergő, Cercetător ştiinţific grad III, participant într-un proiect finanţat din fonduri externe 

Filipovici Anca, Cercetător ştiinţific grad III, participant într-un proiect finanţat din fonduri externe 

Soos Ibolya, contabil cu atribuții de resurse umane, participant într-un proiect finanţat din fonduri externe

Kormos Katalin, șeful Centrului de documentare - suspendare contract individual de muncă

Toro Tibor, cercetător științific grad III, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe 

Fosztó László, cercetător științific grad II, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe - eliberare din funcție

Toma Stefania-Adriana, cercetător științific grad III, participant într-un proiect finanțat din fonduri externe - eliberare din funcție