Declaraţii de avere An Fiscal 2012

Horváth István, preşedinte         

Hetea Estera-Roxana, vicepreşedinte

Ágoston-Palkó Erika, şeful Serviciului economic, contencios şi administrativ până în data de 06.06.2013 

Bogdan Andrea, şeful Serviciului economic, contencios şi administrativ începând cu data de 07.06.2013 (numire temporară) 

Bogdan Andrea, şeful Serviciul economic, contencios şi administrativ până la data de 30.10.2013 (numire temporară) 

Gidó Attila, şeful Compartimentului de studii, analize şi cercetare 

Kállay Petru, economist, control financiar preventiv până la data de 30.10.2013, şef serviciu începând cu data de 31.10.2013 

Vitos Katalin, şeful Centrului de documentare 

Vladar Rozalia, economist, control financiar preventiv începând cu data de 10.12.2013  

 

Anghel Remus Gabriel, cercetător ştiinţific grad III, participant într-un proiect finanţat din fonduri externe până la data de 31.03.2013 

Fosztó László, cercetător ştiinţific grad III, participant într-un proiect finanţat din fonduri externe 

Kiss Ágnes, asistent de cercetare, participant într-un proiect finanţat din fonduri europene 

Kiss Tamás, cercetător ştiinţific grad III, participant într-un proiect finanţat din fonduri externe  

Kozák Horaţiu Iuliu, cercetător ştiinţific grad III, participant într-un proiect finanţat din fonduri europene 

Mohácsek Magdolna, consilier juridic, participant într-un proiect finanţat din fonduri externe 

Toma Stefania-Adriana, cercetător ştiinţific grad III, participant într-un proiect finanţat din fonduri externe