Anunţ concurs - post temporar vacant pentru funcţia de cercetător ştiinţific gradul III în domeniul etnicitate, relaţii interetnice, naţionalism

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant pentru funcţia de cercetător ştiinţific gradul III în domeniul etnicitate, relaţii interetnice, naţionalism.

Postul se ocupă pe perioadă determinată, pe perioada suspendării contractului individual de muncă al unui angajat, pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani.

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 15 ianuarie 2016.

Condiţiile de participare, regulamentul concursului, tematica de concurs şi alte informaţii se pot obţine de la sediul ISPMN, telefon: 0040-364-116 261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.