Eben Friedman - Victor A. Friedman (ed.): Romani Worlds: Academia, Policy and Modern Media. European Academic Network on Romani Studies - Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2015.

European Academic Network on Romani Studies - Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2015.

Volumul reprezintă o parte a moştenirii lăsate de Reţeaua Europeană Academică de Studii despre Romi (REASR http://romanistudies.eu). Proiectul reţelei şi activităţile asociate au fost organizate ca un proiect comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei. O reţea de acest fel ar fi fost imposibilă înaintea apariţiei tehnologiilor media moderne, în special a internetului, de aici şi subtitlul cărţii. Reţeaua în întregime oferă o gamă largă de realizări. În primul rând, crearea unui sistem de contacte virtuale în domeniul studiilor despre romi la o scală fără precedent. Astfel, a devenit posibil ca specialiştii din domeniu, care nu ştiau despre munca colegilor sau interesele de cercetare comune, să interacţioneze. Mai mult, reţeaua a produs resurse valoroase pentru cercetători care nu au făcut cercetări în domeniul studiilor despre romi, dar doresc să includă rezultatele cercetărilor existente în cursurile predate. Prin finanţarea cercetării în domeniul politicilor publice şi a participării la atelierele dedicate schimburilor de experienţă cu sfera actorilor politici, care include şi participarea unui număr mare dintre membrii reţelei la Şcoala de Vară Studii despre Romi a Universităţii Central Europene, reţeaua a facilitat pentru zeci de cercetători, mai ales pentru cei aflaţi la începutul carierei, întâlnirea şi interacţiunea. Finanţarea oferită cercetătorilor tineri pentru a participa la conferinţe a avut un impact semnificativ prin ridicarea vizibilităţii studiilor despre romi. De asemenea, contactarea în multe rânduri a instituţiilor europene şi naţionale a contribuit la conştientizarea de către actorii politici a existenţei şi disponibilităţii expertizei ştiinţifice vaste în acest domeniu. În final, reţeaua a facilitat un număr de dezbateri majore care vor avea un impact asupra agendei intelectuale în domeniu, cu implicaţii directe pentru politicile publice.

Moştenirea de durată a reţelei va include unele analize asupra parametrilor de bază, atât a angajamentului academic, cât şi a celui politic (cum ar fi critica asupra formelor în care majoritatea conceptualizează romii; analiza cu privire la modalitatea de a stabili un echilibru între acţiunea afirmativă şi susţinere pe de o parte, şi transparenţa metodologică şi rigurozitate în expertiza inspirată de întrebări teoretice, pe de altă parte). Aceasta este o moştenirea care va rămâne pentru viitor. Cum este o moştenire şi acest volum pe care îl aveţi în faţă. 

Volumul poate fi descărcat de pe site-ul ISPMN.