Minoritatea bulgară 2014

   

  07.01.2014, Timişoara. Şedinţa Comitetului director al U.B.B.-R.

  În data de 7 ianuarie 2014, la sediul central din Timişoara al U.B.B.-R. a avut loc prima şedinţă a Comitetului director pe anul 2014. Pe ordinea de zi au fost: prezentarea activităţii pe anul 2013; proiecte de activităţi pentru anul 2014: terminarea renovării Casei Bulgare din Vinga, începerea renovării Casei Bulgare din Denta; începerea construcţiei unei case bulgare tradiţionale la Muzeul Satului din Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 01 [513], 01.01. - 15.01.2014, p. 7)

   

  10.01.2014, Dudeştii Vechi. Protocol de înfrăţire între Primăria Dudeştii Vechi şi Primăria Oreş, Bulgaria

  În data de 10 ianuarie 2014, la sediul Primăriei din Dudeştii Vechi s-a semnat Protocolul de înfrăţire între Primăria Dudeştii Vechi şi Primăria Oreş, Bulgaria. Documentul a fost semnat de primarul Liubomir Ironov din Oreş şi de primarul Gheorghe Nacov din Dudeştii Vechi. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 02 [514], 16.01. - 31.01.2014, p. 7)

   

  10.01.2014, Timişoara. U.B.B.-R. are în vedere construirea unei case bulgăreşti tradiţionale pe Aleea Etniilor din Muzeul Satului Bănăţean

  Prin adresa nr. 2/10.01.2014, adresată directorului Muzeului Satului Bănăţean, Claudiu Ilaş, Uniunea Bulgară din Banat - România solicită aprobarea sumei de 250.000 RON întrucât are intenţia să construiască o casă bulgărească tradiţională pe Aleea Etniilor din Muzeul Bănăţean. Piatra de temelie a acestei case a fost pusă în data de 14 august 2013 de preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, împreună cu posesorul Balonului de Aur Hristo Stoichkov şi de deputatul Niculae Mircovici. Casa tradiţională va fi o replică a unei case de gospodar din Dudeştii Vechi, din anul 1905, şi va fi compusă din cinci camere de locuit, cămară, grajd, coteţ pentru porci, şopru şi hambar. Suprafaţa desfăşurată a construcţiei va fi de 200 m2. Casa va fi construită din cărămidă arsă şi va fi acoperită cu ţiglă. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 02/10.01.2014)

   

  23.01.2014, Timişoara. U.B.B.-R. în boardul Preşedinţilor Partidelor Politice

  Uniunea Bulgară din Banat - România a primit invitaţia din partea primarului Timişoarei, prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, de a participa, în data de 23 ianuarie 2014, la întâlnirea de înfiinţare a boardului Preşedinţilor Partidelor Politice, organism consultativ de susţinere a candidaturii Timişoarei la poziţia de capitală europeană a culturii în anul 2021. Întâlnirea a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Timişoara, cu începere de la ora 14. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 05/23.01.2014)

   

  23.01.2014, Valcani. U.B.B.-R. sprijină redeschiderea traficului P.C.T.F. Valcani-Vrbica

  Prin adresa nr. 4/23 ianuarie 2014, adresată Instituţiei Prefectului județului Timiş şi Primăriei comunei Valcani, Uniunea Bulgară din Banat - România îşi exprimă sprijinul pentru redeschiderea punctului de frontieră dintre România şi Serbia între localităţile Valcani şi Vrbica. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 04/23.01.2014)

   

  27.01.2014, Timişoara. Şedinţa Consiliului Consultativ pentru Probleme ale Minorităţilor Naţionale

  Uniunea Bulgară din Banat - România a primit invitaţia de a participa, în data de 27 ianuarie 2014, la şedinţa Consiliului Consultativ pentru Probleme ale Minorităţilor Naţionale (C.C.P.M.N.), în care s-a definitivat regulamentul de funcţionare, în vederea aprobării de către Consiliul Local Timişoara. C.C.P.M.N. se doreşte a fi o structură consultativă, fără personalitate juridică, ce va funcţiona pe lângă Primăria municipiului Timişoara, pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul minorităţilor etnice, la nivel local. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 06/23.01.2014)

   

  01.02.2014, Bucureşti. Deputatul Niculae Mircovici a fost reales în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor

  În data de 1 februarie 2014, reprezentantul minorităţii bulgare din România în Parlament, deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R., a fost reales, pentru a opta oară, în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 03 [515], 01.02. - 15.02.2014, p. 1)

   

  01-02.02.2014, Izvoarele. Înfiinţarea Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman

  Pe lângă sărbătoarea Zarezan-ului 2013, bulgarii din Izvoarele au sărbătorit şi înfiinţarea Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman, parte a Uniunii „Rădăcini bulgăreşti" a bulgarilor din Teleorman, care la rândul ei este filială a U.B.B.-R. La tăierea panglicii de la inaugurarea organizaţiei au luat parte: prof. Nicolai Ovcharov din Sofia (Bulgaria), Amet Aledin, subsecretar de stat din cadrul D.R.I., Beşu Florea, primarul comunei Izvoarele, Tudor Anghel, preşedintele Filialei „Rădăcini bulgăreşti" a Bulgarilor Teleormăneni, şi Bianca Vasile, preşedinta Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman. La eveniment au mai participat deputatul Niculae Mircovici şi primarul municipiului Alexandria, Victor Drăguşin. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 03 [515], 01.02. - 15.02.2014, p. 2; https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine/)

   

  02-08.02.2014, Lipova. Vacanţă de iarnă la Lipova

  În perioada 2-8 februarie 2014, un grup de copii din Dudeştii Vechi şi-au petrecut o parte din vacanţa de iarnă la Casa Bulgară din Lipova, unde au făcut repetiţii şi pentru viitoarele spectacole şi au vizitat împrejurimile. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 03 [515], 01.02. - 15.02.2014, p. 6,7)

   

  05.02.2014, Bucureşti. Hotărârea Guvernului nr. 52/2014

  În Monitorul Oficial al României nr. 91/05.02.2014, partea I, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 52/2014 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din Anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2014. Potrivit prevederilor art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 25/2014, S.G.G. alocă, în tranşe egale lunare în cadrul fiecărui trimestru, fondurile destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 14/17.02.2014)

   

  06.02.2014, Timişoara. A doua întâlnire a Comitetului director al U.B.B.-R.

  În data de 6 februarie 2014 a avut loc a doua întâlnire a Comitetului director al U.B.B.-R., la care s-au analizat activitatea Comitetului Filialei Vinga şi proiectul de investiţii pe anul 2014. În urma dezbaterilor s-a votat în unanimitate (cu o abţinere) eliberarea din funcţia de preşedinte al Filialei U.B.B.-R. Vinga a lui Draginov Francisc, suspendarea Comitetului filialei şi numirea lui Francisc Velciov în funcţia de preşedinte interimar al Filialei Vinga. Pentru realizarea în bune condiţii a investiţiei din Vinga va răspunde în continuare Dumitru Bartulov, în calitate de diriginte de şantier. La al doilea punct al ordinii de zi s-a stabilit că: va continua investiţia din Vinga privitoare la renovarea Casei Bulgare; se vor completa documentele necesare pentru începerea renovării Casei Bulgare din Denta; se va achiziţiona un autocar cu 50 de locuri; se va avea în vedere exploatarea Centrului Bulgar de la Lipova, în timpul vacanţelor, de către elevi, iar în restul timpului, de către ceilalţi membri ai U.B.B.-R. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 03 [515], 01.02. - 15.02.2014, p. 5)

   

  08.02.2014, Sânnicolau Mare. Şedinţa Comitetului Filialei U.B.B.-R. Sânnicolau Mare

  Sâmbătă, 8 februarie 2014, a avut loc şedinţa Comitetului Filialei U.B.B.-R. Sânnicolau Mare. Ordinea de zi a cuprins discuţii referitoare la păstrarea Filialei Colonia Bulgară a B.D.B.-R., în acest scop fiind ales un comitet format din cinci membri: Telbis Petru, preşedinte; Vaszilcin Anna, vicepreşedinte; Radu Rafaela, secretar; Ioncsov Minodora şi Hailemas Ioan, membri. De asemenea, a fost ales noul comitet al Filialei U.B.B.-R. Sânnicolau Mare, format din 15 membri: Nacov Antonio, preşedinte; Telbis Petru, vicepreşedinte; Chelciov Elena, secretar; Cucov Sebastian, Constantinescu Terezia, Munteanu Maria, Ciocani Pavel, Tranculov Ioan, Caradjov Alexandru, Carabenciov Ioan, Velciov Carol, Velciov Cristian, Nacov Antoniu senior, Jigalov Petru, Ionescu Petronela, Augustinov Gheorghe, Buşu Petronela şi Calapiş Petru - membri. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 03 [515], 01.02. - 15.02.2014, p. 11)

   

  09.02.2014, Bucureşti. Dezvelirea unei plăci comemorative la mormântul filantropului Dimităr Hadjivasilev

  În data de 9 februarie 2014, cu sprijinul Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti, a fost dezvelită o placă comemorativă, amplasată pe cripta în care se odihneşte filantropul bulgar Dimităr Hadjivasilev. Evenimentul a avut loc în cimitirul Bellu din Bucureşti şi coincide cu împlinirea a 200 de ani de la naşterea şi a 130 de ani de la moartea lui Hadjivasilev. La ceremonial au participat: Alexandăr Filipov, ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, deputatul Gheorghi Markov şi Vasil Vasilev, ministru adjunct la Ministerul Culturii Republicii Bulgaria. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 04 [516], 16.02. - 28.02.2014, p. 5, www.bgembassy-romania.org)

   

  16.02.2014, Izvoarele. Şedinţa Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman

  În data de 16 februarie 2014 a avut loc la Izvoarele şedinţa Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman, parte a Uniunii „Rădăcini bulgăreşti" a bulgarilor din Teleorman, filială a U.B.B.-R. (https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine/, accesat la 21.09.2016)

   

  21.02.2014, Bucureşti. Ziua Internaţională a Limbii Materne

  La iniţiativa Direcţiei Generale Învăţământ în Limbile Minorităţilor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi al Departamentului pentru Relaţii Interetnice, a fost organizat proiectul naţional „Călătoria mea multiculturală", destinat elevilor din învăţământul primar şi gimnazial şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Proiectul a fost lansat cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Limbii Materne, în data de 21 februarie 2014, la ora 11. Evenimentul a fost găzduit de Uniunea Elenă din România şi a avut loc simultan cu desfăşurarea lucrărilor Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, la care Uniunea Bulgară din Banat - România a fost reprezentată de Bianca Vasile, secretar general al Filialei „Rădăcini bulgăreşti" a U.B.B.-R. Programul se va încheia în data de 9 Mai - Ziua Europei şi îşi propune să pună în valoare învăţământul în limbile minorităţilor naţionale din România prin metode nonformale. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 10/07.02.2014)

   

  24.02.2014, Bucureşti. Şedinţa Comisiei pentru probleme financiare a C.M.N.

  Luni, 24 februarie 2014, începând cu ora 13, la sediul Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor a avut loc şedinţa Comisiei pentru probleme financiare a C.M.N., la care s-au discutat prevederile protocolului ce urmează a se încheia între organizaţiile minorităţilor naţionale din România şi D.R.I. Uniunea Bulgară din Banat -România a fost reprezentată de deputatul Niculae Mircovici. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 16/20.02.2014)

   

  28.02.2014, Breştea. Obiceiul „Babă Marta"

  În data de 28 februarie 2014, în curtea Casei Bulgare a avut loc obiceiul „Babă Marta", care constă în aprinderea unui foc, în jurul căruia copiii aleargă şi strigă: U-ju-ju, Bába Márta, áz tébe dnés, ti méne utre („Babă Marta, tu [mă încălzeşti] azi, iar eu [te voi încălzi] mâine"), iar când focul este aproape să se stingă, copiii sar peste el, pentru a rămâne sănătoşi tot anul. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 6)

   

  01.03.2014, Sânnicolau Mare. Fărşang 2014 la Sânnicolau Mare

  Bulgarii din Sânnicolau Mare au sărbătorit Fărşangul la un local din oraş. Ei au asistat la un concert al interpretei Maria Munteanu, acompaniată de Adrian Matea, Tibi Calapiş, după care a urmat un bal asigurat de Nicolae Velciov şi Gheorghe Calapiş. Nu au lipsit nici concursul de măşti, nici tradiţionala tombolă, la care marele premiu a fost un iepure alb, viu, câştigat de Ecaterina Uzun. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 2)

   

  01.03.2014, Breştea. Fărşang 2014 la Breştea

  Bulgarii din Breştea au sărbătorit Fărşangul printr-un program artistic la Casa Bulgară, alcătuit din scenete şi momente umoristice, cântece şi dansuri populare, dansuri moderne, pantomimă şi vals. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 6; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 06 [518], 16.03. - 31.03.2014, p. 8)

   

  01-03.03.2014, Dudeştii Vechi. Fărşang 2014 la Dudeştii Vechi

  Bulgarii din Dudeştii Vechi au sărbătorit Fărşangul 2014 sâmbătă, 1 martie, cu un program artistic. Acesta a început la ora 19, la Căminul Cultural, şi a constat în momente vesele, scenete umoristice, cântece şi dansuri populare şi moderne. Luni, 3 martie 2014, sărbătoarea a continuat la Căminul Cultural, cu o paradă a mascaţilor, la care au participat peste 200 de copii, iar seara, începând cu ora 19, în curtea Casei Bulgare a avut loc un concert, dedicat şi Zilei Naţionale a Bulgariei - 3 Martie, la care şi-au adusa aportul: interpreta Maria Munteanu, Elena Doiceva-Dragomir şi corul „Jáku Ronkov" din Dudeştii Vechi. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 7)

   

  02.03.2014, Deta. Fărşang 2014 la Deta

  Duminică, 2 martie 2014, cu începere de la ora 17, a avut loc la Deta o paradă a mascaţilor, prilejuită de sărbătoarea Fărşangului 2014, după care, la Casa Bulgară, a avut loc un spectacol artistic susţinut de ansamblul „Vinče" al U.B.B.-R. Filiala Deta, sub îndrumarea Ana-Mariei Tapanov şi a Petronelei Slavin. Nu au lipsit tombola şi tradiţia scoaterii cu limba a bănuţului din farfuria plină cu apă - burborenji. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 8; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 06 [518], 16.03. - 31.03.2014, p. 8)

   

  02.03.2014, Denta. Fărşang 2014 la Denta

  Bulgarii din Denta au sărbătorit Fărşangul duminică, 2 martie 2014, cu o paradă a măştilor prin sat, în două căruţe trase e câte doi cai şi cu muzicanţii alături. „Colindătorii" s-au oprit la Casa Bulgară, unde au asistat la un spectacol susţinut de ansamblul „Kokiče" („Ghiocelul") al U.B.B.-R. Filiala Denta. La final copiii au participat la tradiţia burborenji a scoaterii unui bănuţ cu limba dintr-o farfurie plină cu apă. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 8; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 06 [518], 16.03. - 31.03.2014, p. 8)

   

  03.03.2014, Bucureşti. 3 Martie - Ziua Naţională a Republicii Bulgaria

  Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Bulgaria - 3 Martie, Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureşti a organizat o depunere de coroane de flori la Monumentul Eroilor din Ploieşti, iar seara a avut loc un dineu oficial la sediul Ambasadei din Bucureşti, la care au participat peste 300 de persoane. Bulgarii din România au fost reprezentaţi de deputatul Niculae Mircovici. Cu acest prilej, care coincide cu aniversarea a 135 de ani de legături diplomatice între România şi Bulgaria, prof. Luca Velciov a primit din partea Ministerului Culturii al Republicii Bulgaria diploma şi medalia „Veacul de aur" pentru eforturile depuse pentru păstrarea tradiţiilor şi culturii bulgare în România. La eveniment a participat şi o delegaţie a Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman, care a făcut o vizită la Cabinetul Secretarului Camerei Deputaţilor, Niculae Mircovici, după care a participat la festivităţile organizate la Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureşti. (https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine/)

   

  03.03.2014, Breştea. Ziua Naţională a Bulgariei sărbătorită la Breştea

  De Ziua Naţională a Bulgariei - 3 Martie, comitetul Filialei U.B.B.-R., împreună cu alţi bulgari şi cu copiii din ansamblul „Brest" („Ulmul"), s-au întâlnit la Casa Bulgară, pentru a sărbători împreună 136 ani de la eliberarea Bulgariei. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 6)

   

  04.03.2014, Timişoara. Fărşang 2014 la Timişoara

  Bulgarii din Timişoara au sărbătorit Fărşangul în data de 4 martie 2014, la ora 19, cu un program artistic organizat la Casa Armatei, asigurat de ansamblul „Slávjak" al U.B.B.-R. Filiala Timişoara: David-Petru Augustinov, Iani-Nikolaus Bratan, Maria-Alexandra Bratan, Maria Ciocani, Ana-Carla Ivanciov, Eduard Mirciov, Yannis Nacov, Maia-Anastasia Papp, Andreea-Paula Salman, Nicolae-Paul Stepanov, Tania-Maria Topciov, Carolina-Teresa Veruzab, de interpreta Nadia Şehabi din Breştea şi de formaţia Teo Catarov (Tereza Catarov, Teo Catarov, Sebastian Ciocani, Felician Demea, Paul Şufaru şi Adi Văduva). Nu a lipsit nici tombola, al cărei mare premiu - o ploscă tradiţională plină cu... limonadă - a fost câştigat de Iani-Nicolaus Bratan. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 5)

   

  05.03.2014, România. Membrii U.B.B.-R. desemnaţi să reprezinte organizaţia în C.M.N.

  Membrii Uniuni Bulgare din Banat - România desemnaţi să reprezinte organizaţie în Consiliul Minorităţilor Naţionale sunt: Mircovici Niculae, preşedintele U.B.B.-R.; Velciov-Zablatosche Ştefan, prim-vicepreşedintele U.B.B.-R., Csokany Mihaela, contabila U.B.B.-R., iar în comisii U.B.B.-R. va fi reprezentat de: Mircovici Niculae - Comisia pentru probleme financiare şi Comisia de legislaţie şi administraţie publică; Csokany Mihaela - Comisia pentru probleme financiare; Petcov Anca - Comisia pentru cultură, culte şi mass-media, Comisia pentru probleme sociale şi economice şi Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi organisme internaţionale; Tudor Anghel - Comisia pentru cultură, culte şi mass-media; Bianca Vasile - Comisia pentru învăţământ şi tineret. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 21/05.03.2014 şi nr. 22/05.03.2014)

   

  08.03.2014, Târgovişte. Paştele Cailor - Konski Veligden (Tudoriţa)

  Sâmbătă, 8 martie 2014, comunitatea bulgară din Târgovişte a sărbătorit Paştele Cailor, numit şi Tudoriţa, un obicei care, pe lângă elementul religios, simbolizează începutul muncilor agricole de primăvară. Konski Veligden sau Paştele Cailor are loc în fiecare an, în prima sâmbătă din Postul Paştelui, de Sfântul Toader. Acesta sărbătoare întăreşte legătura dintre agricultor şi ajutorul său de nădejde, calul. În semn de apreciere, animalul este sfinţit anual la biserică, pentru a fi sănătos şi ascultător tot anul. În acest scop femeile pregătesc turte numite konceta, în formă de cal. După ce sunt binecuvântate la biserică, se dau proprietarilor de cai, care le mănâncă împreună cu caii lor. Evenimentul din anul 2014, aflat la a XV-a ediţie, a fost organizat de Primăria municipiului Târgovişte împreună cu Asociaţia „Zaedno" a bulgarilor din Târgovişte. La eveniment au participat: deputatul Niculae Mircovici, Asen Tutekov, ataşatul cultural al Ambasaei Republicii Bulgaria la Bucureşti, prof. Nikolai Ovcharov, primarul Gabriel Boriga, Vasile Costache, preşedintele Asociaţiei „Zaedno" a bulgarilor din Târgovişte, membri ai Uniunii „Rădăcini Bulgăreşti" din Târgovişte ş.a. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 05 [517], 01.03. - 15.03.2014, p. 2; https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine/)

   

  14-16.03.2014, Lipova. Membrii ansamblului „Palućenka" în „cantonament" la Lipova

  În perioada 14-16 martie 2014, membrii celor două grupe mari ale ansamblului „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi au petrecut un „cantonament" de trei zile la Casa Bulgară din Lipova. Aici au făcut repetiţii la cântece şi dansuri şi excursii în împrejurimile Lipovei. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 06 [518], 16.03. - 31.03.2014, p. 8)

   

  19-23.03.2014, Bucureşti. Salonul de Carte, Presă şi Muzică

  Uniunea Bulgară din Banat - România, prin Todor Anghel, a participat la cea de-a XX-a manifestare expoziţională Salonul de Carte şi Muzică, ce a avut loc în perioada 19-23 martie 2014 la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti. În cadrul expoziţional, organizat de Amplus International Ltd., bulgarii au expus obiecte de artizanat, costume populare, cărţi, reviste, fotografii, CD-uri, produse gastronomice specifice. În data de 22 martie 2014 a fost organizată o masă rotundă cu tema „Experienţa de viaţă a comunităţilor etnice din România privind rolul femeii în societate şi în familie". (Arhiva U.B.B.-R., nr. 17/20.02.2014 şi nr. 21/28.02.2014)

   

  19-31.03.2014, Timişoara. Expoziţia „Forţa societăţii civile: soarta evreilor din Bulgaria"

  Uniunea Bulgară din Banat - România se implică activ în promovarea Timişoarei în cursa pentru titlul de Capitală Culturală Europeană. În acest sens, în data de 19 martie 2014, la ora 14, la sediul central al U.B.B.-R. din Piaţa Unirii a fost vernisată expoziţia „Forţa societăţii civile: soarta evreilor din Bulgaria". Bulgaria a fost singurul stat aliat al Germaniei hitleriste care a refuzat transferul evreilor către lagărele de concentrare şi a salvat viaţa a 48.000 de evrei. Este prima dată când se organizează o astfel de expoziţie care se referă la poziţia statului bulgar în privinţa Holocaustului. Expoziţia este compusă din 22 de panouri cu fotografii, facsimile şi text care urmăresc cursul evenimentelor, atât de pe scena internaţională, cât şi atitudinea societăţii civile bulgare, şi a fost realizată de Institutul de Stat pentru Cultură din cadrul Ministerului de Externe al Republicii Bulgaria în colaborare cu Centrul pentru Studii Iudaice al Universităţii „Sf. Kliment Ohridski" din Sofia. În cele 22 de panouri autoarea, dr. Albena Taneva, a prezentat specificitatea cazului Bulgariei în privinţa Holocaustului şi eforturile susţinute ale societăţii civile bulgare de a opri politica represivă. La eveniment au participat: preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, dr. Aurel Vainer, preşedinta Comunităţii Evreilor din Timişoara, Luciana Friedmann, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, primarul municipiului Timişoara, prof. univ. dr. Nicolae Robu, subprefectul judeţului Timiş, Liliana Oneţ, capelanul Sanctităţii Sale papa, msgr. Gheorghe Augustinov, deputatul din partea minorităţii sârbe din România, Slavomir Gvozdenovici, deputatul minorităţii croate din România, av. Ioan Marocico, deputatul P.S.D. de Caraş Severin, Ion Benga, preşedintele U.D.M.R. Timiş, Francisc Halász, preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici, directorul Radio Timişoara, Mihai Anghel, directorul Institutului Francez din Timişoara, Daniel Malbert, consulul onorific al Spaniei la Timişoara, Jose Miguel Vinals Arino, consuli onorifici, reprezentanţi diplomatici ş.a. Vernisajul s-a încheiat cu un program de muzică evreiască pregătit de corul Comunităţilor Evreieşti din România din Timişoara. Expoziţia a fost deschisă până la data de 31 martie 2014. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 06 [518], 16.03. - 31.03.2014, p. 6, 7; http://www.pressalert.ro/2014/03/ce-actiuni-surpriza-pregatesc-bulgarii-din-judet-pentru-promovarea-timisoarei-lupta-pentru-capitala-culturala-europeana/, accesat la 21.09.2016)

   

  20.03.2014, Bucureşti. Comisia pentru învăţământ şi tineret a C.M.N.

  Un reprezentant al U.B.B.-R. a participat la reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, care a avut loc în data de 20 martie 2014, ora 11, la sediul din Bucureşti al Departamentului pentru Relaţii Interetnice. Dezbaterile s-au axat pe tema „Învăţământul universitar în limbile minorităţilor naţionale". (Arhiva U.B.B.-R., nr. 26/10.03.2014)

   

  21.03.2014, Bucureşti. Comisia pentru cultură, culte şi mass-media a C.M.N.

  Bianca Vasile, reprezentant al U.B.B.-R., a participat la reuniunea Comisiei pentru cultură, culte şi mass-media a Consiliului Minorităţilor Naţionale, care a avut loc în data de 21 martie 2014, orele 11-13, la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti. În cadrul programului, organizat de Amplus International Ltd. în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice, a fost inclusă o masă rotundă cu tema „Galeria multiculturală a personalităţilor feminine de azi", dedicată femeilor ce aparţin minorităţilor naţionale din România. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 15/17.02.2014 şi nr. 25/10.03.2014)

   

  04.04.2014, Timişoara. Vizita ataşatului politic al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti la sediul central al U.B.B.-R.

  Doamna Kendra Pace, ataşat politic al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, împreună cu o consilieră, au făcut o vizită la sediul central al U.B.B.-R. din Timişoara, unde s-au întâlnit cu preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici. După discuţii referitoare la viaţa şi activitatea bulgarilor din România, delegaţia a vizitat expoziţia „Forţa societăţii civile: soarta evreilor din Bulgaria". (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 07 [519], 01.04. - 15.04.2014, p. 1, 12)

   

  12.04.2014, Dudeştii Vechi. Lazăriţa la Dudeştii Vechi

  Sâmbătă, 12 aprilie 2014, mai multe fete bulgăroaice, mai mici şi mai mari, din Dudeştii Vechi, îmbrăcate în costum popular şi cu coşuleţe în mâini, s-a întâlnit în faţa bisericii catolice, unde s-au fotografiat împreună şi au primit cadouri din partea deputatului Niculae Mircovici, după care au plecat pe la rude, conform obiceiului Lazăriţa, pentru a cânta cântece despre învierea lui Lazăr, primind în schimb ouă şi dulciuri. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 08 [520], 16.04. - 30.04.2014, p. 5)

   

  12.04.2014, Timişoara. Lazăriţa la Timişoara

  Conform obiceiului, de Lazăriţa, fetiţele bulgăroaice din Timişoara se îmbracă în costum popular şi, cu coşuleţe în mâini, îl vizitează pe msgr. Gheorghe Augustinov la parohia din Mehala. Aici ele cântă cântece specifice sărbătorii, legate de Înviere, şi primesc în schimb dulciuri. În anul 2014, la obiceiul Lazăriţa au participat: Sara-Antonia Augustinov, Miruna-Antonia Bratan, Maria-Alexandra Bratan, Anelia-Georgia Bratan, Ana-Carla Ivanciov şi Anca Tatov. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 08 [520], 16.04. - 30.04.2014, p. 8)

   

  12.04.2014, Dudeştii Vechi. Concurs internaţional de ping-pong

  La Dudeştii Vechi a avut loc prima ediţie a Concursului Internaţional de Ping-Pong. Evenimentul a fost organizat la Căminul Cultural şi au participat sportivi amatori din România (Dudeştii Vechi, Breştea şi Vinga), Bulgaria (Bărdarski Gheran) şi Serbia (Ivanovo şi Belo Blato). Iniţiatoarea proiectului a fost Svetlana Caradjova, primarul localităţii Bărdarski Gheran din Bulgaria. La eveniment au participat deputatul Niculae Mircovici şi Ivo Ţvetkov, primarul regiunii Biala Slatina (Bulgaria). Turneul a fost organizat de Uniunea Bulgară din Banat - România, Primăria Dudeştii Vechi şi Consiliul Judeţean Timiş. La turneu au participat 42 de sportivi care au fost împărţiţi în trei grupe; 12-17 ani, 18-25 ani şi peste 25 ani. Câştigători au fost: Adrian Laioş din Serbia (12-17 ani), Gheorghe Dobici din Serbia (18-25 ani) şi Petru Peiov din Breştea (peste 25 ani). (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 08 [520], 16.04. - 30.04.2014, p. 2)

   

  12.04.2014, Breştea. Lazăriţa la Breştea

  În data de 12 aprilie 2014, pe străzile localităţii Breştea din judeţul Timiş puteai întâlni grupuri de 3-4 fetiţe îmbrăcate în costum popular, colindând cu coşuleţe în mâini, conform obiceiului Lazăriţa. Ele merg pe la rude, cântă cântece despre învierea lui Lazăr şi primesc în schimb ouă crude şi dulciuri. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 2)

   

  13.04.2014, Breştea. 45 ani în slujba Bisericii

  În data de 13 aprilie 2014, preotul din Breştea, Matei Calapiş, a sărbătorit 45 de ani în slujba Bisericii. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 08 [520], 16.04. - 30.04.2014, p. 11)

   

  17.04.2014, Sofia, Bulgaria. Conferinţă de presă a deputatului Niculae Mircovici la Sofia

  Deputatul Niculae Mircovici, reprezentantul minorităţii bulgare din România, preşedintele Uniunii Bulgare din Banat - România, a susţinut în data de 17 aprilie 2014 o conferinţă de presă la sediul B.T.A. din Sofia, la care au participat reprezentanţii mass-mediei din Bulgaria, iar la ora 19 a participat la o emisiune live la postul naţional de televiziune bulgar (B.N.T.). De asemenea, deputatul Niculae Mircovici a avut o întâlnire cu preşedinta Comisiei pentru învăţământ din cadrul Marii Adunări Naţionale - parlamentul Republicii Bulgaria. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 08 [520], 16.04. - 30.04.2014, p. 11)

   

  24.04.2014, Bucureşti. Comisia pentru învăţământ şi tineret a C.M.N.

  Un reprezentant al U.B.B.-R. a participat la reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, care a avut loc în data de 24 aprilie 2014, orele 11-13, la sediul din Bucureşti al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa". Dezbaterile s-au axat pe tema „Bune practici în învăţământul în limbile minorităţilor naţionale din România". (Arhiva U.B.B.-R., nr. 34/15.04.2014)

   

  30.04.2014, Timişoara. Membrii U.B.B.-R. în Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale

  În conformitate cu prevederile art. 11, al. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale din cadrul Primăriei Timişoara, U.B.B.-R. este reprezentată în plen de Ştefan Velciov-Zablatosche, Anca Petcov şi Nicoleta Ciocani. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 39/30.04.2014)

   

  03.05.2014, Breştea. Ziua Tineretului sărbătorită la Breştea

  În data de 3 mai 2014 tinerii din Breştea au sărbătorit Ziua Internaţională a Tineretului (2 Mai). Ei s-au întâlnit la Casa Bulgară, unde au participat la diverse activităţi cultural-sportive. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 11 [523], 01.06. - 15.06.2014, p. 5)

   

  10.05.2014, Mujlea, Serbia. Festivalul muzicii religioase

  În data de 10 mai 2014 a avut loc la Mujlea, în Serbia, prima ediţie a Festivalului de Muzică Religioasă, organizat la iniţiativa preotului Calapiş Stoian. Bulgarii din România au fost reprezentaţi de Nadia Şehabi şi Sara Şehabi din Breştea. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 6)

   

  15-17.05.2014, Bucureşti. „Călătoria mea multiculturală" - festivitatea de premiere

  În perioada 15-17 mai 2014, Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev" din Bucureşti a reprezentat minoritatea bulgară din România la festivitatea de premiere din cadrul proiectului naţional „Călătoria mea multiculturală", destinat elevilor din învăţământul primar şi gimnazial şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Proiectul a fost iniţiat de Direcţia Generală pentru Învăţământ în Limba Minorităţilor Naţionale din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi cu reprezentanţa Comisiei Europene în România. Proiectul a fost lansat cu prilejul sărbătorii Zilei Internaţionale a Limbii Materne. Programul şi-a propus să pună în valoare învăţământul în limbile minorităţilor naţionale din România prin metode nonformale. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 43/13.05.2014)

   

  16.05.2014, Ivanovo, Serbia. Lansare de carte

  În data de 16 mai 2014, în sala de sport „Moşa Piade" din Ivanovo, Serbia, a avut loc un program cultural-artistic, prilej cu care a fost lansat volumul 145 gudini ud nasélvanjétu na banátsćite balgare-palćene u Ivánovo/145 godina od doseljavanja banatskih Bugara-Palcena u Ivanovo („145 ani de la aşezarea bulgarilor-pavlichieni în Ivanovo") al autorului Augustin Calapiş, volum apărut la Editura Mirton din Timişoara şi editat cu sprijinul Uniunii Bulgare din Banat - România (editor de carte: Nicolae Markov). (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 6)

   

  16-18.05.2014, Alexandria. Ansamblul „Balgarče" la festival în Alexandria

  În perioada 16-18 mai 2014, ansamblul „Balgarče" al U.B.B.-R. Filiala Vinga a participat la Festivalul Internaţional „În paşi de dans" din Alexandria, judeţul Teleorman. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 11)

   

  17-18.05.2014, Odorheiu Secuiesc. Festivalul Folcloric „Szejke"

  Uniunea Bulgară din Banat - România a primit, din partea Casei de Cultură Municipale Odorheiu Secuiesc, invitaţia de a participa, în perioada 17-18 mai 2014, la a XLVIII-a ediţie a Festivalului Folcloric „Szejke". La acest eveniment bulgarii bănăţeni au fost reprezentaţi de ansamblul „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 30/31.03.2014; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 7)

   

  21.05.2014, Bratislava. U.B.B.-R. invitată la expoziţie de pictură

  Uniunea Bulgară din Banat - România va fi reprezentată la Bratislava în perioada 5-7 iulie 2014, la expoziţia de pictură organizată cu prilejul sărbătorii Sfinţilor Kiril şi Metodii, de Ioan Vasilcin, Nicolae Velciov şi Valentin Şerban. Expoziţia va avea loc la Institutul de Cultură Bulgar din Bratislava. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 44/21.05.2014)

   

  24.05.2014, Dudeştii Vechi. Zilele Liceului „Sfinţii Kiril şi Metodii"

  Ziua de 24 Mai - Ziua Culturii şi Scrierii Slave - este şi Ziua Liceului „Sfinţii Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi, pe care elevii şi profesorii au sărbătorit-o prin diverse programe cultural-sportive. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 09-10 [521-522], 01.05. - 31.05.2014, p. 6)

   

  27-31.05.2014, Varna, Bulgaria. A IV-a ediţie a Spartachiadei bulgarilor de pe mapamond

  În perioada 27-31 mai 2014 a avut loc la Varna a IV-a ediţie a Spartachiadei bulgarilor de pe mapamond, organizată de Agenţia de Stat pentru Bulgarii din Străinătate. La eveniment a participat şi o delegaţie de elevi şi profesori din Dudeştii Vechi. Bulgarii bănăţeni s-au întors cu locul III la fotbal - băieţi şi cu locul VII la volei feminin. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 11)

   

  29.05.2014, Bucureşti. Comisia pentru învăţământ şi tineret a C.M.N.

  Un reprezentant al U.B.B.-R. a participat la reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, care a avut loc în data de 29 mai 2014 la sediul din Bucureşti al Uniunii Democrate Turce din România. Tema dezbaterilor a fost: prezentarea rezultatelor proiectului naţional „Călătoria mea multiculturală", iniţiat de Direcţia Generală pentru Învăţământ în Limba Minorităţilor Naţionale din Ministerul Educaţiei Naţionale, realizat în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 46/21.05.2014)

   

  01.06.2014, Timişoara. A XIV-a ediţie a Festivalului Etniilor

  Uniunea Bulgară din Banat - România a fost invitată să participe la a XIV-a ediţie a Festivalului Etniilor, în calitate de naş al rugii. Evenimentul a avut loc în data de 1 iunie 2014, de Ziua Internaţională a Copilului, la Muzeul Satului din Timişoara. Festivităţile au început la ora 15.30 cu o paradă a portului popular, în fruntea căreia mergea naşul Festivalului, deputatul Niculae Mircovici, îmbrăcat el însuşi în port popular, urmat de fanfară şi de ansamblurile participante. Cu o ploscă în mână, naşul a trecut pe la casele tuturor minorităţilor, pentru a le invita la spectacol. Din partea U.B.B.-R. la spectacol au participat cei 30 de membri ai ansamblului „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi şi cei 9 membri ai ansamblului „Slávjak" („Privighetoarea") al Filialei U.B.B.-R. Timişoara. Festivalul a fost organizat de Centrul de Cultură şi Artă al Consiliului Judeţean Timiş. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 38/29.04.2014; Arhiva U.B.B.-R., nr. 40/06.05.2014; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 11 [523], 01.06. - 15.06.2014, p. 6, 7)

   

  01.06.2014, Deta. Ziua Internaţională a Copilului

  Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului - 1 Iunie, în Parcul Central din Deta a fost organizat un spectacol cultural-artistic, la care şi-a adus aportul şi ansamblul „Vinče" („Coroniţa") al U.B.B.-R. Filiala Deta, precum şi interpreta Sara Şehabi. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 6)

   

  04.06.2014, Bucureşti. Ansamblul Uniunii „Rădăcini Bulgăreşti" la Etno TV

  În data de 4 iunie 2014, la ora 20, pe Etno TV, Ansamblul Uniunii „Rădăcini Bulgăreşti" a Bulgarilor Teleormăneni a prezentat o suită de dansuri bulgăreşti. (https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine/posts/10202238223091701, accesat la 21.09.2016)

   

  05.06.2014, Bratislava. Expoziţie de pictură

  În data de 5 iunie 2014 a fost vernisată la Institutul Cultural Bulgar din Bratislava o expoziţie de pictură, la care bulgarii bănăţeni au fost reprezentaţi de Nicolae Velciov şi Ioan Vasilcin, care au expus mai multe lucrări. La eveniment au participat: ambasadorul Republicii Bulgaria la Bratislava, Margarita Ganeva; consulul Republicii Bulgaria la Bratislava, Boiko Hadjiiski; directoarea Centrului Cultural Bulgar la Bratislava, Vania Radeva. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 11 [523], 01.06. - 15.06.2014, p. 11)

   

  08 şi 15.06.2014, Timişoara. Conferirea Sfântului Mir

  În data de 8 iunie 2014, în domul „Sf. Gheorghe" din Timişoara, Excelenţa Sa Martin Roos, episcop de Timişoara, alături de msgr. Johann Dirschl, vicarul general al diecezei, de msgr. Gheorghe Augustinov şi pe preotul dr. Heinz Detlef Stäps, canonic al Diecezei de Rottenburg-Stuttgart, au conferit Sfântul Mir unui număr de 123 de tineri. Dintre aceştia, 20 au fost de etnie bulgară: Avram Emilia, Carabenciov Ana Maria, Carabenciov Bogdan, Caraghena Francesca Maria, Caraghena Timeea Alexandra, Cucalan Sarah, Forgacs Daniel, Ganciov Corina, Ivanciov Ana-Carla, Marc Denisa Maria, Calapiş Ana Maria, Miculescu Cristina Maria, Moldovan Andreea Maria, Nacov Yannis, Rancov Georgiana Andreea, Ştef Radulian-Georgian, Mirciov Eduard, Tuturilov Sebastian, Viruzab Carolina şi Velciov Ana Diana. În data de 15 iunie, la biserica catolică din Mehala, au mai primit Conformaţiunea (Conferirea Sfântului Mir) doi bulgari bănăţeni: Caradjov Marco Alexander şi Murgu-Boboiciov Anton-Alin. Toţi cei implicaţi au adunat suma de 1.200 RON, care a fost donată Fundaţiei CARITAS a Diecezei Catolice, iar banii vor fi folosiţi pentru sinistraţii din Serbia. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 3, 5)

   

  11.06.2014, Timişoara. Împreună în Timişoara Multiculturală

  În data de 11 iunie 2014 a avut la Timişoara, la Iulius Mall, a II-a ediţie a Festivalului „Împreună în Timişoara Multiculturală", la care bulgarii bănăţeni au fost reprezentaţi de cele două grupe - mijlocie şi mică - ale ansamblului „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea. Menţionăm faptul că printre organizatorii acestui festival s-a aflat şi bulgăroaica Anastasia Tuturilov, profesoară la Şcoala nr. 25 din Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 8)

   

  12.06.2014, Bucureşti. Expoziţia de pictură pe sticlă „Filonul sacru"

  Uniunea Bulgară din Banat - România a primit din partea Asociaţiei Italienilor din România RO.AS.IT. invitaţia de a participa, în data de 12 iunie 2014, începând cu ora 15, la expoziţia de pictură pe sticlă „Filonul sacru" a pictoriţei Mihaela Mateescu Profiriu. Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului din Bucureşti, iar din partea U.B.B.-R. au participat deputatul Niculae Mircovici şi Tudor Anghel. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 51/05.06.2014)

   

  14.06.2014, Timişoara. 63 ani de la Deportarea în Bărăgan

  În data de 18 iunie 2014 s-au împlinit 63 ani de la deportarea a aproximativ 44.000 de bănăţeni în Bărăgan. De calvarul deportării nu au scăpat nici bulgarii bănăţeni: 88 de familii (439 de suflete) din Dudeştii Vechi, 16 familii (100 de suflete) din Breştea şi 7 familii (34 de suflete) din Denta. Dintre aceştia, 44 de persoane au decedat în Bărăgan: 32 din Dudeştii Vechi, 10 din Breştea şi 2 din Deta. De asemenea, în Bărăgan s-au născut 23 de copii cu părinţi originari din Dudeştii Vechi, 5 copii cu părinţi originari din Breştea şi un copil cu părinţi originari din Denta. Evenimentul a fost comemorat la Timişoara în data de 14 iunie 2014, la Monumentul Deportaţilor din Parcul Justiţiei, unde au avut loc depuneri de coroane de flori şi discursuri. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Deportaţilor în Bărăgan, al cărei preşedinte este bulgarul Petru Mirciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 2)

   

  15.06.2014, Vinga. Sărbătoarea hramului bisericii - Kirvai

  În data de 15 iunie 2014 bulgarii din Vinga au sărbătorit hramul bisericii - Kirvai. Evenimentul a început cu o sfântă liturghie oficiată de preotul Sebastian Mirciov, după care ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") al U.B.B.-R. Filiala Vinga a prezentat o serie de dansuri populare pe platoul din faţa bisericii. La eveniment a participat şi deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R., îmbrăcat el însuşi în costumul popular tradiţional al bulgarilor din Dudeştii Vechi. A urmat o seară festivă la Casa Bulgară. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 7)

   

  19-26.06.2014, Lipova. Tabără Multietnică pentru Copii Minoritari

  În perioada 19-26 iulie 2014, Uniunea Bulgară din Banat - România a organizat, la sediul din Lipova, o Tabără Multietnică pentru Copii Minoritari. Din partea Uniunii Elene din România au participat copiii Tiucă Oana Antonia şi Popa Teodora. Din partea Uniunii Croaţilor din România au participat Beul Petru şi Baciun Anca şi doi reprezentanţi ai Asociaţiei Italienilor din România RO.AS.IT. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 60/14.07.2014, nr. 61/14.07.2014, nr. 62/14.07.2014)

   

  22.06.2014, Timişoara. „The Timişoara Gospel Project"

  În cadrul proiectului „The Timişoara Gospel Project", ajuns la a X-a ediţie, în data de 22 iunie 2014 a avut loc un concert susţinut de un cor format din 150 de corişti amatori, printre care erau şi foarte mulţi etnici bulgari bănăţeni. Fondurile obţinute în urma spectacolului intitulat „Oh, Happy Day!" vor fi donate Centrului de Îngrijire Paliativă de tip Hospice „Casa Milostivirii Divine". (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 12 [524], 16.06. - 30.06.2014, p. 2; www.hospice-timisoara.org)

   

  23.06.2014, Bucureşti. Şedinţa Comisiei pentru probleme financiare a C.M.N.

  Luni, 23 iunie 2014, începând cu ora 12.30, la sediul din Bucureşti al Uniunii Elene din România a avut loc şedinţa Comisiei pentru probleme financiare a C.M.N. Preşedintele comisiei, Adrian Merka, a propus ca ordinea de zi să conţină subiecte referitoare la activitatea financiar-contabilă a organizaţiilor. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 52/12.06.2014)

   

  25.06.2014, Breşte. Furtună la Breştea

  Miercuri, 25 iunie 2014, o furtună puternică a lovit localitatea Breştea. Furtuna nu a durat mai mult de 20 de minute, timp în care foarte multe case au rămas fără acoperiş, au căzut garduri, copacii au fost rupţi sau chiar smulşi din pământ, iar localitatea a rămas fără curent electric timp de două zile. Nicio casă din Breştea nu a rămas absolut intactă. Bătrânii spun că acest lucru s-a întâmplat pentru că sătenii nu şi-au ţinut promisiunea, făcută cu mulţi ani în urmă, de a nu ieşi la lucru pe câmp sau în grădină în zilele de joi dintre sărbătoarea Sf. Gheorghe şi sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 2)

   

  28-29.06.2014, Dudeştii Vechi. Turneul internaţional „Kupa Petrovdenj"

  În fiecare an, de sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, la Dudeştii Vechi se organizează turneul internaţional de fotbal „Kupa Petrovdenj". În anul 2004, turneul, ajuns la a XVIII-a ediţie, a avut loc sâmbătă, 28 iunie, şi duminică, 29 iunie, pe Arena Stoichkov din localitate, fiind organizat de Ioan Tranculov, cu sprijinul Uniunii Bulgare din Banat - România şi al Primăriei Dudeştii Vechi. La eveniment s-au înscris 16 echipe de fotbal, cupa fiind câştigată de echipa Pro Gear 11. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 11)

   

  29.06.2014, Breştea. Turneul „Kupa Petrovdenj" la Breştea

  În data de 29 iunie 2014, de sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, a avut loc la Breştea un campionat amical de fotbal intitulat „Kupa Petrovdenj" („Cupa Sfântului Petru"). Meciurile au început la ora 10 pe terenul de la izlaz. Au jucat mai întâi copiii, după care a urmat meciul adulţilor. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 5)

   

  30.06-02.08.2014, Lipova. Tabără de vară la Lipova

  La iniţiativa deputatului Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R., împreună cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi cu sprijinul Uniunii Bulgare din Banat - România, a fost lansat proiectul „Identitate şi diferenţiere în comunitatea bulgară", prin care, în perioada 30 iunie - 2 august 2014, patru grupe de copii şi-au petrecut o parte din vacanţă în tabăra de vară de la Centrul Bulgar din Lipova. Primul grup a participat în perioada 30 iunie - 6 iulie 2014, fiind alcătuit din copii din Dudeştii Vechi, Breştea şi Izvoarele (județul Teleorman). Al doilea grup a participat în perioada 10-16 iulie 2014, fiind alcătuit din copii din Bărdarski Gheran (Bulgaria), Belo Blato (Serbia) şi Dudeştii Vechi, Breştea, Deta şi Denta (România). Al treilea grup a participat în perioada 21-27 iulie, fiind alcătuit din 30 de copii cu vârste între 10 şi 14 ani, existând reprezentanţi din aproape fiecare minoritate care trăieşte pe teritoriul României: bulgari, sârbi, greci, tătari, ucraineni, maghiari, italieni, romi, ruteni şi ruşi lipoveni. Ultimul grup a participat în perioada 28 iulie - 2 august 2014 şi a fost alcătuit din copii din Timişoara, Sânnicolau Mare, Denta şi Deta. În cadrul taberei de vară copiii au avut un program variat, participând atât la repetiţii de dansuri şi cântece populare, vizionarea unor filme documentare cu tradiţiile bulgarilor bănăţeni (Lazăriţa, Nunta, Paştele), cât şi la vizitarea unor obiective din împrejurimi, precum Băile Lipova, bazilica „Maria Radna", „Casa cu lacăt", Universitatea „Aurel Vlaicu" şi Universitatea „Vasile Goldiş" din Arad, excursii la Deva, Hunedoara şi Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 7; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 14-15 [526-527], 16.07. - 15.08.2014, p. 2, 8, 11; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 16 [528], 16.08. - 31.08.2014, p. 5)

   

  07-09.07.2014, Bucureşti. Delegaţie D.R.I. în vizită la U.B.B.-R.

  În perioada 7-9 iulie 2014 o delegaţie a D.R.I., din care au făcut parte Enikö Katalin Lacziko - secretar de stat, Carmen Stamate - şef serviciu şi Adriana Petraru - şef serviciu, a efectuat o vizită de lucru la Uniunea Bulgară din Banat - România, la sediul central din Timişoara. Delegaţia a fost primită de preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici, cu care s-au purtat discuţii pe diverse teme legate de minorităţile din România şi de activitatea U.B.B.-R. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 55/02.07.2014; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 6)

   

  14.07.2014, Timişoara. Şedinţa Comitetului director al U.B.B.-R. şi lansare de carte

  La sediul central al U.B.B.-R. din Timişoara a avut loc şedinţa Comitetului director al U.B.B.-R. Pe ordinea de zi s-au aflat: activitatea Centrului Bulgar din Lipova, care în perioada verii va primi mai multe serii de copii şi tineri din Dudeştii Vechi, Breştea, Izvoarele, Bărdarski Gheran (Bulgaria) şi Belo Blato (Serbia), care îşi vor petrece aici o parte din vacanţa de vară, urmând a fi organizată şi o tabără multietnică, la care vor fi invitaţi câte doi reprezentanţi ai fiecărei etnii din România; organizarea comemorării a 100 ani de la moartea lui Telbis Carol, cel mai longeviv primar al Timişoarei; de asemenea, cu unanimitate de voturi, s-a aprobat excluderea din U.B.B.-R. a lui Draghinov Francisc şi Todorovici Sebastian de la Filiala Vinga. La punctul trei a fost analizată situaţia investiţiilor referitoare la terminarea, în luna august, a Casei Bulgare din Vinga; totodată se are în vedere construirea unei săli de 200 persoane în grădina Casei Bulgare din Dudeştii Vechi. Cu acest prilej a fost lansat şi volumul bilingv Čarkvite na banátsćite balgare/Bisericile bulgarilor bănăţeni de Nicolae Markov şi Claudiu Călin, apărut la Editura Mirton din Timişoara, cu sprijinul Uniunii Bulgare din Banat - România. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 13 [525], 01.07. - 15.07.2014, p. 6)

   

  26.07.2014, Deta. Sărbătoarea hramului bisericii catolice din Deta - Kirvai

  În data de 26 iulie, de sărbătoarea Sfinţilor Ioachim şi Ana, bulgarii din Deta, împreună cu credincioşii catolici de alte etnii, au sărbătorit Kirvai, adică hramul bisericii catolice. Sărbătoarea a început cu o paradă a portului popular, la care au participat bulgarii, germanii şi maghiarii, în ritmurile fanfarei. A urmat sfânta liturghie, oficiată de preotul Lokodi Attila. Pentru prima oară, după mulţi ani, etnicii germani au făcut din nou tradiţionalul buchet de rozmarin, împodobit cu multe panglici, care a fost sfinţit în timpul liturghiei. După liturghie, pe platoul din faţa bisericii, ansamblurile prezente au oferit un spectacol de dansuri populare, după care bulgarii bănăţeni s-au retras la Casa Bulgară, unde au participat la un spectacol cultural-artistic oferit de ansamblul „Vinče" („Coroniţa") al U.B.B.-R. Filiala Deta, după care a urmat un bal, muzica fiind asigurată de Petru Romanov şi Mihai Martin din Vinga. La eveniment a participat deputatul Niculae Mircovici, primarul oraşului Deta, Petru Roman, toţi preşedinţii filialelor U.B.B.-R., precum şi membri din aceste filiale. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 14-15 [526-527], 16.07. - 15.08.2014, p. 5)

   

  27.07.2014, Dudeştii Vechi. Săpături arheologice la hotarul comunei Dudeştii Vechi

  În data de 27 iulie 2014, în Dudeştii Vechi a sosit un grup de arheologi de la Universitatea Thübingen din Germania, în frunte cu dr. Raiko Krauss, profesor de arheologie. Aceştia au fost cazaţi la Muzeul Minorităţii Bulgare şi urmează să facă săpături la locul numit Bucova, de la hotarul comunei Dudeştii Vechi. În acest sens a fost semnat un protocol pentru trei ani între Uniunea Bulgară din Banat - România (deputatul Niculae Mircovici), Universitatea Thübingen din Germania (dr. Raiko Krauss) şi Muzeul Banatului din Timişoara (Dan Ciubotaru). Lor li se vor alătura colegi din Veliko Târnovo (Bulgaria), din Austria şi de la Universitatea de Vest din Timişoara. Artefactele găsite în urma săpăturilor vor fi expuse la Muzeul Minorităţii Bulgare, care în anul 2014 împlineşte 10 ani de la deschiderea oficială (14 august 2004). (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 14-15 [526-527], 16.07. - 15.08.2014, p. 11)

   

  01.08.2014, Timişoara. Comemorarea a 100 ani de la moartea primarului Carol Telbis

  În data de 1 august, la ora 9.30, în Parcul Central din Timişoara au avut loc depuneri de coroane de flori la bustul primarului Carol Telbis, aflat pe Aleea Personalităţilor. La eveniment au participat: Nicolae Robu, primarul municipiului Timişoara; Titu Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş; deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R.; Ştefan Velciov-Zablatosche, prim-vicepreşedintele U.B.B.-R.; Nicolae Markov, secretarul U.B.B.-R.; Emil Oteşteanu, medic pensionar, fost director al Spitalului de Copii din Timişoara, căsătorit cu nepoata lui Carol Telbis; preşedinţi şi membri ai filialelor U.B.B.-R. ş.a. După depunerea coroanelor de flori au avut loc interviuri. În continuare, delegaţia U.B.B.-R. a depus câte o coroană la Primăria Timişoara şi pe placa de pe strada Carol Telbis din Timişoara. A urmat o vizită la mormântul primarului Carol Telbis din Cimitirul Eroilor, unde msgr. Gheorghe Augustinov a oficiat o scurtă liturghie. La ora 14, la sediul central al U.B.B.-R. din Piaţa Unirii a avut loc vernisajul expoziţiei dedicate vieţii şi activităţii celui care a fost primarul Timişoarei, Carol Telbis. Expoziţia, realizată de Nicolae Markov, a avut titlul „Carol Telbis, primarul fondator al Timişoarei ca oraş european". Expoziţia a fost deschisă de deputatul Niculae Mircovici şi a putut fi vizitată între 1 şi 31 august 2014. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 14-15 [526-527], 16.07. - 15.08.2014, p. 7)

   

  01-03.08.2014, Deta. Zilele Oraşului Deta

  Sărbătoarea a început în după-amiaza zilei de 1 august 2014 cu o paradă a porului popular, în acordurile fanfarei din Coşteiu (Serbia). Parada a început la sala de sport, a trecut pe lângă biserica catolică şi primărie şi s-a oprit în Parcul „Anton Kratzer", unde, pe scena de vară, ansamblurile participante au susţinut un spectacol artistic. Aici bulgari bănăţeni au fost reprezentaţi de interpreta Doriana Talpeş, fostă membră a ansamblului „Slávjak" („Privighetoarea") al U.B.B.-R. Filiala Timişoara. Sărbătoarea a continuat a doua zi, 2 august 2014, cu un spectacol folcloric, când pe aceeaşi scenă de vară a urcat şi ansamblul „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea - grupa mijlocie şi grupa mică. Zilele Oraşului Deta s-au încheiat în data de 3 august 2014 cu un concert de muzică pop-rock. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 16 [528], 16.08. - 31.08.2014, p. 2)

   

  03.08.2014, Vinga. Inaugurarea Casei Bulgare din Vinga

  În data de 3 august 2014, de Zilele Comunei Vinga, a fost inaugurată proaspăt renovata Casă Bulgară din Vinga. La eveniment au participat: msgr. Augustinov Gheorghe, preotul Sebastian Mirciov, preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici, prim-vicepreşedintele U.B.B.-R., Ştefan Velciov-Zablatosche, secretarul U.B.B.-R., Nicolae Markov, primarul comunei Vinga, Ioan Negrei, primarul localităţii Asenovo din Bulgaria, Petăr Ivanov, constructorul Petru Mirciov, cel care s-a ocupat de realizarea proiectului, preşedinţii filialelor U.B.B.-R., membri ai U.B.B.-R. ş.a. Sărbătoarea a început cu o liturghie solemnă oficiată în biserica catolică, după care, la Casa Bulgară, a urmat tăierea simbolică a panglicii de către deputatul Niculae Mircovici, preşedintele interimar al Filialei U.B.B.-R. Vinga, Francisc Velciov, şi primarul localităţii Vinga, Ioan Negrei. A urmat sfinţirea sediului, după care cei prezenţi au participat la un dineu. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 14-15 [526-527], 16.07. - 15.08.2014, p. 6)

   

  09-10.08.2014, Asenovo, Bulgaria. Concurs culinar internaţional

  Organizaţia Femeilor Bulgare din Teleorman, parte a Uniunii „Rădăcini bulgăreşti" a Bulgarilor din Teleorman, a avut o primă deplasare în Bulgaria, la concursul culinar internaţional de la Asenovo, unde a obţinut premiul special al juriului. Din delegaţie a făcut parte şi Tudor Anghel, consilierul deputatului Niculae Mircovici. La festival, care a fost intitulat „Bunătăţi bănăţene şi alte mâncăruri", a participat şi o delegaţie a bulgarilor din Vinga, în frunte cu primarul comunei, Sorin Negrei, împreună cu soţia Lia, directorul Şcolii Generale din Vinga, Dumitru Silaghi, împreună cu soţia Dana, preşedintele Filialei Vinga a U.B.B.-R., Francisc Velciov, preşedintele comitetului bisericii din Vinga, Nicolae Bogdanov, instrumentiştii Petru Romanov şi Mihai Martin şi Dumitru Bartulov. După terminarea concursului culinar a avut loc un spectacol artistic, la care şi-au adus aportul şi instrumentiştii din Vinga. Oaspeţii au părăsit Asenovo a doua zi, duminică, 10 august 2014, după ce au asistat la liturghia de dimineaţă. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 16 [528], 16.08. - 31.08.2014, p. 8; https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine, accesat la 21.09.2016)

   

  10.08.2014, Denta. Prima Sfântă Împărtăşanie la Denta

  În data de 10 august 2014, un număr de 14 copii din Denta, Roviniţa Mare şi Moraviţa au primit Prima Sfântă Împărtăşanie. Printre aceştia au fost şi doi băieţi bulgari din Denta: Bartulov Alex şi Piţov Rareş. Liturghia solemnă a fost oficiată de preotul Matei Calapiş. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 16 [528], 16.08. - 31.08.2014, p. 8)

   

  15.08.2014, Dudeştii Vechi. „Sărbătoarea celor două săptămâni"

  Bulgarii din Dudeştii Vechi au sărbătorit hramul bisericii catolice, cunoscută şi drept „Sărbătoarea celor două săptămâni" pentru că, spun unii, după sfinţirea bisericii bulgarii au petrecut timp de două săptămâni, după alţii, au stat în rugăciune timp de două săptămâni, în semn de mulţumire că au reuşit să construiască o biserică atât de frumoasă. Sărbătoarea din anul 2014 a început cu depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor, după care a urmat sfânta liturghie, oficiată de msgr. Augustinov Gheorghe împreună cu preoţii Ioan Vasilcin din Dudeştii Vechi, Petru Velciov din Cenad şi Damian Calapiş din Arad. După încheierea liturghiei au fost depuse coroane de flori la monumentul episcopului Nikola Stanislavici, prilej cu care s-au ținut discursuri legate de acest eveniment, iar corul bărbătesc „Jáku Ronkov" a susţinut un mic recital. La ora 15, la Muzeul Minorităţii Bulgare, arheologii din Thübingen (Germania) şi din România au prezentat descoperirile făcute în urma săpăturilor de la hotarul comunei, iar la ora 17, pe Arena Hristo Stoichkov a avut loc un meci amical de fotbal „old boys" între Pobeda Dudeştii Vechi şi Poli Timişoara. Sărbătoarea a continuat cu un spectacol cultural-artistic la Căminul Cultural şi s-a încheiat cu un concert al formaţiei de rock „Riblja Čorba" din Serbia, care i-au avut în deschidere pe juniorii de la „Phoenix". La eveniment au participat: Ciavdar Dimov de la Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureşti, Mircio Ivanov, consul general al Republicii Bulgaria în România, ş.a. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 16 [528], 16.08. - 31.08.2014, p. 6, 7; http://www.bgembassy-romania.org/?paged=4 )

   

  19.08.2014, Dudeştii Vechi. Oaspeţi din Belene la Dudeştii Vechi

  Ansamblul folcloric „Dimum" din Belene, Bulgaria, a fost oaspetele bulgarilor din Dudeştii Vechi. După ce au vizitat biserica, Liceul „Sfinţii Kiril şi Metodii" şi Arena „Hristo Stoichkov", membrii ansamblului au susţinut un spectacol la Căminul Cultural. Din delegaţie a făcut parte şi Rosiţa Zlateva, corespondent pentru Bulgaria al postului de radio Vatican. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 16 [528], 16.08. - 31.08.2014, p. 3)

   

  25.08.2014, Timişoara. Msgr. Gheorghe Augustinov a împlinit 75 ani

  În data de 25 august 2014 msgr. Gheorghe Augustinov a împlinit 75 ani. Cu acest prilej el a fost felicitat de conaţionalii săi, care i-au urat multă sănătate, fericire şi ani îndelungaţi în bucurie. Născut la Colonia Bulgară, el şi-a dedicat viaţa slujirii Bisericii. Între 1963 şi 1964 a fost preot în Dudeştii Vechi, după care, timp de 30 de ani, i-a păstorit pe bulgarii din Breştea. Din anul 1993 este preot în Timişoara. Msgr. Gheorghe Augustinov este capelan al Sfântului Părinte, canonic arhidiacon, decan şi paroh. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 16 [528], 16.08. - 31.08.2014, p. 12)

   

  26-31.08.2014, Constanţa. Festivalul „Dobroge, mândră grădină"

  Uniunea Bulgară din Banat - România a primit din partea Asociaţiei Culturale a Coregrafilor, Scenografilor, Artiştilor Liber Profesionişti şi Amatori din Constanţa invitaţia de a participa, în perioada 26-31 august 2014, la Festivalul Naţional şi Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret al Cântecului şi Dansului Popular „Dobroge, mândră grădină" şi „Dobroge, vatră de folclor" (ediţia a X-a, jubiliară), care se va desfăşura în staţiunea Venus, județul Constanţa. Ediţia este una jubiliară, întrucât se împlinesc 10 ani de activitate şi 10 ani de organizare a festivalului. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 45/16.07.2014)

   

  August 2014, Bucureşti. Profesoara Teofila Gospodinova a împlinit 100 ani

  În luna august 2014 profesoara Teofila Gospodinova a împlinit 100 ani, prilej cu care a fost felicitată de bulgarii din România. Doamna Gospodinova a fost inspector la Ministerul Culturii din România imediat după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, întemeind Şcoala Pedagogică Bulgară din Bucureşti şi introducând predarea limbii bulgare în şcolile în care învaţă etnici bulgari, timp de 25 de ani dedicându-se problemelor legate de predarea limbii bulgare în România. După Revoluţia din 1989, a întemeiat ziarul Luceafărul bulgar şi a fost membră a Comunităţii „Bratstvo" a bulgarilor din Bucureşti. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 16 [528], 16.08. - 31.08.2014, p. 11)

   

  03.09.2014, Timişoara. Şedinţa Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale

  Uniunea Bulgară din Banat - România a primit invitaţia de a participa, în data de 3 septembrie 2014, la şedinţa Consiliului Consultativ al Minorităţilor Naţionale (C.C.M.N.), la sediul Primăriei municipiului Timişoara. În conformitate cu H.C.L. nr. 144/25.03.2014, C.C.M.N. este o structură consultativă pe probleme ale minorităţilor, fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă Primăria municipiului Timişoara, pe baza dialogului structurat de abordare a politicilor publice la nivel local. Ordinea de zi este: 1. alegerea Conducerii C.C.M.N.; 2. festivalul etniilor din prima jumătate a lunii octombrie 2014; 3. diverse. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 74/27.08.2014)

   

  05-07.09.2014, Radna. Pelerinaj la „Maria Radna"

  Conform tradiţiei, şi în anul 2014 mai mulţi pelerini bulgari au plecat spre Radna pe jos. Astfel, un grup de 35 de credincioşi a plecat din Breştea, la Timişoara grupul a crescut la 84, iar la Radna au ajuns peste 100 persoane. De asemenea, acestora li s-a alăturat un grup de 24 de credincioşi din Dudeştii Vechi şi 50 din Vinga. Pelerinii au ajuns la Radna în data de 6 septembrie, unde la ora 17 au asistat la o liturghie. Duminică, 7 septembrie 2014, cu începere de la ora 9, au avut loc tradiţionalele trei liturghii în limba bulgarilor bănăţeni: prima pentru credincioşii din Vinga, a doua pentru cei din Dudeştii Vechi şi a treia pentru cei din Breştea, iar la ora 14 cu toţii au participat la Calea Crucii de pe dealul de lângă basilică. Pelerinajul s-a încheiat cu înconjurarea altarului. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 17 [529], 01.09. - 15.09.2014, p. 2)

   

  05-06.09.2014, Sânnicolau Mare. Zilele Oraşului

  În perioada 5-6 septembrie 2014 s-au desfăşurat Zilele Oraşului Sânnicolau Mare. Sărbătoarea a început vineri, 5 septembrie 2014, cu un spectacol folcloric, dar şi de muzică rock, asigurat de formaţia BIOS. BIOS a fost înfiinţată în anul 2013 de cinci băieţi din Sânnicolau Mare, printre care se află şi doi etnici bulgari: Augustinov Endre (chitară solo) şi Petru Petcov (tobe). Sărbătoarea a continuat sâmbătă, 6 septembrie 2014, cu dezvelirea bustului dr. Nestor Oprean (1857-1923), jurist, care a jucat un rol important în evenimentele din Alba Iulia din 1918. Dezvelirea bustului a fost făcută de preşedintele României, Traian Băsescu, împreună cu Dănuţ Groza, primarul oraşului Sânnicolau Mare. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 17 [529], 01.09. - 15.09.2014, p. 11)

   

  05-07.09.2014, Ciprovţi, Bulgaria. 390 ani de la înfiinţarea primei şcoli laice în Bulgaria

  În perioada 5-7 septembrie a avut loc la Ciprovţi sărbătorirea a 390 ani de la înfiinţarea primei şcoli laice din Bulgaria. La festivităţi au participat delegaţii de la Filialele U.B.B.-R. Vinga, Arad şi Dudeştii Vechi. În cele trei zile au avut loc conferinţa de presă, simpozioane şi spectacole, la care şi-a adus aportul şi ansamblul „Balgarče" al U.B.B.-R. Filiala Vinga. Festivităţile s-au încheiat cu un concert al interpretei Neda Ukraden din Serbia. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 17 [529], 01.09. - 15.09.2014, p. 8)

   

  07.09.2014, Mühldorf/Inn, Germania. Ansamblul „Palućenka" la festival în Germania

  În data de 7 septembrie 2014, la Mühldorf/Inn din Bavaria (Germania) a avut loc Festivalul Internaţional al Portului Popular, la care, pentru prima oară, au fost invitaţi să participe şi bulgarii bănăţeni. Aceştia au fost reprezentaţi de ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi şi de interpreta Maria Hailemas, realizatoare TV, membră a Filialei U.B.B.-R. Arad. La festival au participat ansambluri din 12 ţări, precum şi din împrejurimile oraşului Mühldorf/Inn. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 16 [528], 16.08. - 31.08.2014, p. 12; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 17 [529], 01.09. - 15.09.2014, p. 5)

   

  12-13.09.2014, Breştea. Sărbătoarea hramului bisericii - Kirvai

  În data de 12 septembrie 2014 bulgarii din Breştea au început sărbătoarea Kirvai - hramul bisericii, care a fost terminată la 11 septembrie 1902 şi sfinţită la 12 septembrie 1902. Sărbătoarea a început cu o sfântă liturghie oficiată de msgr. Gheorghe Augustinov, împreună cu preoţii Lokodi Attila din Deta şi Matei Calapiş din Breştea. A urmat Drumul Crucii la cimitirul din localitate, iar de la ora 19, un program artistic la Casa Bulgară susţinut de ansamblul multietnic „Toţi diferiţi, toţi egali", alcătuit din bulgari, români, sârbi, maghiari, germani, slovaci şi romi. Sărbătoarea a continuat a doua zi, sâmbătă, 13 septembrie 2014, la ora 10, când tinerii, îmbrăcaţi în costum popular, s-au întâlnit în faţa bisericii şi, cu coşul cu fructe şi dulciuri - kitka - în mâini, au colindat prin sat, cântând cântece tradiţionale, după care au intrat în biserică şi au asistat la sfânta liturghie. Liturghia a fost oficiată de preoţii Dumitru Salman, Matei Calapiş şi Sebastian Mirciov, cu ajutorul cantoriţelor Rafaela Ronkov şi Petronela Velciov. La sfârşitul liturghiei a fost sfinţit şi coşul cu fructe, care a fost ulterior ridicat pe stâlpul din faţa bisericii, în cântecele tinerilor. Spre seară kitka a fost coborât de pe stâlp şi băieţii necăsătoriţi au licitat pentru el, câştigătorul fiind Lazi Cherciov, care şi-a ales-o ca parteneră pe Moni Radulov. A urmat un program artistic la Casa Bulgară, iar de la ora 21, un bal, asigurat de formaţia lui Stoian Mirciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 17 [529], 01.09. - 15.09.2014, p. 6, 7)

   

  19-22.09.2014, Suhodol, Bulgaria. Concursul folcloric internaţional „Privighetoarea nordului"

  Uniunea Bulgară din Banat - România a primit invitaţia de a participa, în perioada 19-22 septembrie 2014, la a II-a ediţie a concursului internaţional de folclor „Privighetoarea nordului", din Suhodol, Bulgaria. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 78/18.09.2014)

   

  Septembrie 2014, Bucureşti. Al nouălea mandat de secretar pentru deputatul Niculae Mircovici

  În luna septembrie 2014, preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici, reprezentantul minorităţii bulgare din România în Parlament, a fost ales pentru a noua oară în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 17 [529], 01.09. - 15.09.2014, p. 12)

   

  04-05.10.2014, Timişoara. „Etnic Festival Timişoara"

  În perioada 4-5 octombrie 2014 a avut loc la Timişoara, în Parcul Rozelor, prima ediţie a festivalului interetnic „Etnic Festival Timişoara". Organizat de Primăria Timişoara, Casa de Cultură Timişoara şi Consiliul Consultativ al Minorităţilor din Timişoara, festivalul a avut două părţi: un festival al minorităţilor şi un festival gastronomic, cu mâncăruri tradiţionale. În prima zi, sâmbătă, 4 octombrie 2014, au urcat pe scena din Parcul Rozelor fanfara „Big Band", ansamblul german „Hanshenkleim", ansamblul macedo-românilor „Altona", ansamblul romilor din Măguri şi un ansamblu al palestinienilor din Timişoara, iar a doua zi, duminică, 5 octombrie 2014, ansamblurile sârbilor „Keuna" şi „OK Bend Temišvar", ansamblul românesc „Timişul", cu soliştii vocali Andreea Voica, Doriana Talpeş, Andreea Aleuşan şi Dumitru Teleagă, ansamblul „Slávjak" („Privighetoarea") al U.B.B.-R. Filiala Timişoara, ansamblul „Palućenka" al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi, ansamblurile maghiare „Bobita", „Eszterlánc" şi „Bokréta", corul evreilor „Shalom", ansamblul ucrainenilor „Kalena" şi ansamblul romilor „Romano". La partea de gastronomie bulgarii bănăţeni au fost reprezentaţi de Maria Moară (născută Hailemas), care a pregătit trei feluri de plăcinte tradiţionale bulgăreşti: cu brânză, cu nucă şi cu mac. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 19 [531], 01.10. - 15.10.2014, p. 6, 7)

   

  05.10.2014, Denta. Kirvai la Denta

  În data de 5 octombrie bulgarii din Denta au sărbătorit Kirvai - hramul bisericii catolice. Sărbătoarea a început în l octombrie, la ora 10, cu o liturghie oficiată de preoţii Stoian Calapiş din Belo Blato (Serbia) şi Matei Calapiş din Breştea, şi a continuat la ora 17 cu un program artistic susţinut de ansamblurile „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea şi „Kokiče" („Ghiocelul") al U.B.B.-R. Filiala Denta. La eveniment a participat şi primarul comunei Denta, Iacob Slavoliub. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 19 [531], 01.10. - 15.10.2014, p. 5)

   

  05.10.2014, Breştea. 50 ani de la întemeierea Parohiei Breştea

  În data de 5 octombrie 2014, bulgarii din Breştea au sărbătorit împlinirea a 50 de ani de la întemeierea Parohiei Breştea. Cu acest prilej, preoţii Stoian Calapiş din Liznait (Serbia) şi Matei Calapiş din Breştea au oficiat o liturghie. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 19 [531], 01.10. - 15.10.2014, p. 11)

   

  07-22 octombrie 2014, Bucureşti. Expoziţie de pictură

  În perioada 7-22 octombrie 2014, în clădirea Parlamentului României a avut loc expoziţia de pictură „Icoanele în slujba păcii" a artistului bulgar Emil Marinov Tseinski. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureşti, împreună cu Comisia Permanentă a Camerei Deputaţilor, cu prilejul împlinirii a 135 de ani de la începerea relaţiilor diplomatice între Bulgaria şi România. Vernisajul a avut loc în data de 7 octombrie, la ora 13, în prezenţa ambasadorului Republicii Bulgaria la Bucureşti, Alexandăr Filipov, şi a deputatului Niculae Mircovici, reprezentantul minorităţii bulgare din România în Parlament, secretarul Camerei Deputaţilor. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 20 [532], 16.10. - 31.10.2014, p. 5)

   

  10.10.2014, Timişoara. „The Vanishing Point"

  Vineri, 10 octombrie 2014, la halele TIMCO din Timişoara a avut loc vernisajul expoziţiei de artă „The Vanishing Point", în cadrul căreia au expus artiştii: Nicolae Velciov (bulgar din Timişoara), Aura Bălănescu, Gabriel Kelemen, Petrică Ştefan, Daniel Tellman şi Bogdan Tomşa. Cu acest prilej artiştii au lansat şi platforma „Avanpost.ro", la care, în viitor, vor putea adera şi alţi artişti. Artistul Nicolae Velciov este masterand al Universităţii de Vest, Facultatea de Artă şi Design. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 19 [531], 01.10. - 15.10.2014, p. 8)

   

  11.10.2014, Breştea. Sărbătoarea celor care au împlinit 50 de ani

  În data de 11 octombrie 2014, la ora 16, bulgarii din Breştea care au împlinit 50 de ani au asistat la o liturghie, după care s-au întâlnit în sala parohiei, unde dascălul Anton Ciocani a strigat catalogul, la care au răspuns „Prezent!": Maria Dermeştiov, Ecaterina Bratan, Gheorghe Dermeştiov, Petronela Uzun şi Maria Calapiş. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 20 [532], 16.10. - 31.10.2014, p. 8)

   

  16.10.2014, Strajiţa, Bulgaria. Festivalul Pâinii

  În data de 16 octombrie 2014, Organizaţia Femeilor Bulgare din Teleorman, parte a Uniunii „Rădăcini bulgăreşti" a Bulgarilor din Teleorman, a participat la Festivalul Pâinii. Evenimentul a avut loc la Strajiţa, în Bulgaria, şi s-a desfăşurat în faţa Primăriei din localitate, gazdă fiind chiar doamna primar Detelina Borisova. Bulgăroaicele din Teleorman au pregătit o pâine împletită, colaci, plăcinte cu brânză şi cu dovleac. La eveniment a participat şi Tudor Anghel, consilierul deputatului Niculae Mircovici. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 20 [532], 16.10. - 31.10.2014, p. 11; https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine, accesat la 21.09.2016)

   

  18-19.10.2014, Timişoara. Sărbătoarea Bulgarilor din Timişoara

  În zilele de 18 şi 19 octombrie 2014 a avut loc Sărbătoarea Bulgarilor din Timişoara. Aceasta a început sâmbătă, 18 octombrie, cu o liturghie oficiată de msgr. Augustinov Gheorghe la Biserica „Notre Dame" şi a continuat duminică, 19 octombrie 2014, ora 11, tot cu o liturghie solemnă, oficiată în aceeaşi biserică. În timpul liturghiei a fost sfinţit şi tradiţionalul coş cu fructe şi dulciuri - kitka. Sărbătoarea a continuat la ora 18, la Casa Armatei, cu un program artistic susţinut de ansamblul „Slávjak" („Privighetoarea") al U.B.B.-R. Filiala Timişoara şi de formaţia Teo Band şi Doriana Talpeş. Coşul cu fructe şi dulciuri - kitka - a fost acordat tinerilor Paul Stepanov şi Tania Topciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 20 [532], 16.10. - 31.10.2014, p. 6, 7)

   

  19-23.10.2014, Sofia, Bulgaria. A X-a întâlnire internaţională a presei bulgare

  Uniunea Bulgară din Banat - România a primit invitaţia de a participa, în perioada 19-23 octombrie 2014, la a X-a întâlnire internaţională a presei bulgare. La eveniment a participat Petronela Petcov-Şehabi, redactor la publicaţiile U.B.B.-R. Deschiderea oficială a avut loc la Sofia, în 20 octombrie 2014, la Centrul Militar, iar lucrările s-au desfăşurat la Bosilegrad şi Ţaribrod, în Serbia. La deschiderea oficială a participat şi preşedintele Republicii Bulgaria, Rosen Plevneliev, precum şi directorul general al Agenţiei Naţionale Bulgare de Ştiri (B.T.A.), Maxim Mincev. A urmat o vizită la sediul B.T.A. Programul întâlnirii a fost axat pe probleme referitoare la presa bulgară, atât cea clasică, cât şi cea electronică, radio şi TV. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 75/28.08.2014; Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 20 [532], 16.10. - 31.10.2014, p. 8)

   

  28.10.2014, Bucureşti. Memorandum pentru construirea a două noi poduri peste Dunăre

  În data de 28 octombrie 2014, Guvernul României şi cel al Republicii Bulgaria au semnat un memorandum prin care anunţă că vor începe construcţia a două noi poduri peste Dunăre între România şi Bulgaria până în 2020. Finanţarea necesară va fi asigurată prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2014-2020. Cele două obiective vor fi realizate între Turnu Măgurele şi Nicopole, respectiv între Călăraşi şi Silistra. În paralel cu construcţia podurilor, vor fi modernizate şi lărgite drumurile existente, care vor realiza conexiunile cu viitoarele poduri. Documentul a fost semnat din partea română de vicepremierul Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării, iar din partea bulgară de ministrul transporturilor, Nikolina Anghelkova. Ministrul bulgar al transporturilor a afirmat că, în paralel cu lucrul de doi ani la acest proiect comun, se fac paşi concreţi spre realizarea unui proiect şi mai important, acela al cooperării de durată între Bulgaria şi România. Delegaţia bulgară a fost însoţită de ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, Alexandăr Filipov, iar ceremonia, care a avut loc în clădirea Guvernului, s-a desfăşurat în prezenţa prim-ministrului Victor Ponta. (http://www.bgembassy-romania.org/?paged=4; https://www.arenaconstruct.ro/doua-noi-poduri-peste-dunare-vor-fi-construite-pana-in-2020; http://turism.bzi.ro/romania-si-bulgaria-vor-construi-doua-poduri-noi-peste-dunare-30125, accesate la 21.09.2016)

   

  Octombrie 2014, Breştea. „Oaspeţi în ţara poveştilor"

  În cursul lunii octombrie a fost organizată la Casa Bulgară din Breştea o seară de poveşti, copiii având ocazia să audă mai multe poveşti din folclorul bulgarilor bănăţeni, spuse de mai vârstnicii Ioan Peiov, Ecaterina Dinu (născută Sofran), Doroteea Salman, Mari Radulov şi Petru Radulov. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 19 [531], 01.10. - 15.10.2014, p. 8)

   

  13.11.2014, Izvoarele. Copii de la grădiniţa „Bucuria" din Sviştov în vizită la Izvoarele

  Un grup de copii ai grădiniţei „Bucuria" din Sviştov, Bulgaria, a pregătit un spectacol-surpriză copiilor din comuna Izvoarele, judeţul Teleorman. (https://www.facebook.com/FemeiaDeMaine, accesat la 21.09.2016)

   

  28.11.2014, Bucureşti. Comisia pentru legislaţie şi administraţie publică a C.M.N.

  Un reprezentant al U.B.B.-R. a participat la reuniunea Comisiei pentru legislaţie şi administraţie publică a Consiliului Minorităţilor Naţionale, care a avut loc marţi, 28 octombrie 2014, la ora 12, la sediul din Bucureşti al Uniunii Elene din România. Cu începere de la ora 13 a avut loc o reuniune comună a Comisiei pentru legislaţie şi administraţie publică şi a Comisiei pentru probleme financiare. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 83/20.10.2014)

   

  20.11.2014, Bucureşti. Comisia pentru învăţământ şi tineret a C.M.N.

  Un reprezentant al U.B.B.-R. a participat la reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, care a avut loc în data de 20 noiembrie 2014 la sediul Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România. Dezbaterile s-au axat pe teme legate de priorităţile tineretului pentru anul 2014. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 89/06.11.2014)

   

  24.11.2014, Bucureşti. Şedinţa Comisiei pentru probleme financiare a C.M.N.

  Luni, 24 noiembrie 2014, şedinţa Comisiei financiare a D.R.I. a avut loc la sediul din Bucureşti al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România. Ordinea de zi a cuprins subiecte referitoare la legislaţia muncii şi la aspecte privind utilizarea sumelor primite de la bugetul de stat. Pentru subiectele legate de legislaţia muncii au participat profesorul Cornel Bente, preşedintele Uniunii Naţionale a Experţilor în Legislaţia Muncii, şi Anca Mihalache, inspector inspecţia muncii. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 93/03.12.2014)

   

  28.11.2014, Deta. Obiceiul Kučenete al porumbului fiert

  Obiceiul porumbului fiert - Kučenete - a avut loc la Deta în data de 28 noiembrie, la ora 18, la Casa Bulgară. Aici a avut loc un spectacol artistic, alcătuit din dansuri, cântece şi recitări de poezie, susţinut de ansamblul „Vinče" („Coroniţa") al U.B.B.-R. Filiala Deta, după care tinerele fete, îmbrăcate în costum popular, au oferit celor prezenţi boabe de porumb fiert. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 23-24 [535-536], 01.12. - 31.12.2014, p.11)

   

  28.11.2014, Bucureşti. „Alimente şi băuturi din Bulgaria însorită"

  În data de 28 noiembrie 2014, la hotel Marshal Garden din Bucureşti, Ambasada Republicii Bulgariei în România, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, a organizat evenimentul „Alimente şi băuturi din Bulgaria însorită". Participanţii la această acţiune, aflată la a XII-a ediţie, au avut ocazia să iniţieze un dialog constructiv cu reprezentanţii mediului de afaceri din Bulgaria şi să identifice noi oportunităţi de colaborare. Acţiunea a începând la ora 12, fiind deschisă de: Nikolina Anghelkova, ministrul turismului al Republicii Bulgaria, Iordanka Fândâkova, primarul municipiului Sofia, şi Sorin Oprescu, primarul municipiului Bucureşti, în prezenţa a peste 200 de reprezentanţi ai businessului românesc, hotelieri, proprietari de restaurante, ambasadori. La eveniment au participat 24 de companii din Bulgaria, care au prezentat produse autentice precum: lactate, produse din carne, vinuri şi băuturi nealcoolice, cafea, fructe şi legume, produse tradiţionale bulgăreşti etc. (http://www.bgembassy-romania.org/?paged=4; http://ccisv.ro/content/invitatie-eveniment_alimente-si-bauturi-din-bulgaria-insorita/; https://www.facebook.com/media/set/?set=a.735649749795852.1073741841.257123820981783&type=3, accesat la 21.09.2016)

   

  29.11.2014, Breştea. Obiceiul Kučenete al porumbului fiert

  În anul 2014 obiceiul Kučenete al porumbului fiert a avut loc la Breştea în data de 29 noiembrie, cu începere de la ora 18, la Casa Bulgară. Aici a avut loc un spectacol artistic susţinut de ansamblurile „Kokiče" („Ghiocelul") al U.B.B.-R. Filiala Denta şi „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea, după care tinerele fete, îmbrăcate în costum popular, au oferit celor prezenţi boabe de porumb fiert, îndulcit. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 23-24 [535-536], 01.12. - 31.12.2014, p.11)

   

  30.11.2014, Dudeştii Vechi. Sărbătoarea celor care au împlinit 60 de ani

  În data de 30 noiembrie, bulgarii din Dudeştii Vechi care au împlinit 60 de ani au participat la o liturghie oficiată de preotul Ioan Vasilcin, după care au sărbătorit. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 23-24 [535-536], 01.12. - 31.12.2014, p. 8)

   

  05.12.2014, Dudeştii Vechi. Jurnalişti din România, Ungaria, Serbia, Elveţia şi Irlanda în vizită la bulgarii din Dudeştii Vechi

  În data de 5 decembrie 2014, un grup de jurnalişti din România, Ungaria, Serbia, Elveţia şi Irlanda a vizitat comunitatea de bulgari din Dudeştii Vechi. Întâlnirea cu bulgarii din Banat face parte din programul seminarului dedicat minorităţilor etnice, organizat de TVR Timişoara şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României. (https://www.facebook.com/StiriTVRTimisoara/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf, accesat la 21.09.2016)

   

  07.12.2014, Breştea. Sărbătoarea celor care au împlinit 80 de ani

  În data de 7 decembrie 2014, cei născuţi în anul 1934, care în anul 2014 au împlinit 80 de ani, au participat la o liturghie oficiată în cinstea lor de preotul Matei Calapiş. În anul 1934 s-au născut la Breştea 11 copii, dintre care au ajuns până la vârsta de 80 de ani doar patru: Boboiciov Maria, Franiov Petronela, Ciocani Anton şi Petcov Luca. (Náša glás, Timişoara, anul XXV, nr. 23-24 [535-536], 01.12. - 31.12.2014, p. 2)

   

  13.12.2014, Breştea. „Şnurul, parte a costumului popular"

  Sâmbătă, 13 decembrie 2014, la Casa Bulgară din Breştea, mai multe fete au învăţat să împletească şnururi în diverse culori, care sunt parte a costumului tradiţional bulgăresc. În trecut şnururile erau la mare căutare printre fetele bulgare, în special cu ocazia nunţii se împleteau multe şnururi, pe care mireasa le făcea cadou fetiţelor şi fetelor. Iar ca o glumă, exista tradiţia ca mireasa să lege cu un şnur mijlocul soacrei, pentru a vedea dacă este în stare să lege snopii de grâu. Deocamdată fetele au învăţat să împletească şnururi din trei şi patru fire, urmând ca la întâlnirile viitoare să înveţe împletitul cu cinci, şase şi opt fire. La această activitate fetele le-au avut ca mentori pe Mary Radulov, Ecaterina Slavin şi Ecaterina Dinu. În timp ce împleteau şnururi, fetele au învăţat şi unele cântece populare legate de sărbătoarea care se apropie - Crăciunul. (https://www.facebook.com/events/1520935348187070/, accesat la 21.09.2016)

   

  15-18.12.2014, Sibiu. Şedinţa Comisiei pentru probleme financiare a C.M.N.

  La iniţiativa Forumului Democrat al Germanilor din România, şedinţa Comisiei pentru probleme financiare a avut loc la sediul F.D.G.R. din Sibiu, având următorul program: luni, 15 decembrie 2014 - întâlnirea membrilor comisiei cu reprezentanţii F.D.G.R.; marţi, 16 decembrie 2014 - lucrările comisiei şi vizită la Mănăstirea Cistericană din Cârţa şi la reşedinţa de vară din Avrig a baronului Brukenthal; miercuri, 17 decembrie 2014 - vizită la Biserica Fortificată de la Biertan, vizitarea centrului istoric din Sighişoara şi vizită la Forumul Democrat al Germanilor din Sighişoara, vizitarea Centrului European pentru Întâlnirea Tineretului şi a Bisericii Cetate din Hosman; joi, 18 decembrie 2015 - plecarea participanţilor. (Arhiva U.B.B.-R., nr. 93/03.12.2014)

   

  24.12.2014, Timişoara. Crăciun 2014 la Timişoara

  Conform tradiţiei, în 24 decembrie 2014, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, membrii ansamblului „Slávjak" („Privighetoarea") al U.B.B.-R. Filiala Timişoara au făcut o vizită monseniorului Gheorghe Augustinov în parohia „Sfânta Inimă a Mariei" din Mehala, unde au cântat cântece specifice. Sărbătoarea a continuat la ora 18 cu o sfântă liturghie oficiată în Biserica „Notre Dame" din Timişoara, după care copiii şi tinerii bulgari au prezentat un program cultural-artistic, la care şi-au adus aportul: David-Petru Augustinov, Emilia-Maria Avram, Ioan-Nicolaus Bratan, Ariana-Maria Cimpoeru, Darius-Tiberiu Ciocani, Andrei Crişan, Cristian Crişan, Alexia-Elena Faur, Andreea-Maria Faur, Daniel Forgacs, Ana-Carla Ivanciov, Ana-Maria Carabenciov, Anton-Bono Carabenciov, Bogdan Carabenciov, Francesca-Maria Caraghena, Timeea-Alexandra Caraghena, Laurenţiu-Răzvan Caraghena, Eduard Mirciov, Marco-Paul-Mircea Mircovici, Yannis Nacov, Oana-Maria Rancov, Răzvan-Carol Rancov, Sebastian Romanov, Ana-Maria Rus, Ana-Maria Sofran, Anda Şerban, Radulian-Georgian Ştef, Ema-Briana Tanţa, Tania-Maria Topciov, Sebastian Tuturilov, Bianca-Monica Velciov, Carolina-Teresia Veruzab. La final, deputatul Niculae Mircovici le-a făcut câte un cadou artiştilor amatori, din partea Uniunii Bulgare din Banat - România. (Náša glás, Timişoara, anul XXVI, nr. 01 [537], 01.01. - 15.01.2015, p. 5)

   

  24.12.2014, Deta. Ajunul Crăciunului la Deta

  Cu prilejul Ajunului Crăciunului 2014, conform tradiţiei, bulgarii, dar şi ceilalţi locuitori din Deta s-au adunat în jurul bradului din centrul oraşului, unde au cântat cântece specifice, după care membrii ansamblului „Vinče" („Coroniţa") au primit câte un cadou din Partea Uniunii Bulgare din Banat - România, înmânat de preşedintele Filialei Deta, Ioan Boboiciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXVI, nr. 01 [537], 01.01. - 15.01.2015, p. 8)

   

  25.12.2014, Sânnicolau Mare. Sărbătoarea Crăciunului la Sânnicolau Mare

  Crăciunul 2014 s-a sărbătorit la Sânnicolau Mare în 25 decembrie, la ora 12, cu o sfântă liturghie oficiată de preotul Vasilcin Ioan, care oficiază regulat liturghii la Sânnicolau Mare în limba bulgarilor bănăţeni, în a doua şi a patra duminică a fiecărei luni. Biserica a fost împodobită, printre altele, şi cu un brad frumos, dăruit de familia Jivkov Ana. (Náša glás, Timişoara, anul XXVI, nr. 01 [537], 01.01. - 15.01.2015, p. 2)

   

  25.12.2014, Dudeştii Vechi. Sărbătoarea Crăciunului la Dudeştii Vechi

  La Dudeştii Vechi Crăciunul a fost sărbătorit prin tradiţionalul „Betlehem" - obicei în care băieţii colindă prin sat cu o machetă a unei biserici, în care se află figurine din aluat ale lui Isus în iesle, după care la biserica catolică a fost oficiată sfânta liturghie de la miezul nopţii, urmată de un program cultural-artistic susţinut de corul bărbătesc „Jáku Ronkov", sub bagheta dirijoarei Elane Doiceva Dragomir, şi de elevii Şcolii Generale, sub conducerea prof. Maria Lucaci (născută Topciov). Cu prilejul sărbătorilor de iarnă toţi elevii din Dudeştii Vechi au primit câte un cadou din partea Uniunii Bulgare din Banat - România. (Náša glás, Timişoara, anul XXVI, nr. 01 [537], 01.01. - 15.01.2015, p. 6)

   

  25.12.2014, Breştea. Sărbătoarea Crăciunului la Breştea

  Şi la Breştea, de Crăciun, băieţii au colindat prin sat cu „Betlehem"-ul. Aici multe familii au mai păstrat obiceiul ca la cină să aibă nouă feluri de mâncare. Pe masă se află o farfurie plină cu miere, în care mesenii înmoaie nuci, mere, prune uscate, stafide, usturoi, pâine şi - mai nou - portocale şi banane, după care urmează felul propriu-zis, fără carne, mâncarea tradiţională fiind iahnia de fasole. Sub masă se află un coş cu boabe de porumb şi grâu care după Crăciun se dau animalelor, pentru a fi sănătoase. După masă lumea a mers la biserică, unde a asistat la sfânta liturghie de la miezul nopţii, oficiată de preotul Matei Calapiş, şi la programul cultural-artistic, susţinut de copiii de la grădiniţa şi şcoala din Breştea, sub conducerea învăţătoarelor Ana-Maria Tapanov şi Claudia Burov, în acompaniamentul de orgă al lui Dumitru Roncov. După liturghie credincioşii s-au întors acasă şi s-au aşezat la masa de Crăciun, la care se servesc piftie şi cârnaţi. Cu acest prilej se rupe pâinea, în care se află o monedă, iar cel care găseşte moneda o duce a doua zi la biserică, pentru a avea noroc tot anul care urmează. (Náša glás, Timişoara, anul XXVI, nr. 01 [537], 01.01. - 15.01.2015, p. 7)

   

  26.12.2014, Breştea. A doua ediţie a Festivalului de Cântece de Crăciun „O, ce veste minunată!"

  În a doua zi după Crăciun, 26 decembrie, de sărbătoarea Sfântului Ştefan, a avut loc a doua ediţie a Festivalului de Cântece de Crăciun „O, ce veste minunată". Spectacolul a început la ora 17, la Casa Bulgară din Breştea, fiind susţinut de ansamblul „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea şi de Fanfara Bisericii Creştine Baptiste din Denta. La final artiştii au primit cadouri din partea Uniunii Bulgare din Banat - România. (Náša glás, Timişoara, Anul XXVI, nr. 01 [537], 01.01. - 15.01.2015, p. 11)

   

  27.12.2014, Vinga. Concert de Crăciun

  De ziua Sf. Ioan, în prima sâmbătă de după Crăciun (27 decembrie 2014), la biserica catolică din Vinga a fost organizat un concert de Crăciun, la care au participat: corul bisericii din Sânnicolau Mare, corul bărbătesc „Jáku Ronkov" din Dudeştii Vechi, corul ortodox din Vinga şi un cvartet din Arad. După concert cei prezenţi au fost invitaţi la o recepţie la noua Casă Bulgară din Vinga. (Náša glás, Timişoara, anul XXVI, nr. 01 [537], 01.01. - 15.01.2015, p. 8)

   

  28.12.2014, Dudeştii Vechi. Sărbătoarea celor care au împlinit 50 de ani

  Conform tradiţiei, cei născuţi în Dudeştii Vechi şi care în anul 2014 au împlinit 50 de ani au sărbătorit împreună. Sărbătoarea a avut loc duminică, 28 decembrie, de „Sfânta Familie", şi a debutat cu o sfântă liturghie oficiată de preotul Ioan Vasilcin. Dintre cei 72 de copii născuţi în anul 1964, 39 au fost băieţi şi 33 fete, şi au decedat 5: 4 băieţi şi o fată. După liturghie sărbătoriţii au fost invitaţi în sala festivă a Primăriei din Dudeştii Vechi, unde au depănat amintiri. (Náša glás, Timişoara, anul XXVI, nr. 02 [538], 16.01. - 31.01.2015, p. 2)

   

  Decembrie 2014, Dudeştii Vechi. Crăciunul pentru toţi

  Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, toţi cei care au dorit, i-au putut ajuta pe nevoiaşi prin proiectul „Crăciunul pentru toţi". Diversele haine şi alimente au fost colectate la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi, din care un grup de tineri au făcut mai multe pachete pe care le-au dus celor săraci. (Náša glás, Timişoara, anul XXVI, nr. 01 [537], 01.01. - 15.01.2015, p. 8)