Home >> Cronologii istorice >> Cronologia minorităţilor >> Tătari >> Cronologia minorităţii tătare 1989-2015


  Cronologia minorităţii tătare 1989-2015

    Melek Fetisleam

    Doctorand, Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca; profesor, Liceul Teoretic „George Călinescu", Constanţa. E-mail: melek.fetisleam@yahoo.com