Home >> Despre institut >> Conducere / departamente >> Compartimentul de studii, analiză, cercetare
  Compartimentul de studii, analiză, cercetare

  Anghel Remus Gabriel - cercetător ştiinţific II
  Fosztó László- cercetător ştiinţific II
  Gidó Attila - cercetător ştiinţific II, şef compartiment
  Jakab Albert Zsolt - cercetător ştiinţific II
  Kiss Tamás - cercetător ştiinţific II
  Kozák Horaţiu Iuliu - cercetător ştiinţific III
  Könczei Csongor - cercetător ştiinţific II
  Lăcătuş Crăciun Ioan -  asistent de cercetare
  Peti Lehel - cercetător ştiinţific II
  Székely István Gergő - cercetător ştiinţific III
  Toma Stefánia - cercetător ştiinţific III
  Veress Ilka - cercetător ştiinţific 
  Adriana Cupcea - cercetător ştiinţific III

  În cadrul acestui compartiment funcţionează 20 de cercetători, coordonaţi de către un responsabil numit de către preşedinte.

  Angajaţii Compartimentului de studii, analiză şi cercetare sunt responsabili pentru:

  • elaborarea studiilor, cercetărilor, recenziilor în domeniul cercetării minorităţilor naţionale;
  • coordonarea cercetărilor pe domenii specific;
  • elaborarea proiectelor de cercetare şi depunerea propunerilor de finanţare la diverşi finanţatori, cu avizul preşedintelui;
  • păstrarea şi dezvoltarea legăturilor cu diferite organizaţii ale minorităţilor naţionale,
   promovarea schimbului de experienţă cu alte instituţii de cercetare;
  • redactarea buletinelor informative şi a rapoartelor de cercetare;
  • participarea la conferinţe şi manifestări cultural ştiinţifice;
  • reprezentarea şi promovarea intereselor şi imaginii Institutului.