YOUMIG

   

  Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of Transnational Youth Migration

  Îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi facilitarea cooperării pentru gestionarea impactului migraţiei transnaţionale a tinerilor

   

  YOUMIG este un proiect strategic finanţat în cadrul Programului Transnaţional Dunărea şi se desfăşoară în perioada 01.01.2017 - 30.06.2019.

  Buget total: 2,719 € (2,055,179 € Fondul European de Dezvoltare Regională + 255,846 € Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare)

  Pornind de la amploarea recentă a migraţiei tinerilor (15-34 ani) şi a consecinţelor pe care le implică la nivel local, proiectul urmăreşte să sprijine autorităţile locale din regiunea Dunării, în gestionarea cauzelor şi consecinţelor acestui fenomen, contribuind astfel la consolidarea competitivităţii în zonă. Scopul proiectului constă în intensificarea capacităţii instituţionale de a dezvolta bazele de date locale legate de migraţia tinerilor, generând politici performante cu accent pe capitalul uman. Institute statistice, instituţii academice şi autorităţi locale vor desfăşura o colaborare transnaţională pe mai multe nivele pentru a crea strategii locale bazate pe indicatori de impact ai migraţiei tinerilor şi pentru a introduce instrumente transnaţionale de gestionare a situaţiilor la nivel local.

   

  Obiective

  1. Crearea unor baze de date actualizate legate de cauzele şi efectele migraţiei tinerilor.

  2. Consolidarea capacităţilor prin pregătirea unor instrumente noi, îmbunătăţite pentru a măsura cauzele şi impactul fenomenului, precum şi testarea unor noi servicii pentru a gestiona consecinţele la nivel local.

  3. Promovarea cooperării transnaţionale între actorii regiunii dunărene, în condiţiile în care migraţia este un fenomen transnaţional.

   

  Parteneri

  YOUMIG implică colaborarea a 19 parteneri (institute statistice, universităţi şi institute de cercetare, autorităţi publice locale) din 8 state din regiunea Dunării (Ungaria, Austria, Slovenia, România, Bulgaria, Slovacia, Serbia, Germania).

  România este reprezentată în cadrul parteneriatului prin:

  • Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
  • Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

   

  Activităţi în cadrul proiectului

   

  1.       Managementul procedurilor şi activităţilor pentru asigurarea calităţii proiectului

  2.       Comunicarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului pe diferite canale, precum şi în cadrul unor evenimente de largă audienţă

  3.       Elaborare cadrul conceputal şi analiză a situaţiei migraţiei la nivel local cu implicarea actorilor interesaţi

  4.       Elaborare şi testare indicatori pentru măsurarea efectelor migraţiei tinerilor

  5.       Acţiuni pilot pentru testarea unor servicii îmbunătăţite pentru gestiunea migraţiei tinerilor de către autorităţile locale

  6.       Concepere strategii şi recomandări de politici publice

   

  ISPMN coordonează, în cadrul proiectului, cercetarea calitativă privind situaţia locală a migraţiei tinerilor, implicând următoarele activităţi:

  -          Elaborare instrucţiuni pentru interviuri şi focus grup şi analiză a situaţiei migraţiei la nivel local

  -          Contribuie activ la modelul pentru testarea schimburilor de date elaborat de partenerul principal

  -          Întocmeşte datele necesare pentru analiza rezultatelor cercetării calitative

  -          Colaborează permanent cu echipa locală a proiectului din Sfântu Gheorghe

  -          Participarea la forum-uri, ateliere şi conferinţe pe tema migraţiei sau la alte întâlniri necesare analizelor la nivel local

  -          Întocmeşte rapoarte de cercetare şi alte materiale pentru diseminarea rezultatelor proiectului

    

  Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina web a proiectului YOUMIG: http://www.interreg-danube.eu/youmig

   

  ŞTIRI, ANUNŢURI

  MATERIALE INFORMATIVE

  RAPOARTE, REZULTATE PROIECT

  CONTACTE

  Un flux al cooperării

  Acest material nu reprezintă neapărat poziţia oficială a Programului Transnaţional Dunărea.

  Pentru informaţii oficiale accesaţi http://www.interreg-danube.eu/

   

  Program cofinanţat prin fondurile Uniunii Europene (FEDR, IAP, IEV)