Home >> Despre institut >> Conducere / departamente >> Consiliul ştiinţific
  Consiliul ştiinţific

  Adriana Cupcea - secretar ştiinţific

  Peti Lehel - membru

  Virginás Péter  -  membru 

  Székely István Gergő - membru

  Bokor Zsuzsa - membru

   

  Consiliul ştiintific acordă asistenţă preşedintelui în exercitarea atribuţiilor sale. Este format dintr-un număr de cinci cercetători, angajaţi ai Institutului. Acesta este coordonat de către un secretar ştiinţific, din cadrul membrilor consiliului, numit de către preşedinte.

  Consiliul ştiinţific se va întâlni lunar sau ori de câte ori este nevoie. Este convocat de către preşedinte sau se poate întruni la iniţiativa a trei membri.

  Cercetătorii din Consiliul ştiinţific sunt numiţi prin ordinul preşedintelui. Se are în vedere reprezentarea în Consiliul ştiinţific a ambelor compartimente: Centrul de documentare şi Compartimentul de studii, analiză şi cercetare.

  Consiliul ştiinţific contribuie la orientarea politicii de dezvoltare strategică a Institutului. Această structură funcţonează ca juriu pentru proiectele interne de cercetare.

  Atribuţii:

  • elaborarea criteriilor evaluării ştiinţifice;
  • evaluarea standardelor profesionale ale publicaţiilor apărute în cadrul Institutului;
  • iniţierea unor proiecte de cercetare instituţionale;
  • face propuneri de colaborare cu alte instituţii de profil;
  • elaborarea capitolelor specifice din planul strategic de dezvoltare;
  • înaintarea propunerilor pentru promovarea în gradul ştiintific al cercetătorilor;
  • elaborarea rapoartelor anuale privind cercetarea ştiinţifică a Institutului.