Jakab Albert Zsolt

  PERSONAL DATA

  Name: JAKAB Albert Zsolt
  Date of birth
  : 13 May 1979
  Place of birth:
  Târgu Mureş, Mureş county
  E-mail:
  jalbertzsolt@yahoo.com, zs.jakab@ispmn.gov.ro
  Mobile:
  0740-552234


  EDUCATION AND TRAINING

  Name of institution: Eötvös Loránd University, Faculty of Arts, Department of Folklore, Budapest, Hungary
  Title of qualification awarded
  : PhD in Hungarian and Comparative Ethnology 
  Period:
  2003-2011

  Name of institution: Babeş-Bolyai University, Faculty of Arts, Department of Hungarian Language and Culture, Cluj-Napoca, Romania
  Title of qualification awarded
  : MA in Ethnolinguistics and Sociolinguistics
  Period:
  2002-2003

  Name of institution: Babeş-Bolyai University, Faculty of Arts, Department of Hungarian Language and Culture, Cluj-Napoca, Romania
  Title of qualification awarded
  : BA in Hungarian Language and Literature - Ethnology
  Period:
  1998-2002


  PROFESSIONAL EXPERIENCE

  Name and type of organization providing qualification and/or training: The Romanian Institute for Research on National Minorities
  Locality: Cluj-Napoca
  Country: Romania
  Position held: researcher
  Period: November 2007- present

  Name and type of organization providing qualification and/or training: Babeş-Bolyai University, Faculty of Arts, Department of Hungarian Ethnography ant Anthropology
  Locality:
  Cluj-Napoca
  Country:
  Romania
  Position held:
  associate lecturer
  Period:
  October 2007- present

  Name and type of organization providing qualification and/or training: Kriza János Ethnographical Society
  Locality:
  Cluj-Napoca
  Country:
  Romania
  Position held:
  researcher, editor
  Period:
  November 2002- present

   

  PARTICIPATION AT CONFERENCES

  21-22 October 2016: [The Institutions and Formations of Memory in the 19th Century.] A 19. századi emlékezéskultúra intézményei és alakzatai. The title of the conference: [Memory and Forgetting. 5th Interdisciplinary Conference] Emlékezet és felejtés. Interdiszciplináris párbeszéd V. (Cluj-Napoca, Romania). The organizer institutions: Bolyai Society - Babeş-Bolyai University.

  14-15 October 2016: [From Fieldwork to Archives.] A tereptől az archívumig. Az erdélyi és moldvai magyar kultúra kutatásának és archiválásának kihívásai. The title of the conference: [The Changing Contexts of Archives] Az archívumok használatának változó kontextusai - a KJNT vándorkonferenciája (Otomani, Romania). The organizer institutions: Kriza János Ethnographic Society (Cluj-Napoca, Romania) - The Institute of Ethnology of the Hungarian Academy of Sciences (Budapest, Hungary) - Exhibit House of Otomani (Romania).

  7-11 September 2016: Ethnicity and the Language of Rituals. Remembering and Forgetting the Past in Post-socialist Romania. The title of the conference: Language, Individual & Society 2016. 10th International Conference (Elenite, Bulgaria). The organizer institutions: Bulgarian Academy of Sciences - Union of Scientists in Bulgaria - Science & Education Foundation, Bulgaria - New Education Foundation, Poland - WUZF University, Bulgaria.

  29 June-1 July 2016: [Modelling and Communicating the Identity of Rural Communities (Monographs, Contry Houses, Monuments, Rural Festivities] A vidéki közösségek identitásának alakítása, kommunikálása (monográfia, tájház, emlékmű, emléknap, falunap) The title of the conference: [10th Scientific Barn-Seminar of Vărgata] X. Csíkfalvi Csűrszemináriumok (Vărgata). The organizer institution: Sapientia University, Department of Applied Social Sciences.

  26-27 November 2015: [The Memory of the Great War in Cluj. (Plenary discourse.)] A világháború emlékezete Kolozsváron. (Plenáris előadás.) The title of the conference: [The Effects of the Great War to the Culture of Everyday Life] A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására (Szeged, Hungary). The organizer institutions: SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék - SZAB Néprajzi Munkabizottsága - MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület.

  9-10 October 2015: [Ceremonial Tools and Formations in the Memorial Culture of the 19thCentury.] Ünnepi eszköztár és emlékalakzatok a 19. századi emlékezéskultúrában. The title of the conference: [Value and Community] Érték és közösség. Új utak és kihívások az erdélyi értékkutatásban - a KJNT vándorkonferenciája (Sfântu Gheorghe, Romania). The organizer institutions: Kriza János Ethnographic Society (Cluj-Napoca, Romania) - Székely National Museum (Sfântu Gheorghe, Romania).

  30 May-5 June 2015: The 1000th Anniversary of the State. The Commemorations of the Hungarian Land-Taking (896) in Cluj/Kolozsvár. The title of the conference: Congress 2015 of the Humanities and Social Sciences. Capital Ideas (Ottawa, ON, Canada). The organizer institutions: Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences - University of Ottawa.

  4-5 November 2014: [Epoch, Boundary and Historical Consciousness. The Effects of the Austro-Hungarian Compromise of 1867 on the Commemorations in Cluj/Kolozsvár.] Korszakhatár és történeti tudat. Az 1867-es kiegyezés hatása a megemlékezési ünnepségekre Kolozsváron. The title of the conference: [„On the Well-tried Way of Loyalty to the King..." Symbolic Changes of Class and National Bounds Between 1867 and 1918] „A királyhűség jól bevált útján..." Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között (Szeged, Hungary). The organizer institutions: MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék - Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem.

  18-20 September 2014: Remembering Crises. The Memory of Social Conflicts and Political Changes in Cluj-Napoca (Romania). The title of the conference: 7th InASEA Congress. Cultures of Crisis: Experiencing and Coping with Upheavals and Disasters in Southeast Europe (Istanbul, Turkey). The organizer institution: International Association for Southeast European Anthropology (InASEA).

  24-30 May 2014: Epoch, Boundary and Historical Consciousness. The Effects of the Austro-Hungarian Compromise of 1867 on the Commemorations in Cluj/Kolozsvár.The title of the conference: Congress 2014 of the Humanities and Social Sciences. Borders without Boundaries (St. Catharines, ON, Canada). The organizer institutions: Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences - Brock University.

  14-16 May 2014: The Politics of Remembering and Forgetting. Contested memories in Cluj-Napoca (Romania). The title of the conference: International Conference on The Cultural Politics of Memory (Cardiff, United Kingdom). The organizer institutions: Cardiff University - Centre for Critical and Cultural Theory.

  5-7 September 2013: Memory Construction and Practice: Creating and Use of Cultural Memory in Cluj-Napoca. The title of the conference: First Annual CCCS Conference „Cultural Memory" (Skopje, Macedonia). The organizer institution: Centre for Culture and Cultural Studies.

  1-4 July 2013: Contested Memories in a Multiethnic Context: Forms of Commemorations in Cluj-Napoca. The title of the conference: SIEF 2013 11th Congress: Circulation (Tartu, Estonia). The organizer institution: Société Internationale d'Ethnologie et de Folklor.

  1-8 June 2013: From the Centre to the Periphery - and Back. The Functions of Commemorations in Cluj/Kolozsvár (Romania) in the 20th Century. The title of the conference: Congress 2013 of the Humanities and Social Sciences. @ the Edge (Victoria, BC, Canada). The organizer institutions: Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences - University of Victoria.

  19-20 April 2013: [Commemorations in Cluj in the 19th Century.] Megemlékezési ünnepségek Kolozsváron a 19. században. The title of the conference: [Cultural Practices and Representations.] Kulturális gyakorlat és reprezentáció. A KJNT vándorkonferenciája (Odorheiu-Secuiesc, Romania). The organizer institutions: Kriza János Ethnographic Society (Cluj-Napoca, Romania) - Haáz Rezső Museum (Odorheiu-Secuiesc, Romania).

  6-7 December 2012: The Social Functions of Memory in Cluj between 1440-2012. The title of the conference: [To Whom Does Tradition Belong? What Do We Do With It? Tradition between Culture, User and Entrepreneur - International Scientific Session] A qui appartient la tradition? A quoi sert-elle? La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur - colloque international (Cluj-Napoca, Romania). The organizer institutions:Babeş-Bolyai University, Hungarian Department of Ethnography and Anthropology - F.E.R. EURETHNO of the Council of Europe - Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Cluj-Napoca - Kriza János Ethnographic Society (Cluj-Napoca, Romania).

  14-16 May 2012: The Organization of Collective Memory by Romanians and Hungarians in Cluj-Napoca (Romania) (presented at the workshop: Memory and Place in European Cities). The title of the conference: Towards a Common Past? Conflicting Memories on Contemporary Europe (Lund, Sweden).The organizer institutions: NordForsk Nordic Network Conference in Memory Studies - Centre for European Studies at Lund University.

  3 November 2011: [Memory Construction and Memorial practice. Representations of Cultural Memory in Cluj.] Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. The title of the conference: [Societies in transition and communal networks] Átalakuló társadalmak és közösségi hálózatok - tudományos tanácskozás a Magyar Tudomány Napján (Cluj-Napoca, Romania). The organizer institution: Kriza János Ethnographic Society (Cluj-Napoca, Romania).

  7-9 October 2011: [Memory and Society. Memorial Events in Cluj in the 20thCentury.] Emlékezet és társadalom. A 20. századi kolozsvári emlékállítások. The title of the conference: [National Minorities in the Carpathian Basin] Minorităţi în Bazinul Carpatic (Satu Mare, Romania). The organizer institutions: Consiliul Judeţean Satu Mare - Muzeul Judeţean Satu Mare - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága.

  22-27 August 2011: [Memory and Society. Writing and Rite in the 15-20th Memorial Practices in Cluj.] Emlékezet és társadalom. Írás és rítus a 15-20. századikolozsvári emlékezési gyakorlatban. The title of the conference: 7th International Congress of Hungarian Studies (Cluj-Napoca, Romania). The organizer institutions: International Association of Hungarian Studies - Babeş-Bolyai University - Transylvanian Museum Society - Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences - Sapientia Hungarian University of Transylvania - Bolyai Society - Kriza János Ethnographic Society - Romanian Institute for Research on National Minorities.

  19 November 2010: [Ways of Building Monuments. The Formations of the (Romanian) Commemorations in Funar-era (1992-2004).] Emlékállítási gyakorlat Kolozsváron a 20. században. A Funar-korszak (1992-2004) (román) emlékezési alakzatai. The title of the conference: [(Biographical) Narratives of 20th Century] A 20. század (biografikus) történetei (Cluj-Napoca, Romania). The organizer institutions: UBB Hungarian Department of Ethnography and Antropology - Kriza János Ethnographic Society - Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Cluj-Napoca.

  26-27 June 2009: [The Ritual Reactions in Transylvanian Public after the Abort of Double Citizenship.] A kettős állampolgárság kudarcának rituális válaszreakciói az erdélyi nyilvánosságban. The title of the conference: [Locality, Collective Memory, History] Új kutatások és elméletek a helytörténetírásban. Lokalitás, Emlékezet, Történelem (Satu Mare, Romania).The organizer institutions: Muzeul Judeţean Satu Mare - Józsa András Történettudományi Intézet. (with PETI Lehel).

  13-15 May 2009: The Organization of Collective Memory by Romanians and Hungarians in Cluj-Napoca (Romania) after 1989 (presented at the workshop: Boundary, Inter-ethnic Relations and Differentiation in Contexts of Impending Ethnicity). The title of the conference: IMISCOE Cross-Cluster Theory Conference. Interethnic Relations: Multidisciplinary Approaches (Lisbon, Portugal).The organizer institutions: IMISCOE - International Migration, Integration & Social Cohesion in Europe - Universidade de Lisboa, Faculdade da Letras, Centro de Estudos Geográficos.

  8 May 2009: [The Ritual Reactions in Transylvanian Public after the Abort of Double Citizenship.] A kettős állampolgárság kudarcának rituális válaszreakciói az erdélyi nyilvánosságban. The title of the conference: [1st Conference on Hungarian Studies] I. Magyarságtudományi konferencia (Veszprém, Hungary). The organizer institutions: MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága - Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara. (with PETI Lehel).

  12-13 November2008: [The Organization of Collective Memory and Identity in Cluj-Napoca.] Emlékezetszervezés és identitásmodellálás Kolozsváron.The title of the conference: [Ethnic, National and European Identity] Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás (Szeged, Hungary). The organizer institutions: Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Intézete - Identitáskutató Műhely.

  21-23 May 2008: [Collective Memory and Groups in Cluj-Napoca.] Memorie colectivă şi grupuri în Cluj-Napoca. The title of the conference: [The 10th International Symposium of Cultural Anthropology. Integration, Autonomy and Intercultural Dialogue] X-lea Simpozion Internaţional de Antropologie Culturală. Integrare, autonomie, dialog intercultural (Arad, Romania).The organizer institutions: Ministerul Culturii şi Cultelor (Bucureşti, Romania) - Consiliul Judeţean Arad (Arad, Romania) - Complexul Muzeal Arad (Arad, Romania).

  16-19 April 2008: [The Space of Memory and Collective Conscious in Cluj-Napoca.] Az emlékezés tere: térbeélés és kollektív tudat Kolozsváron. The title of the conference: [16th Ethnographical Seminar. The Changes of the Role of Community in the 20th Century Society] XVI. Néprajzi Szeminárium. A közösség szerepének átalakulása a 20. századi társadalomban (Szeged, Hungary). The organizer institutions:Hungarian Ethnographic Society (Budapest, Hungary) - Móra Ferenc Múzeum (Szeged, Hungary) - University of Szeged, Department of Ethnography and Cultural Anthropology (Szeged, Hungary).

  2-4 November 2007: [Organizing the Memory of the 1848-49 Revolution in Cluj-Napoca.] 1848-49 emlékezetének szervezése Kolozsváron. The title of the conference: [Historical Consciousness - Cultural Memory] Történelmi tudat - kulturális emlékezet(Zenta, Serbia).The organizer institutions: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta, Serbia) - Hungarian Academy of Science, Research Institute of Ethnic and National Minorities (Budapest, Hungary).

  23-25 May 2007: [Representation of the Groups and Collective Memory in Cluj-Napoca Local Studies.] Grupuri şi memorie colectivă în studiile locale clujene. The title of the conference: [The 9th International Symposium of Cultural Anthropology: Regions, the Europe of Identities] IX-lea Simpozion Internaţional de Antropologie Culturală. Europa identităţilor (Arad, Romania).The organizer institutions: Ministerul Culturii şi Cultelor. Serviciul Cultură-Minorităţi (Bucureşti, Romania) - Consiliul Judeţean Arad (Arad, Romania) - Complexul Muzeal Arad (Arad, Romania). 

   


  LANGUAGE SKILLS

  Mother tongue: Hungarian


  Writing

  Speaking

  romanian

  fluent

  fluent

  english

  intermediate

  intermediate

  french

  basic

  basic

  RESEARCH FIELDS

  • Urban anthropology; symbolical behavior, impeding ethnicity; collective memory; written popular culture


  ORGANIZATIONAL MEMBERSHIP

  1999 - Transylvanian Museum Society, I. Letters, Linguistics and History Department (Cluj-Napoca), member of the committee from 2016

  2002 - Kriza János Ethnographic Society (Cluj-Napoca), vice-president from 2008, president from 2012

  2003 - Hungarian Ethnographic Society (Budapest)

  2008 - Committee of the Hungarian Academy of Science Cluj-Napoca - Ethnographical and Anthropological Committee of Experts (Cluj-Napoca), founder member

  2011 - Society of Hungarian Scientists and Scholars of the Hungarian Academy of Sciences, I. Section of Linguistics and Literary Scholarship (Budapest)

  2013 - Hungarian Studies Association of Canada (Canada)

  2013 - International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)

  2013 - International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)

  2014 - Hungarian Association for Semiotic Studies (Budapest) 

   

  Prizes

  2011: Debut Prize (Transylvanian Museum Society)
  2014: „Jankó János" Prize (Hungarian Ethnographic Society)
  2014: „Jelismervény" Prize (Hungarian Association for Semiotic Studies)

  Publications