Home >> >> YOUMIG – Colecția de bune practici
  YOUMIG – Colecția de bune practici

YOUMIG - COLECȚIA DE BUNE PRACTICI AJUTĂ LA DEZVOLTAREA ACȚIUNILOR LOCALE EXPERIMENTALE

Autoritățile locale se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari din cauza migrației interne, externe și întoarcerea tinerilor, iar adesea le lipsesc capacitățile instituționale și instrumentele necesare pentru a face față acestor provocări. În special sunt afectate serviciile locale, cum ar fi asistența medicală și educația. În a doua jumătate a derulării sale, proiectul YOUMIG elaborează și testează noi instrumente pentru gestionarea impactului migrației identificate în cercetări anterioare. Deoarece contextele locale diferă între cele șapte țări partenere YOUMIG, și intervențiile vor fi la rândul lor diferite. Agenția de Dezvoltare din Maribor, liderul pachetului de lucru, a oferit un cadru pentru a testa soluții particulare pentru o mai bună guvernare și o bunăstare sporită a rezidenților.
Ca prim pas, a fost pregătită o colecție de bune practici existente și testate, respectiv acțiuni legate de migrația tinerilor în comunitățile de proveniență și de primire. Partenerii locali YOUMIG au fost încurajați să studieze această colecție și să selecteze idei inspiraționale pentru proiectarea propriilor acțiuni experimentale. Acțiunile pilot au fost adaptate la contextul local, iar aplicarea lor este susținută de feedback-urile părților interesate obținute în cadrul unor forumuri locale axate pe tematica migrației.
Colecția de bune practici evidențiază rolul deosebit de important al administrațiilor locale și al părților locale interesate de sprijinirea incluziunii sociale a migranților prin măsuri eficiente. În același timp, colecția prezintă cele mai bune practici care vizează furnizarea de informații și incluziunea socială a imigranților, în special în domeniile educației, muncii, sănătății, locuirii și reîntregirii familiei. Totodată, sunt enumerate și cele mai bune practici pentru emigranți. Acestea se referă la angajarea studenților care învață în străinătate, promovarea oportunităților de pe piața forței de muncă, mobilizarea remitențelor pentru dezvoltarea economică și sprijinirea copiilor având părinții în străinătate. Al treilea set de bune practici îi vizează pe cei care se reîntorc. Aceste practici acoperă în principal incluziunea și reintegrarea pe piața muncii, precum și rolul în domeniul investițiilor al persoanelor reîntoarese.

Colecția de bune practici puteți accesa aici.