Home >> Editura ISPMN >> Studii de atelier >> Controlul presei locale orădene în primii ani ai sistemului ceauşist. Descriere generală şi aspecte minoritare
  Controlul presei locale orădene în primii ani ai sistemului ceauşist. Descriere generală şi aspecte minoritare

    Lucrarea de faţă îşi propune analiza cenzurii presei din primii ani ai sistemului ceauşist. Prin descrierea DGPT-ului, (Direcţia Generală de Presă şi Tipărituri), sunt prezentate cele mai importante tehnici de control, precum şi fragilitatea sistemică, caracteristică acestei instanţe, care a predominat anii 1960 şi 1970.
    Aspectele etnice, minoritare ale cenzurii sunt de asemenea importante pentru lucrarea de faţă: prin compararea controlului a două cotidiene locale orădene, vor fi relevate eventualele asemănări şi diferenţe
    între cenzura presei minoritare şi a celei majoritare.

    Download