Home >> Editura ISPMN >> Studii de atelier >> Analysis of Existing Migratory Data Production Systems and Major Data Sources in Romania
  Analysis of Existing Migratory Data Production Systems and Major Data Sources in Romania

    Studiul de faţă schiţează caracteristicile principale ale sistemului de colectare şi gestionare a datelor despre migraţia şi populaţia din România. Materialul face parte din raportul de ţară pe România elaboratîn cadrul proiectului transnaţional SEEMIG - Managing Migration and its Eff ects in South-East Europe - Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies [Gestionarea migraţiei şi a efectelor sale în Europa de Sud-Est - Acţiuni transnaţionale pentru strategii fundamentate]. Institutul de Cercetări Demografi ce al Institutului Central de Statistică din Ungaria şi institutele de cercetare participante în proiect au elaborat în prealabil o metodologie comună pentru a produce descrieri comparabile pentrutoate cele opt state participante în proiectul SEEMIG. Conform acestei metodologii comune, în lucrarea de faţă ne-am concentrat asupra surselor de date din sfera administrativă, respectiv pe cele statistice. 

    Download