SEEMIG

   

                                                                    

   

   

  Managing Migration and its Effects in SEE - Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies

  Gestionarea migraţiei şi a efectelor sale în Europa de Sud-Est - Acţiuni transnaţionale pentru strategii fundamentate

   

  SEEMIG este un proiect strategic finanțat de Programul de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est al Uniunii Europene (SEE/C/0006/4.1/X).

  Durata proiectului: 1 iunie 2012 - 30 noiembrie 2014

  SEEMIG dorește să abordeze și să înțeleagă mai bine procesele de migrație, demografie și capital uman pe termen lung în Europa de Sud-Est, precum și efectele acestora asupra pieței forței de muncă și a economiei naționale și regionale. Scopul principal al proiectului este întărirea capacității administrației publice în elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor, pornind de la seturi de date empirice calitativ superioare.

  Obiectivul proiectului este să: 

  • ofere cunoaştere şi înţelegere aprofundată ale proceselor de migraţie, demografice, a dinamicii pieţei forţei de muncă şi a capitalului uman din perspectivă istorică şi regională;
  • analizeze profilul demografic şi de migraţie pe termen lung al diferitelor state din Europa de Sud-Est;
  • îmbunătăţească culegerea de date pentru elaborarea cu succes a strategiilor fundamentate empiric;
  • promoveze dialogul dintre comunităţile ştiinţifice, decidenţi în politici publice şi reprezentanţii statului;
  • contribuie la strategiile transnaţionale referitoare la migraţie.

   

  Partenerii SEEMIG sunt: institute de cercetare, universități, institute de statistică și autorități publice locale din opt state (Austria, Bulgaria, Italia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria) și observatori din alte trei state (Albania, Georgia, Ucraina).

   

  Partenerii din România sunt:

  • Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

                    Horváth István - coordonator de proiect
                    Kiss Tamás - expert tematic
                    Gabriel Bădescu - expert extern
                    Kiss Ágnes - manager comunicaţie
                    Mohácsek Magdolna - asistent manager

  • Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
  • Consiliul Județean Harghita

   

  Bugetul total al proiectului SEEMIG este de 3,25 milioane de euro. Aportul propriu al partenerilor este de 2%, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice contribuind cu 13%, iar diferenţa de 85% este acoperită din Fondul European de Dezvoltare Regională. Bugetul total al ISPMN este de 110421 euro.

   

  Activităţile partenerilor SEEMIG:

  • elaborează serii de date pentru procese pe termen lung;
  • elaborează scenarii pentru anticiparea proceselor de migraţie;
  • sprijină dezvoltarea capacităţii administraţiei locale şi regionale pentru procesul de îmbunătăţire a datelor statistice;
  • elaborează un cadru conceptual pentru analiza profilurilor demografice şi de migraţie pe termen lung pornind de la seturile de date îmbunătăţite;
  • organizează ateliere şi focus-grupuri cu părţile interesate pentru a schiţa strategii locale, naţionale şi regionale.

   

  Cercetătorii ISPMN contribuie la realizarea proiectului atât pe plan teoretic cât şi cu date empirice (cazul României) prin:

  • analiza profilului migratoriu al României din perspectivă istorică,
  • detectarea deficienţelor în sistemele existente de producere a datelor,
  • colectarea datelor necesare pentru studiul comparativ la nivel european, crearea unei baze de date,
  • trece în revistă proiecţiile de populaţie existente
  • predicţii privind migraţia, piaţa forţei de muncă şi procesele demografice,
  • recomandări de politici publice pentru luarea deciziilor şi elaborarea strategiilor fundamentate empiric,
  • întocmirea raportului pe România.

   

  Realizări ştiinţifice ISPMN

  • cercetări anterioare pe tema migraţiei

  Horváth István: Romania and Moldova, Migration mid-19th Century to Present, with Special Focus on Minorities Migration. Migraţia din România şi Republica Moldova de la mijlocul secolului XIX până în prezent, cu accent pe migraţia minorităţilor. (Studii de atelier, Nr. 40/2011, ISPMN)

  • rapoarte SEEMIG

  Kiss Tamás: Analysis of existing migratory data production systems and major data sources in Romania [Sisteme de producere a datelor şi surse importante de date despre migraţie în România]. Cu studiile de caz despre uzul şi accesibilitatea datelor la nivel local (judeţul Harghita şi Municipiul Sfântu Gheorghe) au contribuit Andrea Beke şi Julianna Bodó. Raportul (în limba engleză) poate fi accesat aici, iar rezumatul (limba română) aici.

  Kiss Tamás: Analysis of existing migratory data production systems and major data sources in Romania [Sisteme de producere a datelor şi surse importante de date despre migraţie în România]. (Studii de atelier, Nr. 52/2013, ISPMN)

  Horváth, István - Kiss, Tamás: Dynamic Historical Analysis of Longer Term Migratory,Labour Market and Human Capital Processes in Romania. Country report. Studiul (în)  limba engleză poate fi accesat aici.

   

   

  Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina principală web a proiectului SEEMIG sau adresaţi-vă partenerilor SEEMIG.

   

  PARTENERIAT

  CONTACTE

  MATERIALE INFORMATIVE, STUDII

  ŞTIRI

  ANUNŢURI

   

  Împreună pentru un viitor comun

  Informaţiile publicate aici reprezintă punctul de vedere al autorilor, Autoritatea de Gestionare nefiind răspunzătoare pentru nicio utilizare