Home >> >> Rezultatele proiectului transnaţional SEEMIG
  Rezultatele proiectului transnaţional SEEMIG

Fenomenul migraţiei internaţionale reprezintă deopotrivă o provocare de interes public, administrativ şi ştiinţific. Pe parcursul a doi ani şi jumătate o echipă internaţională compusă din institute de cercetare, universităţi, institute de statistică și autorităţi publice locale din opt state (Austria, Bulgaria, Italia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria) au derulat activităţi complexe cu scopul de a întări capacitatea administraţiilor publice în elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor legate de migraţie, politici care pornesc de la seturi de date empirice calitativ superioare. Partenerii și-a propus să abordeze și să înţeleagă mai bine procesele de migraţie, demografie și capital uman pe termen lung în Europa de Sud-Est, precum și efectele acestora asupra pieţei forţei de muncă și a economiei naţionale și regionale. Cercetările şi elaborarea propunerilor au fost realizate în cadrul proiectului SEEMIG - Gestionarea migraţiei şi a efectelor sale în Europa de Sud-Est - Acţiuni transnaţionale pentru strategii fundamentate (1 iunie 2012 - 30 noiembrie 2014), un proiect strategic finanţat de Programul de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est al Uniunii Europene.


Sfârşitul proiectului a fost marcat printr-o conferinţă internaţională şi o întâlnire de lucru, ambele desfăşurate la Budapesta în perioada 20-22 octombrie 2014. Evenimentele au oferit un cadru propice pentru trecerea în revistă a realizărilor din cadrul proiectului, diseminarea rezultatelor, dezbaterea unor cercetări și proiecte realizate în paralel cu derularea proiectului SEEMIG, precum şi discutarea cercetărilor viitoare şi a modurilor prin care cooperarea sferei academice cu cea administrativă poate fi susţinută.


Astfel, în cadrul proiectului a fost realizată o bază de date despre migraţia internaţională, populaţie și condiţii sociale, economie și angajare în regiune. Partenerii proiectului au analizat procesele de migraţie, demografice, ale dinamicii pieţei forţei de muncă şi ale capitalului uman din perspectivă istorică (din 1950) şi regională. Bazându-se pe cunoştinţele despre trendurile migraţiei, partenerii au elaborat proiecţii ale populaţiei ţările fiind comparate între ele. Pe lângă aceasta, prin implicarea experţilor, decidenţilor şi a membrilor societăţii, partenerii au executat şi exerciţii de predicţie prin care au fost identificaţi factori-cheie ai viitoarelor procese de migraţie. O activitate foarte importantă în cadrul proiectului a fost reprezentată de evaluarea sistemelor de producere a datelor şi sursele de date existente despre migraţie. În legătură cu neconcordanţele şi lipsurile identificate, experţii proiectului au consultat instituţiile care se ocupă de producerea şi gestionarea datelor la nivel naţional şi local, şi au formulat propuneri pentru revizuirea sistemelor de date. Cercetările şi consultările regulate între cercetători şi reprezentanţii autorităţilor naţionale şi locale au contribuit la elaborarea planurilor de acţiune, a strategiilor şi a propunerilor de politici publice bazate pe seturi de date valide.


Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (Cluj-Napoca), Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Harghita au făcut parte din echipa internaţională a proiectului.


Baza de date, studiile metodologice şi teoretice, rapoartele de ţară şi rapoartele de sinteză pot fi accesate pe pagina web a proiectului SEEMIG.


Agenda conferinţei internaţionale poate fi consultată aici.