Home >> >> Precizări privind majorările salariale ale angajaților ISPMN, prevăzute de Legea nr. 42/2020
  Precizări privind majorările salariale ale angajaților ISPMN, prevăzute de Legea nr. 42/2020

 

Majorarea salariilor angajaților Institutului este o măsură de remediere a unor inegalități din sistemul de salarizare.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile mai multor categorii de angajați din sectorul public, cum ar fi de exemplu aparatul de lucru al Guvernului, învățământ, cercetare, sănătate etc., au fost majorate, inclusiv cele ale unor instituții de profil asemănător și cu personal încadrat în aceleași grile de salarizare ca personalul ISPMN.

Proiectul de lege privind majorarea salariului personalului ISPMN a fost depus de mai multe ori la Parlament, începând cu anul 2018, în scopul asigurării egalității de tratament si nediscriminării, pentru acordarea acelorași drepturi salariale de care beneficiază personalul instituțiilor similare și alte categorii de bugetari începând cu anul 2018.

Proiectul legislativ, care se referă la majorări salariale pentru angajații mai multor instituții, a fost adoptat, inițial, de Parlament la sfârșitul anului 2019, ulterior fiind declarat neconstituțional de Curtea Constituțională - pentru motive procedurale, nu de fond - și retrimis Parlamentului. Actualul proiect legislativ a fost adoptat în luna martie și a urmat cursul legislativ normal, fiind promulgat de Președintele României.

Justețea măsurii majorării salariale este incontestabilă, regretabilă fiind suprapunerea cu această situație îngrijorătoare creată de pandemia Covid-19.

Menționăm că toate aceste majorări au ca limită maximă salariile prevăzute de legea salarizării pentru anul 2022. Astfel, dorim să precizăm că salariile personalului nu se majorează cu 100%, ci în medie cu 20%, până la limita maximă a salariilor prevăzute pentru anul 2022.

De asemenea, subliniem că bugetul institutului nu a fost majorat, creșterea salariilor urmând să fie asigurată integral din bugetul existent al Institutului.