Home >> Editura ISPMN >> Studii de atelier >> Minorităţi din România: dinamici demografice şi identitare
  Minorităţi din România: dinamici demografice şi identitare

    Studiul își propune să schiţeze portretul etno-demografi c al minorităţilor naţionale din România. Analiza are drept punct de pornire datele statistice furnizate de către Institutul Naţional de Statistică, cu care ISMPN a încheiat un protocol de colaborare. Datele utilizate pentru elaborarea acestui studiu pot fi grupate în două categorii: (1) date de recensământ și (2) date ce provin din înregistrarea mișcării populaţiei. În ceea ce privește minorităţile analizate, s-a pornit de la structura reprezentării parlamentare a minorităţilor din România.

    Download