Hărți etnice
     DESPRE PROIECT
     HĂRŢI
Baze de date

Hărţile au fost realizate folosind următoarelor surse:


1. Recensământul populaţiei din anul 2002, apartenenţa etnică, nivel de localitate
2. Recensământul populaţiei din anul 2002, limba maternă, nivel de localitate
3. Recensământul populaţiei din anul 2011, apartenenţa etnică, nivel de comună


Observaţii: 

La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, numerele mai mici de 3 nu sunt afişate, dar ele sunt incluse în calculul final la nivel naţional. De asemenea, numerele mai mici de 5 nu sunt afişate nivel de localitate, ci sunt incluse în calculul final la nivel naţional.

S-a realizat câte o hartă pentru fiecare minoritate recunoscută în România, dar, dat fiind faptul că anumite drepturi minoritare depind de ponderea demografică (de ex. dreptul de folosire a limbii materne în administraţia publică locală), dispunem de hărţi şi date la nivel judeţean şi la nivel de unitate administrativ teritorială doar în cazurile unde ponderea a cel puţin a unei minorităţi depăşeşte 20 la sută din populaţie. Aceste minorităţi sunt următoarele: bulgară, cehă, greacă, croată, poloneză, germană, rusă-lipoveană, slovacă, tătară, turcă, ucraineană, romă. În cazul minorităţiilor armene, evreieşti şi cea italiene (minorităţi cu o pondere de sub 20%) dispunem doar de hărţi la nivel naţional.

 

Prezentarea datelor Recensământului din anul 2002 s-a realizat pe baza unităţilor adminstrativ-teritoriale actuale ale României. La interpretarea datelor trebuie să ţinem cont de posibilitatea că, schimbările unităţilor administrative a modificat şi proporţiile etnice.

Datele recensământului din anul 2011 despre apartenenţa etnică sunt rezultate preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuintelor 2011. S-au obţinut prin prelucrarea principalilor indicatori statistici inclusi în tabelele centralizatoare, întocmite de către recenzori după perioada de colectare a datelor, pentru cele 105,5 mii sectoare de recensământ.