Ethnic maps
     THE PROJECT
     MAPS

Municipiul Reghin - Szászrégen - Sächsisch-Regen

Data about the administrative unit - municipality
Municipiul Reghin - Szászrégen (hu) - Sächsisch-Regen (de)Number of speakers of the ... language (2002)% of speakers of the ... language (2002)Number of speakers of the ... language (2011)% of speakers of the ... language (2011)Difference (2011-2002)Difference % (2011-2002)
Romanian 24051 66.6 % 21337 64.1 % -2714 -2.5 %
Hungarian 10546 29.2 % 8552 25.7 % -1994 -3.5 %
Roma 1305 3.6 % 1320 4.0 % 15 0.4 %
German 192 0.5 % 129 0.4 % -63 -0.1 %
Lipovan-Russian 0 0.0 % 3 0.0 % 3 0.0 %
Turkish 13 0.0 % 24 0.1 % 11 0.1 %
TOTAL: 3612633281-2845


Data about administrative subunits
Number of speakers of the ... language (2002)% of speakers of the ... language (2002)Number of speakers of the ... language (2011)% of speakers of the ... language (2011)Difference (2011-2002)Difference % (2011-2002)
Reghin - Szászrégen (hu) - Sächsisch-Regen (de)
Romanian 20041 68.6 % 17259 67.2 % -2782 -1.4 %
Hungarian 8587 29.4 % 6642 25.8 % -1945 -3.6 %
Roma 354 1.2 % 232 0.9 % -122 -0.3 %
German 181 0.6 % 124 0.5 % -57 -0.1 %
Lipovan-Russian 0 0.0 % 3 0.0 % 3 0.0 %
Turkish 13 0.0 % 23 0.1 % 10 0.1 %
TOTAL: 2919525699-3496
 
Apalina - Abafája (hu) - Odendorf (de)
Romanian 1059 37.5 % 717 26.3 % -342 -11.2 %
Hungarian 907 32.1 % 679 24.9 % -228 -7.2 %
Roma 860 30.4 % 1009 37.0 % 149 6.6 %
German 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
Lipovan-Russian 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
Turkish 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
TOTAL: 28262725-101
 
Iernuţeni - Radnótfája (hu) - Etschdorf (de)
Romanian 2951 71.9 % 3361 69.2 % 410 -2.7 %
Hungarian 1052 25.6 % 1231 25.3 % 179 -0.3 %
Roma 91 2.2 % 79 1.6 % -12 -0.6 %
German 11 0.3 % 4 0.1 % -7 -0.2 %
Lipovan-Russian 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
Turkish 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
TOTAL: 41054857752