SEEMIG

   

                                                                    

   

   

  Managing Migration and its Effects in SEE - Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies

  A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában - Határokon átnyúló együttműködés a tényekre alapozó stratégiákért

   

  A SEEMIG a South East Europe Programme stratégiai projektje, amely az Európai Unió finanszírozásával valósul meg. (SEE/C/0006/4.1/X).

  A projekt időtartama: 2012. június 1 - 2014. november 30.

  A SEEMIG célja Délkelet-Európa hosszabb távú migrációs, demográfiai és humánerőforrás-folyamatainak, valamint hatásuknak a vizsgálata a munkaerőpiac, illetve a nemzeti és regionális gazdaságok szempontjából. A projekt átfogó célkitűzése, hogy támogassa a közszférát olyan közpolitikák és stratégiák kialakításában és kivitelezésében, amelyek magas színvonalú adatbázisokon és empirikus alapokon nyugszanak.

  A projekt célkitűzése: 

  • a migrációs, demográfiai, munkaerő-piaci és humánerőforrás-folyamatok történeti és regionális vizsgálata;
  • a hosszú távú demográfiai és migrációs profilok elemzése Délkelet-Európa különböző országaiban;
  • adatfelvételek javítása a tényeken nyugvó stratégiák kidolgozása érdekében;
  • párbeszéd elősegítése a tudományos közösségek, a közpolitika formálói és az állami tisztviselők között;
  • hozzájárulás a migrációhoz kapcsolódó határokon átnyúló stratégiák kialakításához.

   

  A SEEMIG széleskörű partnerségre épít. A közreműködő partnerek köre kiterjed a kutatóintézetekre, egyetemekre, statisztikai hivatalokra valamint a helyi önkormányzatokra. A projektben nyolc ország (Ausztria, Bulgária, Magyarország, Olaszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) intézményei vesznek részt, további három országból pedig megfigyelő státuszú partnerek érkeznek (Albánia, Grúzia, Ukrajna).

  A romániai partnerek:

  • Nemzeti Kisebbségkutató Intézet

                Horváth István - programkoordinátor
                Kiss Tamás - tematikus szakértő
                Gabriel Bădescu - külső szakértő
                Kiss Ágnes - kommunikációs felelős
                Mohácsek Magdolna - projekt asszistens

  • Hargita Megye Tanácsa
  • Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

   

  A SEEMIG partnerek tevékenysége:

  • hosszú távú folyamatokat leíró adatbázisokat gyűjtenek;
  • szakértői előrejelzéseket (foresight scenario) dolgoznak ki a migrációs folyamatok előrejelzésére;
  • megerősítik a helyi és regionális hatóságok kapacitásait a statisztikai adatok hasznosítása terén;
  • elméleti keretet biztosítanak a hosszabb távú demográfiai és migrációs profilok, illetve magas színvonalú adatbázisok kialakításához;
  • műhelymunkát és fókuszcsoportokat szerveznek a helyi, regionális és nemzeti stratégiák támogatására.

  A Kisebbségkutató Intézet kutatói elméleti és empirikus adatokkal egyaránt hozzájárulnak a projekthez

  • a romániai migrációs profil történeti perspektívából való elemzésével,
  • a létező adatgyűjtő rendszerek hiányosságainak feltárásával,
  • az európai szintű összehasonlításhoz szükséges adatok összegyűjtésével és adatbázisba való rendezésével,
  • a demográfiai előrejelzésekkel,
  • a migrációra, munkaerő-piaci helyzetre vonatkozó előrejelzések feltérképezésével,
  • a Romániára vonatkozó jelentés elkészítésével.

  A Kisebbségkutató Intézet eddigi megvalósításai a projektben:

  • Kiss Tamás (2013): Analysis of existing migratory data production systems and major data sources in Romania [Migrációs adatrendszerek és adatforrások Romániában]. Az országtanulmány a SEEMIG honlapján található meg, itt, illetve az NKI Műhelytanulmányok sorozatában, itt.
  • Horváth István - Kiss Tamás (2013): Dynamic Historical Analysis of Longer Term Migratory, Labour Market and Human Capital Processes in Romania. Az országtanulmány a SEEMIG honlapján található meg, itt.

   

  További információkért látogasson el a SEEMIG projekt weboldalára vagy keresse a SEEMIG partnereket. 

  PARTNERSÉG

  ELÉRHETŐSÉGEK

  INFORMÁCIÓS ANYAGOK, TANULMÁNYOK

  HÍREK

  HIRDETÉSEK

   

  Jointly for our common future

   Az itt közölt tartalom a szerzők véleményét tükrözi, és az Irányító Hatóság nem felel a kiadványban szereplő információk bármilyen további felhasználásáért.