Könczei Csongor

  SZEMÉLYI ADATOK

  Név: Könczei Csongor
  Születés ideje
  : 1974. július 5.
  Születés helye:
  Kolozsvár, Kolozs megye
  Email:
  cs.konczei@ispmn.gov.ro, csongor@tranzithouse.ro
  Telefonszám:
  +40-754-381519

   

  TANULMÁNYOK

  Az intézmény neve: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajztudományi Doktori Iskola, Budapest, Magyarország
  Képzés típusa, fokozat:
  doktori
  Szakterület:
  európai etnológia program
  A tanulmány ideje:
  1999-2002; szigorlat 2005; 2008 január 31-én került sor A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról című disszertációm nyilvános védésére, 2008 április 3-án PhD fokozat a néprajz- és kulturális antropológia tudományokban (európai etnológia szakterületen) summa cum laude minősítéssel; 2008 november 6-án honosította a Román Oktatásügyi Minisztérium doktori diplomámat szociológiai szakterületen

  Az intézmény neve: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Európai Tanulmányok Kara, Kulturális Antropológia program, Kolozsvár
  Képzés típusa, fokozat:
  mesteri
  Szakterület:
  kulturális antropológia
  A tanulmány ideje:
  1998-1999

  Az intézmény neve: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék, Kolozsvár
  Képzés típusa, fokozat:
  mesteri
  Szakterület:
  szocio-etnolingvisztika
  A tanulmány ideje:
  1997-1998

  Az intézmény neve: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Kultúra valamint Magyar Irodalom Tanszék, Kolozsvár
  Képzés típusa, fokozat:
  egyetemi
  Szakterület:
  magyar - néprajz
  A tanulmány ideje:
  1993-1997


  SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

  Az intézmény neve: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
  Helység:
  Kolozsvár
  Ország:
  Románia
  Betöltött állás:
  kutató
  Periódus:
  2007.11.01. -

  Az intézmény neve: Művészeti Egyetem, Színházművészeti Kar, Mozgásművészeti szakirány
  Helység: Marosvásárhely
  Ország: Románia
  Betöltött állás: óraadó tanár
  Periódus: 2009-2010

  Az intézmény neve: Tranzit Alapítvány
  Helység:
  Kolozsvár
  Ország:
  Románia
  Betöltött állás:
  projektmenedzser
  Periódus:
  2004.10.01. - 2007.10.31.

  Az intézmény neve: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék
  Helység:
  Kolozsvár
  Ország:
  Románia
  Betöltött állás:
  óraadó tanár
  Periódus:
  2003, 2004

   

  ÖSZTÖNDÍJAK

  2006. A Communitas Alapítvány alkotói ösztöndíjasa, színházművészeti  (előadó-művészeti) kategóriában
  2005. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíjasa
  2004-2005. Az Arany János Közalapítvány Határon Túli Magyar Tudományos Kutatásért Szakkuratóriumának fiatal kutatói ösztöndíjasa
  1999-2002. PhD - a határon túli magyarok számára fenntartott A3-as magyar állami ösztöndíj

   

  KONFERENCIÁKON ÉS TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKOKON VALÓ RÉSZVÉTEL

   

  • 1996. december 14. - Humoros társadalomkritika. Az anekdota születése és Generáció- és stílusváltás a kalotaszegi cigányzenész családoknál - VII. Tudományos Diákköri Konferencia - a BBTE BTK Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke és a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett konferencia, Kolozsvár. A Generáció- és stílusváltás a kalotaszegi cigányzenész családoknál című dolgozat a TDK I. díját nyerte el.
  • 1997. december 5-6. - A regionális identitástudat határ(talanság) képzetei - IX. Tudományos Diákköri Konferencia - a BBTE BTK Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke és a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett konferencia, Kolozsvár. Az előadott dolgozat a TDK II. díját nyerte el.
  • 1998. május 8. - A táncház kulturális paradoxonjai - X. Tudományos Diákköri Konferencia - a BBTE BTK Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéke által szervezett konferencia, Kolozsvár.
  • 1998. október 16. - Generáció- és stílusváltás a kalotaszegi cigányzenész családoknál - Etnicitás a Kárpát-medence északi-keleti térségében - a Kossuth Lajos Tudományegyetem által szervezett konferencia, Debrecen.
  • 1998. november 26. - Táncoló muzsikusok - Fiatal etnokoreológusok előadóülése - a MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Osztálya és a Magyar Tánctudományi Társaság által szervezett tudományos ülésszak, Budapest.
  • 1998. december 5-6. - Táncoló muzsikusok - Fiatal Néprajzkutatók Konferenciája - a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett konferencia, Kolozsvár.
  • 2001. április 6-8. - Gondolatok a hagyományos tánckultúra jelenkori változásairól Marcell Mauss A test technikái című tanulmánya alapján - II. Tudományos Konferencia - a RODOSZ Társadalom- és Humántudományok szakosztálya által szervezett konferencia, Kolozsvár.
  • 2002. március 22-23. - Néhány gondolat a kalotaszegi cigánymuzsikusok mobilitásának változásairól - III. Tudományos Konferencia - a RODOSZ Társadalomtudományok szakosztálya által szervezett konferencia, Kolozsvár.
  • 2004. szeptember 8. - Amikor a nép táncol, akkor néptáncol? Gondolatok a hagyományos tánckultúra jelenkori változásairól - In memoriam Mátyás István Mundruc - táncfolklorisztikai konferencia a Hagyományok Házában, Budapest.
  • 2005. június 10-11. - Néhány gondolat az aranyosszéki tánckultúráról, mint egy lehetséges táncdialektusról - Aranyosszék konferencia - az Erdélyi Múzeum Egyesület által szervezett konferencia, Kolozsvár, Torda.
  • 2005. november 17. - A kalotaszegi cigányzenészek táncalkotó és -alakító szerepéről - Az erdélyi cigányok kultúrája és társadalma - a BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia tanszéke és a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett konferencia, Kolozsvár.
  • 2007. december 7-9. - A kalotaszegi cigánymuzsikusok táncalkotó és -alakító szerepének vizsgálatáról. Szempontok az erdélyi hagyományőrző cigányzenészek tánctudásának kutatásához - Tánchagyományok: átadás és átvétel - a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke által szervezett konferencia, Szeged.
  • 2008. július 16. - A kultúrák mezsgyéjén. Az erdélyi cigányzenészek kultúraközvetítő és -alkotó szerepéről - Come closer! Lépj közelebb! - a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet nyári egyeteme, Tranzit Ház, Kolozsvár.
  • 2008. október 17. - Hogyan lett a Kodobákból Codoba? A személynévadás etnikus vetületeinek változása egy mezőségi cigánymuzsikus családnál - A Mezőség-kutatás eredményei II. - az Erdélyi Múzeum Egyesület által szervezett konferencia, Kolozsvár.
  • 2009. február 18-20. - A „nevenincs" muzsikusok. A kalotaszegi cigányzenészek 20. századi működésének történeti áttekintése - A cigány kultúra néprajzi és történeti kutatásai a Kárpát-medencében (konferencia Bódi Zsuzsanna emlékére) - a Magyar Néprajzi Társaság és a Szent István Egyetem által szervezett konferencia, Gödöllő, Magyarország.
  • 2009. április 28. - Javaslat a romániai magyar intézményesített táncművészeti oktatás bevezetésére - vitaindító előadás Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón tudományos ülésszakon, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Tranzit Alapítvány szervezésében, Kolozsvár.
  • 2010. június 11-12. - Művészeti szakoktatás avagy műkedvelő hagyományőrzés? Helyzetkép a romániai magyar iskolai néptáncoktatásról - A hagyományos tánckultúra metamorfozisa a 20. században - a Magyar Táncművészeti Főiskola Néptánc Tanszéke valamint Pedagógusképző Tanszéke, a MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Osztálya és az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola Pedagógiatörténeti Program által szervezett konferencia, Budapest, Magyarország.
  • 2011. augusztus 24. - A színpadi táncművészet hatása a hagyományos tánckultúrára - Tánc - nyelv - közösség a változó régióban - a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, az Erdélyi Múzeum Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottsága, a Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Kriza János Néprajzi Társaság és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet által szervezett VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.), Kolozsvár.
  • 2012. február 24. - A 35 éves erdélyi táncház rövid történeti áttekintése - Táncalkalom, hagyományőrzés, közösségi szórakozás, társadalmi jelenség - 35 éves az erdélyi táncház - a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Tranzit Alapítvány által szervezett tudományos ülésszak, Kolozsvár.
  • 2012. március 31. - A 35 éves erdélyi táncház rövid történeti áttekintése - „Meg kell a búzának érni". A magyar táncházmozgalom 40 éve - az Európai Folklór Intézet és a Hagyományok Háza által szervezett nemzetközi jubileumi konferencia, Budapest.
  • 2014. december 12-13. - A kultúrák mezsgyéjén. A kalotaszegi cigányzenészek kultúraközvetítő és -alkotó szerepéről - Musicology, Ethnography and Culture: The Roma as European People. A Conference and Celebration of the Life and Work of Kovalcsik Katalin / Zenetudomány, néprajz és kultúra: a roma mint európai nép. Konferencia Kovalcsik katalin emlékére - Michael Stewart és az MTA BTK Zenetudományi Intézet által szervezett nemzetközi konferencia, Budapest.
  • 2015. május 15. - Documente etnocoreologice din împrejurimile Clujului (1969-2012) [Etnokoreológiai dokumentumok Kolozsvár környékéről (1969-2012)] - román nyelvű előadás a Valoarea de întrebuinţare a documentului etnomuzicologic: prescripţii metodologice, constrângeri practice şi necesităţi epistemice (A népzenei dokumentum használati értéke: a lejegyzések módszertanai, gyakorlati korlátok és ismeretelméleti szükségszerűségek) című ülásszakon - Arhivele etnologice. Provocări actuale şi modalităţi de valorificare (Etnológiai Archívumok. Jelenkori kihívások és használati módszerek) - a Román Tudományos Akadémia kolozsvári Folklórarchívuma által szervezett nemzetközi konferencia, Kolozsvár.
  • 2016. május 27. - Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón - A budapesti és a kolozsvári kisebbségkutató intézetek találkozója - a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az MTA TK Kisebbségkutató Intézet által szervezett nemzetközi konferencia, Kolozsvár.
  • 2016. június 10. - A megírt mulatság... Az erdélyi táncházak eszmetörténetének kutatása - Néptánc a médiában - a Magyar Etnokoreológiai Társaság, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az MTA BTK Zenetudományi Intézet, az MTA DE Néprajzi Kutatócsoport, valamint a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszéke által szervezett konferencia, Szentendre.

   

  TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK, MŰHELYVITÁK TARTÁSA, EZEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL

   

  • 2006. április 29. - A kalotaszegi cigány zenészek táncalkotó és -alakító szerepéről - ismeretterjesztő előadás A Kárpát-medence táncos öröksége tanfolyam keretében, Hagyományok Háza, Budapest.
  • 2008. január 24. - A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról - műhelyvita a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szervezésében, Kolozsvár.
  • 2008. szeptember 26. - A kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet bemutatása - ismeretterjesztő előadás a XIII. Kárpát-medencei Kulturális Napokon (a találkozón résztvevő szakmai civil szervezetek vezetőinek tanácskozásán), a Kárpátaljai Magyar Értelmiségiek Közössége és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet szervezésében, Beregszász, Ukrajna.
  • 2008. október 18. - A „nevenincs" muzsikusok. A kalotaszegi cigányzenészek 20. századi működésének történeti áttekintés - előadás a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett Néprajzos találkozó keretében, Kolozsvár.
  • 2008. december 18. - Az erdélyi cigánymuzsikusok kutatásáról - A Kisebbségek Napja. Romakutatások: eredmények és tervek - kerekasztal-beszélgetés a Kriza János Néprajzi Társaság és Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szervezésében, Kolozsvár.
  • 2009. január 29. - „De la Kodoba la Codoba. Despre schimbarea identităţii etnice secundare într-o familie de muzicanţi romi dintr-un sat din Câmpia Transilvaniei (Hogyan lett a Kodobákból Codoba? Másodlagos etnikai identitásváltás egy mezőségi cigánymuzsikus családnál) - román nyelvű műhelyvita a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szervezésében, Kolozsvár.
  • 2009. március 10. - Ki számít kalotaszeginek? Egy néprajzi tájegység és a hozzá fűződő regionális identitástudat alakulásának történeti áttekintése - előadás az Erdélyi Múzeum Egyesületnél, az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztálya valamint a BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia tanszéke szervezésében, Kolozsvár.
  • 2009. november 14. - A mérai Berki Ferenc „Árus" - ismeretterjesztő előadás a sepsiszentgyörgyi Lajtha László Stúdióteremben a XXI. Népzene- és néptánctalálkozó alkalmából, a Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány szervezésében, Sepsiszentgyörgy.
  • 2010. március 13. - Művészeti szakoktatás avagy műkedvelő hagyományőrzés? Helyzetkép a romániai magyar iskolai néptáncoktatásról - műhelyvita a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány szervezésében, Kolozsvár.
  • 2010. november 13. - A magyarpalatkai zenészekről - ismeretterjesztő előadás a sepsiszentgyörgyi Lajtha László Stúdióteremben a XXII. Népzene- és néptánctalálkozó alkalmából, a Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány szervezésében, Sepsiszentgyörgy.
  • 2010. december 10. - About the Transylvanian Traditional Gypsy Musiciens - angol nyelvű ismeretterjesztő előadás a BBTE Német Intézetében szervezett Gypsy Music & Culture rendezvényen, Kolozsvár.
  • 2011. január 14. - Művészeti szakoktatás avagy műkedvelő hagyományőrzés? Helyzetkép a romániai magyar iskolai néptáncoktatásról - műhelytanulmány bemutatása a Romániai Magyar Néptánc Egyesület éves közgyűlésén, Marosvásárhely.
  • 2011. április 14. - Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón - kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött könyvbemutató az MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Osztálya szervezésében, Budapest.
  • 2011. május 11. - A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról - előadás a kolozsvári BBTE néprajz szakos mesteris hallgatói számára, Kolozsvár.
  • 2011. május 13. - A kalotaszegi cigánymuzsikusokról - ismeretterjesztő előadás a VI. Erdélyi Táncházzenészek Találkozóján, Gyimesközéplok, Borospataka.
  • 2011. november 24. - Tánc és muzsika Magyarpalatkán - ismeretterjesztő előadás a pozsonyi Balassi Intézet és a Palisády - Védcölöp Foundation által szervezett Generating Trust by Means of Culture in Multi-ethnic Environment program keretében, Pozsony.
  • 2012. május 19. - A magyarpalatkai cigánymuzsikusokról - ismeretterjesztő előadás a VII. Erdélyi Táncházzenészek Találkozóján, Gyimesközéplok, Borospataka.
  • 2013. április 10. - Száz éve született, negyven éve hunyt el Török Erzsébet énekesnő - népdalról, műdalról, népdalfeldolgozásról tartott kerekasztal-beszélgetés a Kolozsvár Társaság szervezésében.
  • 2013. május 11. - Parasztzenészek Erdélyben - ismeretterjesztő előadás a VIII. Erdélyi Táncházzenészek Találkozóján, Gyimesközéplok, Borospataka.
  • 2013. június 18. - Nyílt szeminárium - Játékfilmek romákról - kerekasztal-beszélgetés a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete és a Tranzit Alapítvány szervezésében, Kolozsvár.
  • 2013. október 26. - Tánc és muzsika Magyarpalatkán - ismeretterjesztő előadás a XVII. Mezőségi Néptánc és Népzene Fesztivál alkalmából, a Téka Alapítvány szervezésében, Szamosújvár.
  • 2014. március 29. - És ez tényleg mind táncház? Gondolatok a hagyományos néptánckultúra továbbélési formáiról - előadás a XXXIII. Országos Táncháztalálkozó keretében megtartott táncházvezető tanfolyamon, a Táncház Egyesület szervezésében, Budapest.
  • 2014. augusztus 12. - A mezőségi hagyományos tánckultúráról - ismeretterjesztő előadás a XXIII. Nemzetközi mezőségi népzene- és néptánctáborban, a Kallós Zoltán Alapítvány szervezésében, Válaszút.
  • 2014. augusztus 22. - Etnokoreológiai dokumentumok Kolozsvár környékéről - ismertterjesztő előadás és vetítés az V. Kolozsvári Magyar Filmnapok keretében, a Tranzit Alapítvány szervezésében, Kolozsvár.
  • 2015. május 9. - A hitelesség kérdése a revival jellegű (városi táncházi és/vagy színpadi) muzsikálásban - ismeretterjesztő előadás a X. Erdélyi Táncházzenészek Találkozóján, Gyimesközéplok, Borospataka.
  • 2015. augusztus 10. - Tánc és muzsika Magyarpalatkán - ismeretterjesztő előadás a XXIV. Nemzetközi mezőségi népzene- és néptánctáborban, a Kallós Zoltán Alapítvány szervezésében, Válaszút.
  • 2015. október 8. - Zsákutcában? Gondolatok a városi táncházak jelenéről - ismeretterjesztő előadás a Művelődés estek sorozat keretében, az EMKE és a Művelődés folyóirat szervezésében, Kolozsvár.
  • 2016. július 31. - Muzsika a „kettős periférián". A zenészstátus és az identitás kérdése az ezredforduló kalotaszegi cigánymuzsikusainak körében - ismeretterjesztő előadás a World Music Méra (Mérai világzenei csűrfesztivál) keretében, Méra.
  • 2016. augusztus 9. - A megírt mulatság... Az erdélyi táncházak eszmetörténetének kutatása - ismeretterjesztő előadás a XXV. Nemzetközi mezőségi népzene- és néptánctáborban, a Kallós Zoltán Alapítvány szervezésében, Válaszút. 

   

   

  NYELVISMERET


  Íráskészség

  Beszédkészség

  Magyar

  anyanyelv

  anyanyelv

  Román

  haladó

  haladó

  Angol

  középszint

  középszint

  ÉRDEKLŐDÉSI KÖR

  • Etnokoreológia - Etnomuzikológia
  • Regionális, kulturális és etnikus identitások
  • Interetnikus kapcsolatok
  • Kulturális és társadalmi hálózatok

  Publikációk