YOUMIG

   

  Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of Transnational Youth Migration

  Îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi facilitarea cooperării pentru gestionarea impactului migraţiei transnaţionale a tinerilor

   

  YOUMIG este un proiect strategic finanţat în cadrul Programului Transnaţional Dunărea şi se desfăşoară în perioada 01.01.2017 - 30.06.2019.

  Buget total: 2,719 € (2,055,179 € Fondul European de Dezvoltare Regională + 255,846 € Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare)

  Pornind de la amploarea recentă a migraţiei tinerilor (15-34 ani) şi a consecinţelor pe care le implică la nivel local, proiectul urmăreşte să sprijine autorităţile locale din regiunea Dunării, în gestionarea cauzelor şi consecinţelor acestui fenomen, contribuind astfel la consolidarea competitivităţii în zonă. Scopul proiectului constă în intensificarea capacităţii instituţionale de a dezvolta bazele de date locale legate de migraţia tinerilor, generând politici performante cu accent pe capitalul uman. Institute statistice, instituţii academice şi autorităţi locale vor desfăşura o colaborare transnaţională pe mai multe nivele pentru a crea strategii locale bazate pe indicatori de impact ai migraţiei tinerilor şi pentru a introduce instrumente transnaţionale de gestionare a situaţiilor la nivel local.

   

  Obiective

  1. Crearea unor baze de date actualizate legate de cauzele şi efectele migraţiei tinerilor.

  2. Consolidarea capacităţilor prin pregătirea unor instrumente noi, îmbunătăţite pentru a măsura cauzele şi impactul fenomenului, precum şi testarea unor noi servicii pentru a gestiona consecinţele la nivel local.

  3. Promovarea cooperării transnaţionale între actorii regiunii dunărene, în condiţiile în care migraţia este un fenomen transnaţional.

   

  Parteneri

  YOUMIG implică colaborarea a 18 parteneri (institute statistice, universităţi şi institute de cercetare, autorităţi publice locale) din 8 state din regiunea Dunării (Ungaria, Austria, Slovenia, România, Bulgaria, Slovacia, Serbia, Germania).

  România este reprezentată în cadrul parteneriatului prin:

   

  Activităţi în cadrul proiectului

  1.       Management

  2.       Comunicare

  3.       Cercetare calitativă

  4.       Cercetare cantitativă

  5.       Acţiuni pilot

  6.       Creare strategii

   

  ISPMN contribuie, în cadrul proiectului, la cercetarea calitativă privind situaţia locală a migraţiei tinerilor, coordonând următoarele activităţi:

  -          Creare modele pentru testarea schimburilor de date

  -          Testare schimburi de date între institutele statistice şi autorităţile locale - identificarea seturilor de date locale

  -          Participarea la forum-uri pe tema migraţiei sau la alte întâlniri necesare analizelor la nivel local

  -          Cercetare de teren legată de analiza situaţiei locale a migraţiei

  -          Creare modele pentru analiza la nivel local

  -          Proiecţii demografice legate de analiza locală

  -          Analiză a situaţiei locale a migraţiei tinerilor cu indicarea serviciilor conectate cu acest fenomen.

  Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina web a proiectului YOUMIG: http://www.interreg-danube.eu/youmig

   

  ŞTIRI, ANUNŢURI

  MATERIALE INFORMATIVE

  RAPOARTE, REZULTATE PROIECT

  CONTACTE

  Un flux al cooperării

  Acest material nu reprezintă neapărat poziţia oficială a Programului Transnaţional Dunărea.

  Pentru informaţii oficiale accesaţi http://www.interreg-danube.eu/

   

  Program cofinanţat prin fondurile Uniunii Europene (FEDR, IAP, IEV)