Home >> International projects >> REDISCOVER
  REDISCOVER

   

  Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region (REDISCOVER)

  Redescoperă, expune şi exploatează moştenirea evreiască ascunsă din regiunea Dunării of the Danube Region (REDISCOVER) 

   

  REDISCOVER este un proiect strategic finanţat în cadrul Programului Transnaţional Dunărea şi se desfăşoară în perioada 01.06.2018 - 31.05.2021.

  Oraşele de mărime medie, cu moşteniri culturale tangibile limitate, sunt de regulă lăsate în umbră de marile metropole cu atracţii turistice binecunoscute. În aceste condiţii, principala provocare constă în identificarea unor modalităţi de explorare a elementelor tangibile şi intangibile ale moştenirii culturale evreieşti, pentru a dezvolta produse culturale competitive.

  Astfel, scopul proiectului REDISCOVER este de a crea oportunităţi şi avantaje competitive pentru oraşele cu moşteniri culturale evreieşti reduse. 

   

  Obiectivele proiectului:

   - implicarea comunităţii locale şi a actorilor interesaţi în identificarea şi valorizarea moştenirii evreieşti

   - dezvoltarea unor produse şi servicii culturale ce aparţin moştenirii evreieşti, inclusiv a celor inedite sau uitate

   - construirea unei reţele a oraşelor şi organizaţţiilor din zona Dunării ce urmăreşte promovarea moştenirii culturale evreieşti. 

  REDISCOVER explorează soluţii aplicate şi politici de transfer al cunoştinţelor şi practicilor prin care să se asigure posibilitatea reproducerii acestora în oraşe terţe, dar şi eventuala extindere a reţelei.

   

  Activităţile proiectului:

  - identificarea şi implicarea actorilor interesaţi

  - alcătuirea unui inventar al moştenirii culturale evreieşti "ascunse"

  - organizarea unor workshop-uri privind dezvoltarea produselor turistice

  - conceperea protofoliilor cu produse turistice locale şi comune 

  - crearea unor rute tematice transfrontaliere

  - crearea unei strategii comune de vizibilitate

  - crearea unui manual de valorizare a moştenirii culturale evreieşti

   

  PARTENERI

  REDISCOVER beneficiază de colaborarea a 18 parteneri din 8 ţări.

  Lider de proiect: Primăria Szeged, Ungaria

  Lideri ai pachetelor de lucru:

  Primăria Szeged, Ungaria

  Primăria Galaţi, România

  Oraşul Osijek, Croaţia

  World Heritage Management Regensburg, Germania

   

  Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale participă în acest proiect în calitate de partener strategic asociat, acordând consultanţă ştiinţifică echipei de proiect din cadrul Primăriei Galaţi.

  Cercetători ISPMN implicaţi în proiect:

  Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina web a proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover 

  Un flux al cooperării

  Acest material nu reprezintă neapărat poziţia oficială a Programului Transnaţional Dunărea.

  Pentru informaţii oficiale accesaţi http://www.interreg-danube.eu/

  Program cofinanţat prin fondurile Uniunii Europene (FEDR, IAP, IEV)