Home >> Databases, statistics >> Digital text base >> Social and Human Sciences >> Populaţie şi dinamica populaţiei
  Populaţie şi dinamica populaţiei

   

  Jakabffy Elemér: Erdély statisztikája Függelék: statisztika, történelmi, kulturális, gazdasági stb. közlések és táblázatok Lugos: Magyar Kisebbség. 1923. VII, 143 p.

   

  Venczel József: A székely népfelesleg. Hitel, 1942 1. sz. 18-32. p. Újrakiadva in uő: In Erdélyi föld - erdélyi társadalom. KJK, Bp. 108-122.

   

  Kiss Tamás szerk. Népesedési tanulmányok 1989 előtt Erdélyben 

   

  Keszi-Harmath Sándor: Népesedési kérdések Kalotaszegen. In Változó valóság. Szerk Imreh István, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 19-61. p.

   

  Semlyén István: Hazai valóság. Uő.: Hétmilliárd lélek. Bukarest, 1980, Kriterion. 183-216. p.

   

  Semlyén István: Országos és nemzetiségi népességgyarapodás. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1980, 41-54. p. 

   

  Venczel József: Demográfiai gondok a társadalomkutatásban. Korunk, 1971. 9. sz. 1281-1287. p.

   

  Vécsei Károly: Magyarok és nem-magyarok Romániában. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002, 166 p.

   

  Herédi Gusztáv: Az élet érdekében. Házasságról, családról, gyermekről, elfogultan. Korunk Évkönyve 1986, 27-52. p.

   

  Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete

   

  Varga E. Árpád: Tanulmányok Erdély népesedéstörténetéből