Home >> Databases, statistics >> Bilingual forms >> Formulare bilingve: Consilii locale / primării
  Formulare bilingve: Consilii locale / primării

  I. Mezőgazdaság • Agricultură

  II. Gyámhatóság • Autoritate tutelară

  III. Kereskedelmi engedélyek • Autorizări comerţ

  IV. Működési és nyitvatartási időre vonatkozó engedélyek • Autorizaţii şi orare de funcţionare

  V. Információs központ • Centrul de informaţii pentru cetăţeni

  VI. Lakosság-nyilvántartás • Evidenţa populaţiei

  VII. Parkolások • Parcări

  VIII. Szociális védelem • Protecţie socială

  IX. Humán erőforrás • Resurse umane

  X. Anyakönyvi ügyek • Stare civilă

  XI. Adók és illetékek • Taxe si impozite

  XII. Városrendezés • Urbanism

  XIII. Különfélék • Diverse

   

  I. Mezőgazdaság • Agricultură


  1. Termelői bizonylat kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea certificatului de producător
  2. Mezőgazdasági földterület eladásának hirdetése - Anunţ pentru înstrăinarare teren agricol
  3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozattevő nem rendelkezik földterülettel - Declaraţie privind nedeţinerea de teren
  4. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás iránti kérelem - Cerere ajutor de minimis în agricultură

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  II. Gyámhatóság • Autoritate tutelară


  1. Kérelem újszülöttnek járó juttatásra - Cerere pentru acordarea alocaţiei pentru copilul nou-născut
  2. Újszülött számára kiállított bizonylat iránti kérelem - Cerere eliberare adeverinţă pentru copilul nou-născut

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  III. Kereskedelmi engedélyek • Autorizări comerţ


  1. Kérelem engedélyezés és bejegyzés / engedélyezés és bejegyzés kiegészítése / módosítása jóváhagyására - Cerere pentru autorizare şi înregistrare / completare, modificare autorizare şi înregistrare persoană fizică / asociaţie familială
  2. Természetes személy vállalkozási engedélyének érvénytelenítésére vonatkozó kérelem - Cerere pentru anulare autorizaţie persoană fizică / asociaţie familială
  3. Természetes személy vállalkozási engedélyének felfüggesztésére vonatkozó kérelem - Cerere pentru suspendare autorizaţie persoană fizică / asociaţie familială
  4. Ideiglenes utcai árusítás engedélyezése iránti kérelem - Cerere pentru comerţ stradal temporar
  5. Szállítmányozási engedély kiadása iránti kérelem - Cerere pentru acordarea autorizaţiei de transport
  6. Gazdasági szereplők gépjármű működtetési engedélyének cseréje iránti kérelem - Cerere pentru preschimbare autorizaţie taxi - operatori
  7. Természetes személyek gépjármű működtetési engedélyének cseréje iránti kérelem - Cerere pentru preschimbare autorizaţie taxi - persoane fizice
  8. Reklámtábla felállítása után fizetendő adó megállapítása iránti kérelem - Cerere pentru stabilire sume datorate pentru amplasare panou publicitar

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  IV. Működési és nyitvatartási időre vonatkozó engedélyek • Autorizaţii şi orare de funcţionare


  1. Működési és nyitvatartási engedély kibocsátása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea autorizaţiei şi orarului de funcţionare
  2. A bejárati úttal rendelkező közterület elfoglalásáért fizetendő bér megállapítása iránti kérelem - Cerere de stabilire a sumei datorate pentru ocuparea domeniului public cu cale de acces
  3. A közterület bódé általi elfoglalásáért fizetendő bér megállapítása iránti kérelem - Cerere de stabilire a sumei datorate pentru ocuparea domeniului public cu ghereta
  4. Végkiárusítási értesítés - Notificare vânzare de lichidare
  5. Kiárusítási értesítés - Notificare vânzare de soldare

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  V. Információs központ • Centrul de informaţii pentru cetăţeni


  1. Közigazgatási panasz (nem érkezett válasz) - Reclamaţie administrativă (nu s-a primit răspuns)
  2. Közigazgatási panasz (elutasító válasz) - Reclamaţie administrativă (răspuns negativ)
  3. Meghallgatási kérelem (polgármester, alpolgármester, jegyző) - Solicitare audienţă primar, viceprimar, secretar
  4. Közérdekű információk iránti kérelem - Solicitare informaţii de interes public

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  VI. Lakosság-nyilvántartás • Evidenţa populaţiei


  1. Kérelem személyazonossági igazolvány kiállítására a külföldről Romániába történő áttelepülés esetén - Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
  2. Kérelem személyazonossági igazolvány kiállítására a külföldi állandó lakhelyű és romániai ideiglenes lakhelyű román állampolgárok számára - Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România
  3. Kérelem a lakhelyváltoztatásnak a személyazonossági igazolványba történő bevezetésére - Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
  4. Befogadó nyilatkozat - Declaraţie privind primirea în spaţiu
  5. Meghatalmazott általi befogadó nyilatkozat - Declaraţie privind primirea în spaţiu prin mandatar
  6. Lakhelyre vonatkozó nyilatkozat - Declaraţie privind reşedinţa

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  VII. Parkolások • Parcări


  1. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet kiállítására természetes személyek számára - Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane fizice
  2. Kérelem parkolóbérlet kiállítására építési engedéllyel rendelkező természetes személyek számára - Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane fizice care au obţinut autorizaţie de construire
  3. Kérelem parkolóbérlet kiállítására városrendezési engedéllyel rendelkező természetes személyek számára - Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane fizice care au obţinut certificat de urbanism
  4. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet kiállítására jogi személyek számára - Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane juridice
  5. Kérelem parkolóbérlet kiállítására építési engedéllyel rendelkező jogi személyek számára - Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane juridice care au obţinut autorizaţie de construire
  6. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet átírására természetes személyek számára - Cerere pentru transcrierea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane fizice
  7. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet átírására jogi személyek számára - Cerere pentru transcrierea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane juridice
  8. Kérelem építési engedéllyel épült parkolóhelyek parkolóbérletének átírására természetes személyek között - Cerere pentru transcrierea locurilor de parcare amenajate în baza unor autorizaţie de construire pentru persoane fizice
  9. Kérelem építési engedéllyel épült parkolóhelyek parkolóbérletének átírására jogi személyek között - Cerere pentru transcrierea locurilor de parcare amenajate în baza unor autorizaţie de construire pentru persoane juridice
  10. Kérelem szabad bejárási engedély kiállítását célzó szerződés megkötésére - Cerere pentru încheierea unui contract privind eliberarea legitimaţiei de liber acces

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  VIII. Szociális védelem • Protecţie socială


  1. Kérelem szociális segély megállapítására - Cerere pentru acordarea ajutorului social
  2. Nyilatkozat a család jövedelméről (szociális segély megállapításához) - Declaraţie privind veniturile realizate de familie (pentru acordarea ajutorului social)
  3. Kérelem és saját felelősségű nyilatkozat a fűtési támogatás megítélése érdekében - Cerere şi declaraţie pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  IX. Humán erőforrás • Resurse umane


  1. Idős személyt otthonában gondozóként való alkalmazás iránti kérelem - Cerere pentru angajare în muncă în calitate de îngrijitor al persoanei vârstnice
  2. Idős személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem - Cerere pentru încetarea activităţii de îngrijitor al persoanei vârstnice
  3. Idős személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem, elhalálozás miatt - Cerere pentru încetarea activităţii de îngrijitor al persoanei vârstnice, în caz de deces
  4. Fogyatékkal élő személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem - Cerere pentru încetarea activităţii de asistent personal al persoanei cu handicap
  5. Fogyatékkal élő személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység folytatása iránti kérelem - Cerere pentru continuarea activităţii de asistent personal al persoanei cu handicap

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  X. Anyakönyvi ügyek • Stare civilă


  1. Névátírás iránti kérelem - Cerere de ortografiere a numelui în limba maternă
  2. Kérelem és saját felelősségű nyilatkozat a gyermeknevelési juttatás/ösztönzés és családi pótlék megítélése érdekében - Cerere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului
  3. 50 éves házassági oklevél kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru acordarea premiului de 50 ani de căsătorie
  4. Kérelem családegyesítéséhez szükséges bizonylat megszerzésére - Cerere pentru eliberarea adeverinţei necesare reîntregirii familiei
  5. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie
  6. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, meghatalmazott által - Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, prin procură
  7. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, külföldi lakhely esetén - Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, pentru domiciliul în străinătate
  8. Halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea certificatului de deces
  9. Családi könyvecske kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea livretului de familie
  10. Válási határozat bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înregistrarea divorţului pronunţat în ţară
  11. Külföldön történt névváltoztatásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înregistrarea menţiunii schimbării de nume produs în străinătate
  12. Külföldön anyakönyvezett házasságkötésre és a férj elhalálozására vonatkozó megjegyzések bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înregistrarea menţiunii de căsătorie şi deces al soţului în străinătate
  13. Külföldön bekövetkezett elhalálozásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înregistrarea menţiunii de deces produs în străinătate
  14. Külföldön kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înregistrarea menţiunii de divorţ produs în străinătate
  15. Külföldön kötött házasságra és kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem - Cerere pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ în străinătate
  16. Külföldön kiállított születési bizonyítvány átírása és román születési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru transcrierea certificatului de naştere înregistrat în străinătate
  17. Külföldön kiállított házassági bizonyítvány átírása és román házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru transcrierea certificatului de căsătorie înregistrat în străinătate
  18. Külföldön kiállított halotti bizonyítvány átírása és román halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem - Cerere pentru transcrierea certificatului de deces înregistrat în străinătate

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  XI. Adók és illetékek • Taxe si impozite


  1. Adónyilatkozat a lassújárművekre vonatkozó helyi illeték megállapítása érdekében - Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente
  2. Adónyilatkozat reklámok és hirdetések, valamint […] cégtábla után fizetendő adó megállapítása érdekében - Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, şi pentru firma instalată […]
  3. Nyilatkozat a gépjárműveknek a nyilvántartásból való törlése érdekében - Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
  4. Adónyilatkozat a természetes személyek által fizetendő építményadók megállapítása érdekében - Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice
  5. Különleges adónyilatkozat a több lakás rendeltetésű építményadó megállapítása érdekében, természetes személyek esetében - Declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat a destinatorilor mai multor clădiri - persoane fizice
  6. Adónyilatkozat a jogi személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében - Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice
  7. Adónyilatkozat a fizikai személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében - Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  XII. Városrendezés • Urbanism


  1. Építési engedély iránti kérelem melléklete - Anexă la cererea de eliberare autorizare de construire
  2. Engedélyezett építési munkálatok megkezdésének értesítése - Anunţ începere lucrări construcţii autorizate
  3. Kérelem az építmény felépítését/kibővítését igazoló bizonylat kiállítására - Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării / extinderii construcţiei
  4. Kérelem az építmény lebontását igazoló bizonylat kiállítására - Cerere pentru confirmarea desfiinţării construcţiei în baza autorizaţiei de demolare
  5. Kérelem a Terület-és Városrendezési Bizottság szakvéleményének kibocsátására - Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism
  6. Városrendezési dokumentáció jóváhagyása iránti kérelem - Cerere pentru obţinerea aprobării documentaţiei de urbanism
  7. Kérelem a városrendezési engedély érvényességi időtartamának meghosszabbítására - Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism
  8. Helyszínrajz kibocsátása iránti kérelem - Cerere pentru eliberarea unui plan de situaţie
  9. Városesztétikai Bizottság jóváhagyása iránti kérelem - Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei de Estetică Urbană
  10. Kérelem különböző bizonylatok kiállítására (az ingatlan belterületen található, jelenlegi lakcím, ingatlanadó-kategóriát meghatározó övezeti besorolás) - Cerere pentru eliberarea adeverinţei de intravilan, adresă poştală, încadrare zonă de impozitare fiscală
  11. Kérelem az építési/bontási engedély kibocsátására - Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare
  12. Kérelem a városrendezési engedély kibocsátására - Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
  13. Kérelem a használatbavételi bizonylat kiállítására - Cerere pentru eliberarea dovezii de luare în folosinţă

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins

   

  XIII. Különfélék • Diverse


  1. Lakásigénylési kérelem - Cerere pentru acordare locuinţă
  2. Kérelem közművesítési-városgazdálkodási munkálatokra - Cerere pentru solicitarea executării de lucrări edilitaro-gospodăreşti în zona străzilor şi pieţelor
  3. Kérelem különleges szállítói engedély kibocsátására - Cerere pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport
  4. Kérelem telek koncessziós átengedésének jóváhagyására - Cerere pentru aprobarea concesionării de teren
  5. Kérelem telek ingyenes használatra történő kiutalására saját tulajdonú lakás felépítése céljából - Cerere de atribuire teren în vederea construirii unei locuinţe
  6. Lakásvásárlási kérelem - Cerere pentru cumpărarea locuinţei
  7. Kérelem a bérleti szerződés meghosszabbítására - Cerere pentru reînnoirea contractului de închiriere
  8. Lakáscsere-kérelem - Cerere pentru schimb de locuinţă
  9. Lakáskiutalási kérelem - Cerere pentru solicitare de locuinţă din fondul de stat
  10. Nyilvános összejövetel bejelentése - Formular manifestare publică

  Vissza a tartalomhoz • Înapoi la cuprins