Diasporă şi asimilare

   

  Földes Károly: Jajszó a pusztuló szórványokból. Keresztes Nagy Imre Könyvnyomdája, Aiud-Nagyenyed, 1934, 16. p.

   

  Nagy Sándor: A regáti magyarság. Diaszpóra Könyvek-Bethlen Könyvek, Kolozsvár-Sopron, 2000, 206 p.

   

  Csűrös Miklós: Vegyes házasságok Erdély városaiban. Kisebbségvédelem, 1938. 2-3. sz. 32-37. p.

   

  Bartha Antal-Decsi Sándor: Az erdélyi szórványkérdés. 80 mezőségi falu alapján. Kézirat, 80. [JEA]

   

  Szathmáry Lajos: Gyakorlati hozzászólás a magyar szórványügyhöz. Magyar Kisebbség, 1937. 12. sz. 305-326. p. illetve Magyar Kisebbség, 2000. 3. sz. 91-109. p.

   

  Vámszer Géza: Szakadát. Kolozsvár, 1940, 133. p.

   

  Szórványainkról. Földes Károly, Gergely Ferenc, Horváth Jenő, Kovács Pál, Sass Kálmán, Szigethy Béla. Kiáltó Szó, Kolozsvár, 1935, 150 p. + melléklet

   

  Vetési László: Szász-magyar etnikai folyamatok Bürkösön. Korunk Évkönyv, 1977, 64-97. p.