Minoritatea bulgară 2010

   

  22.01.2010, Bucureşti. Medalie de aur pentru deputatul minorităţii bulgare, Niculae Mircovici

  La Cercul Naţional Militar din Bucureşti a fost organizată o festivitate în memoria Unirii din 24 ianuarie 1859, la care au participat personalităţi precum preşedintele României, Traian Băsescu, patriarhul Daniel, ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea, preşedintele Academiei Române, Ionel Haiduc, şi alte personalităţi din sfera politică, administrativă, culturală şi religioasă. Cu acest prilej, preşedintele Traian Băsescu a înmânat câteva medalii de aur unor personalităţi, printre care s-a numărat şi deputatul minorităţii bulgare din România, Niculae Mircovici, general în rezervă, membru al Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 02 [418], 16.01. - 31.01.2010, p. 2)

   

  25.01.2010, Timişoara. Şedinţa Comitetului executiv al U.B.B.-R.

  La sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România a avut loc prima şedinţă a Comitetului executiv al U.B.B.-R. pe anul 2010. La întâlnire au participat: preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici, prim-vicepreşedintele U.B.B.-R., Ştefan Velciov-Zablatosche, secretarul U.B.B.-R., Nicolae Markov, directorul economic, Mihaela Csokany, directorul administrativ, Anca Petcov, inspectorul cu problemele minorităţii bulgare din cadrul Prefecturii Timiş, Nicoleta Ciocani, primarul comunei Dudeştii Vechi, Gheorghe Nacov, şi preşedinţii filialelor U.B.B.-R. În şedinţă s-a discutat despre cheltuielile avute în anul 2009 şi distribuirea bugetului pe 2010. Astfel, s-a hotărât ca fiecare filială să primească câte 2.000 RON pentru organizarea sărbătorii satului (hramul bisericii, Kirvai). De asemenea, s-a hotărât că la filiala Breştea urmează să se termine arena sportivă şi scena de vară, se va vărui sediul U.B.B.-R. al Filialei Arad, se va cumpăra o casă la Denta pentru sediul filialei U.B.B.-R., la Filiala Lipova se va termina construcţia noului complex cultural, la Filiala Vinga se va moderniza bucătăria, prin aplicarea de gresie şi faianţă, la Filiala Deta se va împrejmui curtea şi se va acoperi cu plăci de piatră sau beton, la Filiala Dudeştii Vechi se va amenaja bucătăria şi se va construi un studio audio. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 02 [418], 16.01. - 31.01.2010, p. 8)

   

  26.01.2010, Timişoara. Vizita directorului Centrului Cultural Francez din Timişoara la bulgarii bănăţeni

  Directorul Centrului Cultural Francez din Timişoara, Eric Baude, împreună cu asistentele culturale Marie Perronet, Delia Crăciun şi Ana-Maria Ciocani, au vizitat sediul central al Uniunii Bulgare din Banat - România din Timişoara, unde s-au întâlnit cu redactorii publicaţiilor Náša glás („Glasul nostru") şi Literaturna miselj („Gând literar"), precum şi cu deputatul minorităţii bulgare din România, Niculae Mircovici, cu care au purtat discuţii legate de înfrăţirea ansamblului folcloric „Jean do Boeuix" din Royere-de-Vassiviere, regiunea Limousin, Franţa, cu ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R., Filiala Dudeştii Vechi. De asemenea, s-a hotărât ca în data de 26 martie 2010 să se organizeze o „Seară bulgară" la Centrul Cultural Francez din Timişoara, cu cântece populare bulgăreşti, recitări de poezie, muzică clasică interpretată de artişti bulgari, expoziţii de carte, presă, port popular, pictură, precum şi o expoziţie culinară cu bunătăţi pregătite de bulgarii bănăţeni. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 02 [418], 16.01. - 31.01.2010, p. 6)

   

  31.01.2010, Timişoara, Arad, Dudeştii Vechi, Sânnicolau Mare, Vinga, Breştea, Deta, Denta, Lipova. Ajutor pentru sinistraţii din Haiti

  Biserica Catolică din România a luat hotărârea ca sumele care se vor aduna la liturghiile de duminică, 31 ianuarie 2010, să fie donate supravieţuitorilor cutremurului din Haiti, în care au pierit peste 112.000 de persoane. Au contribuit credincioşii catolici bulgari din toate filialele U.B.B.- R. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 02 [418], 16.01. - 31.01.2010, p. 1)

   

  Ianuarie 2010, Timişoara. Ziarul Náša glás (Glasul nostru") împlineşte 21 de ani

  Odată cu apariţia numărului 1/2010, ziarul Náša glás („Glasul nostru") a intrat în al 21-lea an de existenţă, rămânând în continuare cea mai longevivă publicaţie a bulgarilor bănăţeni. Având subtitlul „Ziar bulgăresc bănăţean pentru cultură, ştiinţă şi economie", publicaţia este destinată bulgarilor bănăţeni din România, dar şi de peste hotare (Serbia, Germania, Bulgaria, Canada, S.U.A., Australia etc.), precum şi bulgarilor în general. Menţionăm totodată faptul că aceasta este sigura publicaţie în limba bulgară din România. Majoritatea articolelor sunt scrise în limba bulgarilor bănăţeni şi în limba bulgară literară, dar există, aproape în fiecare număr, şi articole în limba română. Redacţia este formată din: Velciov-Zablatosche Ştefan - redactor şef, Nicolae Markov - redactor şef adjunct şi tehnoredactor, Ana Carolina Ivanciov, Petronela Petcov-Şehabi, msgr. Gheorghe Augustinov, Ana Nacov, Anton Uzun, Ioan Boboiciov, Petru Telbis, Ancuţa Todorovici - redactori, Svetlana Karadjova, Gheorghe Augustinov - corespondenţi din străinătate. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 01 [417], 01.01. - 15.01.2010, p. 3, 12)

   

  Ianuarie 2010, Timişoara. Lansare de carte: Antologia literaturii bulgare bănăţene de Nicolae Markov

  În luna ianuarie 2010 a apărut de sub tipar volumul Antologija na banátskata balgarska literatura („Antologia literaturii bulgare bănăţene"), Tom I, de Nicolae Markov. Volumul a fost tipărit la Editura Mirton din Timişoara şi în cele 205 pagini sunt prezentate operele a şase autori de etnie bulgară. Volumul este însoţit de un bogat studiu introductiv (30 de pagini) referitor la istoria literaturii bulgarilor bănăţeni, semnat de Nicolae Markov.

   

  01.02.2010, Alexandria. Sărbătoarea Sfântului Trifon Zarezan

  Sărbătoarea „Anului Nou viticol" sau a Sfântului Trifon Zarezan din Alexandria a avut loc la 1 februarie 2010 şi s-a bucurat de o participare internaţională: deputatul minorităţii bulgare din România, Niculae Mircovici, Excelenţa Sa ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, Valentin Radomirski, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare, părintele preot Petăr Totev, reprezentanţi ai primăriilor din oraşele Ruse, Sviştov şi Belene din Bulgaria, reprezentanţi ai prefecturilor din regiunile Pleven şi Târnovo din Bulgaria, producători de vinuri din aceste regiuni, reprezentanţi ai Prefecturii şi Consiliului Judeţean Teleorman, deputaţi şi senatori din Teleorman. În cadrul manifestărilor a fost marcată tradiţia tăierii rituale a viţei-de-vie, urmată de o expoziţie de vinuri din România şi Bulgaria şi de un spectacol folcloric asigurat de ansambluri folclorice din Sviştov şi Belene - Bulgaria, precum şi de ansamblul „Câmpia Română" al Casei de Cultură din Alexandria. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 02 [418], 16.01. - 31.01.2010, p. 5)

   

  13.02.2010, Breştea. Fărşang 2010 la Breştea

  La Casa Bulgară din Breştea a avut loc un program cultural-artistic cu prilejul sărbătorii Fărşangului 2010. Programul, care a început la ora 19, a constat în cântece şi dansuri populare interpretate de ansamblul bulgăresc „Brest" („Ulmul") al Filialei U.B.B.-R. Breştea, de ansamblul românesc „Flori de crin" din Denta şi de interpreta Terezia Stângă. Organizatori au fost Petronela Petcov-Şehabi şi Terezia Preda. Programul, la care au participat şi tradiţionalii „moşule" (copii şi adulţi costumaţi), s-a încheiat cu un bal. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 04 [420], 16.02. - 28.02.2010, p. 3)

   

  14.02.2010, Dudeştii Vechi. Fărşang vânătoresc

  În prima zi de Fărşang, la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi a fost organizat „Fărşangul vânătoresc", cu meniu exclusiv vânătoresc. Muzica a fost asigurată de formaţia lui Teo Catarov. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 01 [417], 01.01. - 15.01.2010, p. 4)

   

  14.02.2010, Deta. Fărşang 2010 la Deta

  La Casa Bulgară din Deta s-a sărbătorit Fărşangul 2010. Tineri şi vârstnici, în frunte cu preşedintele Filialei U.B.B.-R. Deta, Ioan Boboiciov, au defilat, costumaţi, în centrul oraşului, după care a urmat un program artistic, tradiţionalul obicei al „bolborositului" (burborenji - într-o farfurie plină cu apă se introduce o monedă, care trebuie scoasă cu limba) şi tradiţionala tombolă. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 04 [420], 16.02. - 28.02.2010, p. 7)

   

  16.02.2010, Timişoara. Fărşang 2010 la Timişoara

  Sărbătoarea a început cu o liturghie la biserica din Mehala, oficiată de msgr. Gheorghe Augustinov, după care, la ora 19, a început programul cultural-artistic susţinut de ansamblul „Slávjak" („Privighetoarea") al U.B.B.-R. Filiala Timişoara (Emilia Avram, Alexandra Bratan, Ioan Bratan, Darius Ciocani, Corina Ganciov, Ana-Carla Ivanciov, Ana-Maria Calapiş, Eduard Mirciov, Mia Pencov, Peter Pencov, Oana Rancov, Rebecca Santorro, Alexandra Salman, Andreea Salman, Paul Stepanov, Denisa Stroiţă, Ana-Maria Szofran, Fabian Taloş, Andrei Tatov, Rafael Tatov, Paul Tipei, Tania Topciov, Bianca Velciov, Diana Velciov, Carolina Veruzab), de Nadia şi Sara Şehabi din Breştea, Doriana Talpeş, Teo Catarov, Sebastian Mirciov. A urmat tradiţionala tombolă. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 04 [420], 16.02. - 28.02.2010, p. 3)

   

  20.02.2010, Târgovişte. Konski Velikden („Paştele Cailor")

  Comunitatea bulgarilor din Târgovişte a sărbătorit Tudoriţa sau Paştele Cailor (Konski Velikden). Evenimentul a fost organizat de Asociaţia „Zaedno" („Împreună") a bulgarilor din Târgovişte, cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Târgovişte, precum şi al Consiliului Judeţean şi al Prefecturii Dâmboviţa. Printre oaspeţi s-au aflat: reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti, reprezentantul Patriarhiei Bulgare în România, pr. ic. Petăr Totev, senatori şi deputaţi din judeţul Dâmboviţa. Uniunea Bulgară din Banat - România a fost reprezentată de prim-vicepreşedintele Ştefan Velciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 04 [420], 16.02. - 28.02.2010, p. 7)

   

  Februarie 2010, Timişoara. Lansarea portalului web starbisnov.ro

  La începutul lunii februarie 2010 a fost lansat site-ul http://starbisnov.ro/index.php, care a avut mai multe secţiuni, la care, însă, informaţiile nu au fost actualizate din anul 2014: una dedicată Primăriei din Dudeştii Vechi, o secţiune intitulată „Publicaţii", în care găsim o scurtă prezentare a localităţii Dudeştii Vechi, o secţiune intitulată „Istorie", în care este prezentată, tot pe scurt, istoria venirii bulgarilor pe meleagurile bănăţene, o secţiune intitulată „Religie şi sărbători", în care sunt descrise cele mai importante sărbători religioase şi laice ale bulgarilor bănăţeni, o secţiune intitulată „ONG", în care este prezentată Fundaţia Culturală PG 33 şi proiectul anual de ajutor social „Crăciunul pentru toţi", o secţiune intitulată „Personalităţi remarcabile", în care este prezentată, pe scurt, viaţa şi activitatea bulgarului Carol Telbisz, cel care timp de 29 de ani a fost primarul Timişoarei, o secţiune intitulată „Ansambluri culturale", în care sunt prezentate ansamblul folcloric „Bišnovsći svirci i pejáče" („Instrumentişti şi interpreţi beşenoveni") şi ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca") şi o secţiune intitulată „Cântăreţi şi muzicieni", în care sunt prezentate trupele „The Weekend Band" şi „Teo Band". Site-ul are şi un Forum, care, la data accesării, era închis din motive tehnice. La momentul lansării site-ul avea variante în limbile: engleză, română, bulgară literară şi una în limba bulgarilor bănăţeni; în 2017 site-ul nu mai era accesibil. Autorul proiectului a fost Petru Augustinov (URL: http://starbisnov.ro/index.php, accesat la 22.09.2016).

   

  01.03.2010, Dudeştii Vechi, Breştea, Denta. Sărbătoarea „Babă Marta"

  Bulgarii din filialele Uniunii Bulgare din Banat - România aflate la sat au sărbătorit „Babă Marta". Obiceiul constă în aprinderea unui foc la răscruce de drum, peste care copiii sar, strigând: U-ju-ju, Bába Márta, áz tébe dnés, ti méne utre! („U-ju-ju Babă Marta, eu pe tine [te voi încălzi] azi, tu pe mine [mă vei încălzi] mâine"). Tot în luna martie, bulgarii bănăţeni au şi obiceiul de a purta mărţişor, ca semn al primăverii: două fire de lână - unul alb (simbol al purităţii, nevinovăţiei, bucuriei, vieţii lungi) şi unul roşu (simbol al sângelui, focului, soarelui, sănătăţii, puterii de viaţă) - împletite, care se poartă fie agăţate de haine, fie legate la încheietura mâinii. Mărţişorul se poartă până când înfloreşte primul copac sau până când apare prima rândunică, când mărţişorul se leagă de copacul înflorit sau se pune sub o piatră. După o lună, dacă sub piatra respectivă apar furnici, este semn că anul va fi bogat în roade. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 05 [421], 01.03. - 15.03.2010, p. 7)

   

  03.03.2010, Timişoara, Arad, Dudeştii Vechi, Sânnicolau Mare, Vinga, Breştea, Deta, Denta, Lipova. Sărbătoarea Zilei Naţionale a Bulgariei - 3 Martie

  Ca în fiecare an, Ziua Naţională a Bulgariei - 3 Martie - a fost sărbătorită în toate filialele Uniunii Bulgare din Banat - România, prin diverse acţiuni cultural-artistice. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 05 [421], 01.03. - 15.03.2010, p. 2, 8)

   

  03.03.2010, Sofia, Bulgaria. Felicitare adresată bulgarilor bănăţeni din partea ministrului Bojidar Dimitrov

  Cu prilejul Zilei Naţionale a Bulgariei - 3 Martie -, ministrul bulgar Bojidar Dimitrov a trimis o adresă de felicitare bulgarilor bănăţeni, în care îi îndeamnă să păstreze Bulgaria în suflet şi să-şi aducă aportul la răspândirea renumelui ei în lume. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 05 [421], 01.03. - 15.03.2010, p. 8)

   

  03.03.2010, Oriahovo, Bulgaria. Expoziţie de pictură

  Pictorul bulgar bănăţean Vasilcin Ioan a avut o expoziţie de pictură în galeria „Savcevi" din Oriahovo, Bulgaria, organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Bulgariei, 3 Martie. Totodată autorul a dat un amplu interviu pentru ziarul particular Оряховски вести („Ştiri din Oriahovo") (Оряховски вести [„Ştiri din Oriahovo"], Anul II, Nr. 4 [22], 17 martie 2010, p. 1)

   

  10.03.2010, Etropole, Bulgaria. Expoziţie de pictură

  Pictorul Vasilcin Ivan, 36 de ani, bulgar bănăţean originar din Dudeştii Vechi, a avut o expoziţie de pictură în oraşul Etropole din Bulgaria, organizată de Uniunea Artiştilor Plastici din Bulgaria, filialele Botevgrad, Praveţ şi Etropole. Autorul şi-a prezentat lucrările în cadrul Casei de Cultură din Etropole. Dintre tablourile sale, executate în stilul picturii abstracte, menţionăm: „Emigrarea bulgarilor pavlichieni", „Spiritul bulgar", „Patriarhul Eftimie", „Kiril şi Metodiu". Artistul s-a aflat în Bulgaria la invitaţia colegului său, pictorul bulgar Nicolai Gheorghiev, pe care l-a cunoscut în cadrul Taberei Internaţionale de Pictură organizate la Dudeştii Vechi în vara anului 2009. Ivan Vasilcin este absolvent al secţiei de pictură murală a Universităţii „George Enescu" din Iaşi. (URL: http://www.portal.etropole.info, accesat la 21.10.2016)

   

  15.03.2010, Praveţ, Bulgaria. Expoziţie de pictură

  Pictorul bulgar bănăţean Vasilcin Ioan a avut o expoziţie de pictură la Muzeul de Istorie din oraşul Praveţ, Bulgaria, intitulată „Spirit bulgar şi spiritualitate". Vernisajul a avut loc la ora 17. În cadrul expoziţiei autorul a prezentat nouă lucrări de pictură abstractă. (URL: http://www.focus-news.net, accesat la 21.10.2016)

   

  19.03.2010, Bărdarski Gheran, Bulgaria. Expoziţie de pictură

  Pictorul Ivan Vasilcin din Dudeştii Vechi a expus în sala de spectacole a Casei de Cultură din localitatea Bărdarski Gheran din Bulgaria. Expoziţia a avut loc la 19 martie 2010, cu prilejul sărbătoririi hramului Bisericii Catolice „Sfântul Iosif" din localitate. Vernisajul a avut loc la ora 12, fiind deschis de primăriţa din localitate, Ţvetomira Spasova. (URL: http://news.vratza.com, accesat la 21.10.2016, URL: www.falmis.org, accesat la 21.10.2016, Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 08 [424], 16.04. - 30.04.2010, p. 7)

   

  19-20.03.2010, Vrşeţ, Serbia. Întâlnire de lucru între reprezentanţi ai judeţului Timiş şi reprezentanţi ai municipalităţii Vrşeţ, Serbia

  O delegaţie din judeţul Timiş, România, a fost invitată să facă o vizită în localitatea Vrşeţ din Serbia. Delegaţia română a fost formată din: preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, viceprefectul de Timiş, Marossy Zoltán, reprezentantul minorităţii sârbe în Parlamentul României, deputatul Duşan Popov, reprezentantul minorităţii bulgare în Parlamentul României, deputatul Niculae Mircovici, deputatul Gheorghe Ciobanu şi primarii Colegiului nr. 10 Deta, iar delegaţia sârbă a fost formată din: preşedintele municipiului Vrşeţ, Cedomir Jivcovici, preşedintele Consiliului local Vrşeţ, Steviţa Nazarcici, deputata în Parlamentul Serbiei Biliana Hasanovici-Koraci, ministrul culturii pentru Provincia Autonomă Voivodina, Miroslav Djurici, secretarul de stat şi deputatul în Parlamentul Serbiei Ioviţa Jarcula, deputatul Provinciei Autonome Voivodina Ion Adam, deputatul Provinciei Autonome Voivodina Zoran Tomici, directorul parcului tehnologic Vrşeţ, Liuban Panici, membrii Comitetului executiv Iavor Raşaiski, Iulkicea Markovici-Mitraşinovici, Iovan Kolar, secretarul Consiliului Vrşeţ, Mieluţu Jivcov, membrul Comitetului Executiv Vrşeţ Nicolae Moise, primari din regiunea Vrşeţ. Tema întâlnirii a fost legată de colaborarea dintre regiunea Vrşeţ şi judeţul Timiş în sferele economiei, culturii şi sportului. În cadrul întâlnirii delegaţiile au vizitat: biserica română din Vrşeţ, satul Coştei, în care populaţia majoritară este de etnie română, centrul sportiv „Millenium" din Vrşeţ, satul Susara, în care populaţia majoritară este de etnie maghiară, satul Guduriţa şi satul Veliko Sredişte, în care au vizitat renumita izbă a lui George Krstov. Vizita a avut şi o componentă politică, întrucât Serbia se află în etapa de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, etapă în care comunităţile locale din Serbia pot accesa fonduri europene dacă fac proiecte comune cu comunităţi din ţările vecine. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 06 [422], 16.03. - 31.03.2010, p. 2)

   

  26.03.2010, Timişoara. Seară bulgară la Centrul Cultural Francez

  Cu prilejul împlinirii, în anul 2010, a 40 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, luna martie a fost declarată „Luna francofoniei". În cadrul manifestărilor organizate cu acest prilej de Centrul Cultural Francez din Timişoara, vineri, 26 martie 2010, cu începere de la ora 18, a fost organizată o seară bulgară, sub titlul „Francofonia şi minorităţile - Întâlnire cu minoritatea bulgară din Banat". La manifestare au participat bulgari din Timişoara, Dudeştii Vechi, Vinga, Arad, Sânnicolau Mare, Lipova, Deta, Denta şi Breştea, dar şi o delegaţie de la Institutul Cultural Francez din Bucureşti. Manifestarea a fost deschisă de directorul Institutului Cultural Francez din Timişoara, Eric Baude, după care cei prezenţi au fost salutaţi şi de deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R., reprezentant al minorităţii bulgare din România în Parlamentul Român. Cu acest prilej ansamblul „Slávjak" („Privighetoarea") al U.B.B.-R. Filiala Timişoara a prezentat un moment cultural-artistic alcătuit din cântece şi dansuri populare bulgăreşti şi recitări de poezie în limba franceză, iar Doriana Talpeş şi Maria Munteanu, acompaniate de formaţia „Teo Band", i-au încântat pe cei prezenţi cu muzică populară. Surorile Nadia şi Sara Şehabi de la Filiala U.B.B.-R. Breştea au prezentat obiceiul Lazăriţa, iar pictorul Ivan Vasilcin a avut o expoziţie cu lucrări de pictură abstractă. În plus, a fost organizată o expoziţie de carte şi publicaţii bulgăreşti, precum şi una de mâncăruri tradiţionale. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 06 [422], 16.03. - 31.03.2010, p. 5, Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 3)

   

  27.03.2010, Dudeştii Vechi, Breştea. Obiceiul Lázarica („Lazăriţa")

  Ca în fiecare an, şi de această dată bulgarii din Dudeştii Vechi şi Breştea au sărbătorit Lázarica („Sâmbăta lui Lazăr", „Lazăriţa"). Fetiţele, îmbrăcate în frumoasele costume populare şi cu coşuleţe din nuiele împletite în mâini, merg la rude, unde cântă cântece dedicate învierii lui Lazăr, aducând astfel bunăstarea în familia respectivă. Drept recompensă ele primesc ouă, pe care urmează să le vopsească pentru Paşte. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 3)

   

  27.03.2010, Timişoara. Obiceiul Lázarica („Lazăriţa")

  Obiceiul Lázarica („Sâmbăta lui Lazăr", „Lazăriţa") s-a ţinut şi la Timişoara, unde fetiţele, în costume populare, l-au vizitat pe msgr. Gheorghe Augustinov. În schimbul cântecelor despre învierea lui Lazăr au primit ouă, ca simbol al vieţii, care vor fi vopsite de Paşte. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 6)

   

  27.03.2010, Germania. Obiceiul Lázarica („Lazăriţa")

  Şi bulgarii bănăţeni care trăiesc în Germania şi-au învăţat copiii să ţină obiceiul Lázarica („Sâmbăta lui Lazăr", „Lazăriţa"). (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 8)

   

  28.03.2010, Timişoara. Concert la dom

  La catedrala catolică (domul) din Timişoara a avut loc un concert în care a fost prezentat oratoriul Stabat mater de Giovanni Battista Pergolesi. Rolul principal l-a avut bulgăroaica din Dudeştii Vechi Elena Doiceva-Dragomir (soprană), care a cântat alături de Andreea Ilie (alto), în acompaniamentul grupului Capella Academica Timisiesnsis, condus de concertmaistrul Ioan Fernbach. Această piesă a fost aleasă întrucât se împlinesc 300 de ani de la naşterea autorului. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 12)

   

  Martie 2010, Timişoara. Interviu cu un bulgar bănăţean

  În numărul 191 al publicaţiei Banat business găsim un interviu despre problema turismului cu bulgarul bănăţean Gheorghe Vasilcin, consilier superior în cadrul Direcţiei pentru Integrare Europeană, Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Prefecturii Timiş, preşedintele secţiunii Logistică şi Turism din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, coautor al Strategiei de dezvoltare economică şi socială a judeţului Timiş şi a euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa. („În turism nimic nu e întâmplător", în Banat business. Revista Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, An XX, Nr. 191, martie 2010).

   

  Martie 2010, Timişoara. Lansarea volumului Tesnata putéka („Cărarea îngustă") de Ştefan Velciov

  Jurnalistul Ştefan Velciov şi-a lansat volumul Tesnata putéka I [(„Cărarea îngustă" I). Cartea, tipărită la editura Mirton din Timişoara, are 155 de pagini, în care sunt cuprinse 22 de texte cu conţinut spiritual, structurate pe 4 capitole. (URL: http://starbisnov.blogspot.ro/2010/03/519.html, accesat la 01.10.2016)

   

  02.04.2010, Timişoara. Emisiunea „Prim-plan regional" de la TVR Timişoara

  Maria Hailemas a fost invitată la emisiunea „Prim-plan regional" de la TVR Timişoara din data de 2 februarie 2010. Arhiva cu materialul filmat se află pe blogul nostru, www.starbisnov.blogspot.com.

   

  04.04.2010, Dudeştii Vechi. Sărbătoarea Paştelui

  Conform obiceiului, în Vinerea şi Sâmbăta Mare, mai mulţi băieţi au stat de pază în jurul mormântului Mântuitorului, amenajat sub orga din biserica catolică. Îmbrăcaţi în port popular şi cu puşti de lemn în mâini, ei au stat de strajă în timpul sfintelor liturghii. La liturghia de duminică dimineaţă a participat şi corul bărbătesc „Jáku Ronkov" din Dudeştii Vechi, iar seara, la Căminul Cultural, a fost organizat un program cultural-artistic, la care şi-au adus aportul: corul bărbătesc „Jáku Ronkov", ansamblurile „Palućenka" („Pavlikeanca") şi „Bišnuvenka" („Beşenoveanca") din Dudeştii Vechi. Spectacolul a fost transmis live pe internet prin bunăvoinţa tinerilor Ioan Dragomir şi Nicolae Velciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 8)

   

  06-11.04.2010, Timişoara. Ansamblul „Vinče" („Coroniţa") din Deta la spectacol

  Deschiderea Olimpiadei Naţionale de Biologie, care a avut loc la Timişoara între 6 şi 11 aprilie 2010, a debutat cu un spectacol de dans, care a adunat laolaltă mai multe minorităţi din judeţul Timiş: germani, maghiari, sârbi, bulgari, romi, italieni ş.a. Din partea minorităţii bulgare a participat ansamblul „Vinče" („Coroniţa") al Filialei U.B.B.-R. Deta, care a prezentat în faţa sălii arhipline de la Filarmonica Banatului câteva dansuri populare specifice bulgăreşti. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 08 [424], 16.04. - 30.04.2010, p. 6)

   

  10-11.04.2010, Bucureşti. Condoleanţe poporului polonez

  În urma unui tragic accident aviatic, în data de 10 aprilie 2010 a murit preşedintele Poloniei, Lech Kaczynski, împreună cu soţia Maria Kaczynska şi cu mai mulţi membri ai Parlamentului polonez. Avionul în care se afla delegaţia prezidenţială se deplasa spre Smolensk, Rusia, unde urma să participe la comemorarea morţii a 22.500 de ofiţeri polonezi, ucişi în urmă cu 70 de ani. Alături de ceilalţi reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din România, şi deputatul minorităţii bulgare, Niculae Mircovici, a participat la o depunere de coroane la sediul organizaţiei minorităţii poloneze din România „Dom Polski", unde a semnat şi în Cartea deschisă cu acest prilej de Ambasada Poloniei la Bucureşti, asigurându-l totodată pe deputatul minorităţii poloneze din România, Gervazen Longer, că minoritatea bulgară este alături de familiile celor pieriţi în accident, precum şi alături de întregul popor polonez. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 10)

   

  11.04.2010, Breştea. Inaugurarea scenei de vară

  Duminică, 11 aprilie 2010, a fost inaugurată scena de vară acoperită din curtea Casei Bulgare din Breştea. Manifestările au debutat cu o liturghie solemnă, după care preotul Matei Calapiş a sfinţit scena. A urmat salutul preşedintelui U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici, după care tinerii din ansamblul „Brest" („Ulmul") au prezentat un program cultural-artistic. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 07 [423], 01.04. - 15.04.2010, p. 1)

   

  11.04.2010, Sânnicolau Mare. Conferirea Sfântului Mir

  În cadrul sfintei liturghii din Duminica Albă, 11 aprilie 2010, ora 10 dimineaţa, la biserica romano-catolică din Sânnicolau Mare a fost administrată Confirmaţiunea (Conferirea Sfântului Mir) pentru 40 de copii: 20 de fete şi 20 de băieţi de diferite etnii: maghiari, germani, români şi bulgari. Liturghia a fost oficiată de părintele-paroh Ghinari Johann. Copiii au fost pregătiţi de doamnele catehete Lepuş Enikö şi Helena Comloşan, iar biserica, ce poartă hramul „Sfânta Tereze de Avilla", a fost frumos împodobită cu flori şi aranjată de sacristanta Claudia Schulde, ajutată de mai mulţi voluntari. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 08 [424], 16.04. - 30.04.2010, p. 8)

   

  15.04.2010, Bucureşti. Emisiunea „Răi da' buni", Antena 2

  Teo Catarov, împreună cu formaţia sa, Teo Band, au fost invitaţi în cadrul emisiunii „Răi da' buni" de la postul TV Antena 2. Arhiva cu materialul filmat se află pe blogul nostru, www.starbisnov.blogspot.com.

   

  29.04.2010, Dudeştii Vechi. Şedinţa Comitetului executiv

  La Casa Bulgară din Dudeştii Vechi a avut loc şedinţa Comitetului executiv al Filialei U.B.B.-R. Dudeştii Vechi, cu următoarea ordine de zi: situaţia politică locală, situaţia financiară a filialei, actualizarea taxelor, aprobarea cererilor pentru primirea de noi membri în cadrul organizaţiei, diverse. Printre altele, s-a arătat că există posibilitatea ca de sărbătoarea hramului bisericii şi a zilelor satului (Dvete Nédeli - 15 august 2010) Muzeul Minorităţii Bulgare din Dudeştii Vechi să primească o copie a Tezaurului din Sânnicolau Mare. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 3)

   

  Aprilie 2010, Bucureşti, Sofia (Bulgaria). Întâlniri de lucru

  Primarul comunei Dudeştii Vechi, Gheorghe Nacov, a avut mai multe întâlniri importante, la care s-au discutat problemele minorităţii bulgare din România, printre care una la Bucureşti cu Vezdi Raşidov, ministrul culturii din Republica Bulgaria, şi cu ambasadorul Republicii Bulgaria la Bucureşti, Valentin Radomirski, iar alta la Sofia, unde s-a întâlnit cu Bojidar Dimitrov, ministrul pentru bulgarii din străinătate. La această întâlnire au participat şi Dănuţ Groza, primarul oraşului Sânnicolau Mare, şi Dan Leopold Ciubotaru, directorul Muzeului Banatului din Timişoara. La ambele întâlniri s-a luat în discuţie şi problema înfiinţării unui consulat onorific al Republicii Bulgaria la Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 3)

   

  Aprilie 2010. Lansare de carte

  În cursul lunii aprilie 2010 a apărut volumul Ugledálu za dušata („Oglindă pentru suflet"), tomul 3, de Nicolae Markov.

   

  01.05.2010, Lipova. Ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") în „cantonament" la Lipova

  De 1 Mai, membrii ansamblului „Balgarče" („Bulgarul") al U.B.B.-R. Filiala Vinga au făcut un „cantonament" la centrul Cultural Bulgar din Lipova, unde au învăţat noi dansuri populare bulgăreşti. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 12)

   

  02.05.2010, Timişoara. Ziua Tineretului

  De Ziua Tineretului, la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara a fost organizat un spectacol folcloric, la care a fost invitat să participe şi ansamblul „Brest" („Ulmul") al bulgarilor din Breştea. Spectacolul a fost organizat de Consiliul Judeţean Timiş şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret Timiş. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 6)

   

  03-06.05.2010, Timişoara. Radio Timişoara a împlinit 55 de ani

  În 5 mai 2010 postul regional de radio Timişoara a aniversat 55 de ani de la înfiinţare. Radio Timişoara a luat fiinţă în 5 mai 1955, dar a fost închis din 1985 până în 22 decembrie 1989, când şi-a reluat activitatea. De asemenea, joi, 6 mai 2010, s-au aniversat 20 de ani de emisiuni în limbile minorităţilor maghiară, cehă, slovacă şi bulgară. Cu acest prilej au fost organizate o masă rotundă şi un spectacol cultural-artistic la Centrul de Business din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Timiş. La eveniment au participat redactorii emisiunilor în limbile minorităţilor, viceprefectul de Timiş, Zoltán Marossy, directorul postului de radio regional Timişoara, Mihai Anghel. Din partea Uniunii Bulgare din Banat -România au participat preşedintele de onoare, Carol-Matei Ivanciov, şi redactorul Nicoleta Ciocani. Spectacolul, care a fost transmis în direct pe undele Radioului Timişoara, a debutat cu un salut din partea minorităţii bulgare, după care Doriana Talpeş şi formaţia Teo Band au interpretat trei cântece populare bulgăreşti, iar ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca"), un dans popular bulgăresc. Au urmat saluturile din partea minorităţilor slovacă, cehă şi maghiară. Evenimentul s-a încheiat cu o expoziţie de artă culinară tradiţională a celor patru minorităţi. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 (425), 01.05. - 15.05.2010, p. 7; URL: adevarul.ro/locale/timisoara/la-55-ani-existenta-radio-timisoara-prezinta-eroii-uitati-banatului-1_50bd41ae7c42d5a663c941a0/index.html)

   

  05-09.05.2010, Kavarna, Bulgaria. Elevi din Dudeştii Vechi premiaţi la Kavarna

  În perioada 5-9 mai 2010 a fost organizat la Kavarna, Bulgaria, primul turneu internaţional de fotbal şi volei - Spartachiada - pentru tineri din comunităţile bulgare, care trăiesc în afara graniţelor patriei. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Sportului din Republica Bulgaria, împreună cu Agenţia pentru Bulgarii din Străinătate. La această primă ediţie a turneului au fost invitaţi şi 20 de elevi de la Liceul bulgar „Sf. Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi: 10 fete, care au participat la concursul de volei, şi 10 băieţi, care au participat la concursul de minifotbal. Echipa de volei a fost pregătită de prof. Sebastian Viruzab, iar cea de fotbal, de prof. Ioan Calapiş. La final elevii din Dudeştii Vechi s-au clasat pe locul 3 la volei şi pe locul 4 la minifotbal. Pe lângă elevii din România, la turneu au participat copii de etnie bulgară din Republica Moldova, Serbia şi Albania. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 5)

   

  08.05.2010, Deta. Ziua Europei

  Ziua Europei, 9 Mai, a fost sărbătorită la Deta printr-un spectacol folcloric, care a avut loc la Casa de Cultură din Deta. Spectacolul a început la ora 18 cu Imnul Uniunii Europene, „Odă bucuriei", după care a urmat programul folcloric, susţinut de ansamblurile „Luceafărul" din Vrşeţ (Serbia), „Brest" („Ulmul") din Breştea şi de ansamblul din Deta. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 6)

   

  08.05.2010, Kunszetmarton, Ungaria. Întâlnire a corurilor bisericeşti

  Corul Bisericii „Sfânta Treime" al bulgarilor din Vinga a participat la o întâlnire a corurilor bisericeşti care a avut loc în localitatea Kunszetmarton din Ungaria, organizată „In memoriam" cantorului Mezey Janos. Întâlnirea a debutat cu o liturghie solemnă în limba latină, oficiată la biserica catolică, după care istoricul dr. Gabor Barna a prezentat istoria dinastiei Mezey. A urmat un concert, la care au participat coruri din Ungaria, România şi Serbia. Corul din Vinga, condus de cantorul Anton Kosilkov, a primit şi o diplomă. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 5)

   

  09.05.2010, Arad. Ziua Europei la Arad

  De Ziua Europei, la Arad a fost organizată a XVI-a ediţie a Festivalului de Folclor „Aşa-i jocul pe la noi", la care au participat 19 ansambluri folclorice, printre care şi ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") al Filialei U.B.B.-R. Arad. Evenimentul a debutat la ora 9 cu o horă a prieteniei în faţa Primăriei din Arad, după care a urmat parada portului popular, până la Casa Sindicatelor, unde a avut loc spectacolul folcloric începând cu ora 10. Ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") a prezentat două dansuri tradiţionale bulgăreşti, fiind premiat cu diplomă şi medalie. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 8)

   

  11.05.2010, Timişoara. Emisiune dedicată minorităţii bulgare

  La emisiunea dedicată minorităţii bulgare din România de la TVR 3, din data de 11 mai 2010, a fost invitată interpreta de muzică populară Maria Hailemas, realizatoare TV, membră a Filialei Arad a U.B.B.-R. Îmbrăcată în frumosul costum popular al bulgarilor bănăţeni, aceasta a vorbit despre sărbătorile pascale. Înregistrarea emisiunii se află pe blogul www.starbisnov.blogspot.com.

   

  16.05.2010, Arad. Sărbătoarea bulgarilor din Arad

  Organizate de Uniunea Bulgară din Banat - România, Filiala Arad, manifestările au început la ora 16, în biserica catolică din centrul oraşului Arad, cu o sfântă liturghie oficiată de preoţii Ioan Vasilcin din Dudeştii Vechi, Matei Calapiş din Breştea, Petru Velciov din Vinga, Dumitru Salman din Nădlac şi Dani Calapiş; a urmat un program cultural-artistic la Casa Culturală a călugărilor minoriţi din Arad. La program au participat interpreta Maria Hailemas din Arad, ansamblurile „Palućenka" („Pavlikeanca") din Dudeştii Vechi, „Brest" („Ulmul") din Breştea, „Balgarče" („Bulgarul") din Vinga, „Slávjak" („Privighetoarea") din Timişoara, formaţia Teo Catarov din Timişoara, Doriana Talpeş din Timişoara, Nadia şi Sara Şehabi din Breştea şi un ansamblu al bulgarilor bănăţeni din Belo Blato, Serbia. Drept oaspete de onoare bulgarii l-au avut pe Leo van Duisburg, raportor al Parlamentului European. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 4; Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 3, 6, 7)

   

  16-20.05.2010, Viena. A şasea întâlnire a reprezentanţilor presei bulgare

  Între 16 şi 20 mai 2010 a avut loc a şasea întâlnire a reprezentanţilor presei bulgare, organizată de Agenţia Telegrafică Bulgară (B.T.A.) şi Asociaţia Presei Bulgare Internaţionale (A.B.M.S.). Întâlnirea, cu tema „Noul vest şi est", a avut loc în capitala Austriei, Viena. Deschiderea oficială s-a făcut în Sala de protocol a Bibliotecii Naţionale a Austriei din Viena şi a debutat cu cuvântul de salut al directorului agenţiei B.T.A., Maxim Mincev. Au urmat saluturile prim-ministrului bulgar, Boiko Borisov, cel al primarului capitalei Bulgariei, Sofia, Iordanka Făndăkova, al primarului Vienei, Mihael Hoipel, şi al directorului Telekom Austria, Hannes Ametsreiter, după care Albena Danailova, prima femeie care a ajuns concertmaistru al Filarmonicii din Viena, a susţinut un recital de vioară din operele lui Strauss. În cadrul manifestărilor, ministrul bulgar al culturii, Vejdi Raşidov, a vernisat, la Institutul Cultural Bulgar din Viena „Haus Wittgenstein", o expoziţie a trei pictori bulgari, precum şi o expoziţie cu icoane din secolele XVII-XVIII. Din partea bulgarilor bănăţeni a participat la această întâlnire Petronela Petcov-Şehabi, redactor al ziarului Náša glás („Glasul nostru"). (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 4, 10)

   

  20-22.05.2010, Dudeştii Vechi. Zilele Liceului „Sfinţii Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi

  Ziua de 24 Mai este Ziua Culturii şi Scrierii Slave, dar şi Ziua Liceului „Sfinţii Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi. Anul acesta, Zilele Liceului din Dudeştii Vechi s-au sărbătorit pe 20, 21 şi 22 mai. În data de 20 mai a avut loc un turneu de fotbal între echipele liceului. Vineri, 21 mai 2010, la Căminul Cultural din localitate a fost organizat un program cultural-artistic, prezentat de elevii liceului şi de membrii ansamblului „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi. La manifestări a fost invitat şi deputatul minorităţii bulgare din România, Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R. Sâmbătă, 22 mai 2010, în cabinetul de limba bulgară din cadrul liceului a avut loc o masă rotundă, la care s-a discutat despre evoluţia limbii bulgarilor bănăţeni. La simpozion au luat parte şi redactorii ziarului Náša glás şi ale revistei Literaturna miselj, Velciov Ştefan şi Nicolae Markov, precum şi preşedintele de onoare al U.B.B.-R., Carol-Matei Ivanciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 8, 10)

   

  22.05.2010, Jamu Mare. Festivalul-concurs „Lada cu zestre"

  Festivalul-concurs anual „Lada cu zestre" s-a ţinut în acest an între 22 şi 23 mai 2010, la Jamu Mare, fiind organizat de Consiliul Judeţean Timiş şi Centrul pentru Cultură şi Artă Jamu Mare. Pe 22 mai a avut loc concursul de gastronomie şi o expoziţie cu piese vechi de port popular şi cărţi de rugăciune. La această secţiune, din partea bulgarilor, în etapa următoare s-a clasat familia Radulov din Breştea. Pe 23 mai, cu începere de la ora 10, a avut loc concursul de dansuri populare, la care ansamblul bulgar „Brest" („Ulmul") din Breştea a prezentat patru dansuri, clasându-se cu toate pentru etapa următoare, iar la ora 13 a început concursul pentru grupurile vocale, interpreţi şi instrumentişti. Din partea bulgarilor au concurat interpretele Maria Bratan şi Nadia Şehabi, care a interpretat şi două cântece populare bulgăreşti la fluier. Şi la aceste probe bulgarii s-au clasat pentru etapa următoare. Festivităţile s-au încheiat cu un concert oferit de interpretul popular Laza Knejevici. Etapele următoare vor avea loc la Timişoara în 20 şi 27 iunie 2010. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 2, 3)

   

  23.05.2010, Clopodia. Ansamblul „Brest" la Zilele Clopodiei

  Imediat după terminarea concursului „Lada cu zestre" din Jamu Mare, ansamblurile „Brest" („Ulmul")] din Breştea şi „Flori de crin" din Denta au fost invitate să participe la Zilele Satului Clopodia, aflat la 8 km de Jamu Mare. Festivităţile au început la ora 17 cu o sfântă liturghie oficiată în noua biserică din localitate, după care preotul-paroh a condus hora din faţa bisericii. Din cauza ploii, spectacolul s-a ţinut în Casa de Cultură, deşi era preconizat să se ţină în parcul de lângă conacul Petala, monument istoric datând din anul 1840. El a fost deschis de bulgăroaica Doriana Talpeş, după care au urmat celelalte ansambluri, care au prezentat cântece şi dansuri bulgăreşti, româneşti, sârbeşti şi rome. Festivităţile s-au încheiat la ora 21 cu un marş. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 10 [426], 16.05. - 31.05.2010, p. 2, 3)

   

  25-26.05.2010, Kozlodui, Bulgaria. „Zilele lui Botev"

  În amintirea momentului în care poetul-revoluţionar Hristo Botev a trecut Dunărea la bordul vasului Radetski, în oraşul Kozlodui din Bulgaria se organizează sărbătoarea „Zilele lui Botev". În anul 2010, cu prilejul împlinirii a 134 de ani de la acest eveniment, la sărbătoare a fost invitată şi Uniunea Bulgară din Banat - România. Delegaţia bulgarilor bănăţeni a fost formată din Petru Velciov, preşedintele Filialei U.B.B.-R. Dudeştii Vechi, interpreta Maria Hailemas din Arad, Gheorghi Penev, Vincenţiu Ghergulov şi ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi, condus de Pavel Velciov. Ceremonia oficială a început în 25 mai 2010, la ora 18, cu depuneri de coroane de flori la statuia lui Hristo Botev, situată la 6 km de Kozlodui, pe malul drept al Dunării. La eveniment au participat aproximativ 8.000 de persoane. A doua zi oaspeţii au vizitat electrocentrala atomică din Kozlodui şi liceul, care poartă numele sfinţilor Kiril şi Metodii, asemenea liceului din Dudeştii Vechi. Seara a avut loc un program cultural-artistic, la care bulgarii bănăţeni s-au prezentat cu mai multe dansuri şi cântece populare. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 8)

   

  29.05.2010, Almaş. Simpozion internaţional cu tema „Portrete de dascăli"

  A fost organizat un simpozion ştiinţific internaţional cu tema „Portrete de dascăli", organizat de Inspectoratul Şcolar Arad, Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Arad şi Consiliul Local Almaş. La lucrările simpozionului a participat şi ing. Ioan Rancov din Vinga cu un material dedicat memoriei învăţătorului Leopold Kossilkov din Vinga (1850-1940). (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 4)

   

  27-30.05.2010, Bruxelles. Al VI-lea Congres al E.C.P.M.

  A avut loc la Buruxelles al VI-lea congres al Organizaţiei Politice Creştine Europene (European Christian Political Movement - E.C.P.M.), la care au participat 80 de reprezentanţi din mai multe ţări europene. Din partea bulgarilor bănăţeni la congres au luat parte preotul Sebastian Mirciov şi redactorul Nicoleta Ciocani. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 5)

   

  30.05.2010, Vinga. „Sfânta Treime" - sărbătoarea bisericii catolice din Vinga

  Sărbătoarea „Sfânta Treime" a bisericii catolice din Vinga, care s-a ţinut în 30 mai 2010, i-a adunat şi de această dată pe bulgarii din toate colţurile Banatului. Sărbătoarea a început la ora 10.30 cu o sfântă liturghie oficiară de preoţii Matei Calapiş şi Petru Velciov, la care şi-a adus aportul şi corul religios condus de Ecaterina Nedelcu (n. Martinov). La ora 17 a început programul artistic, asigurat de ansamblurile „Balgarče" („Bulgarul") din Vinga, „Palućenka" („Pavlikeanca") din Dudeştii Vechi, „Brest" („Ulmul") din Breştea şi „Slávjak" („Privighetoarea") din Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 4, 6, 7)

   

  31.05.2010, Dudeştii Vechi. Concert al formaţiei „Bozhur" („Bujorul") din Şumen, Bulgaria

  Formaţia muzicală „Bozhur" („Bujorul") din Şumen, Bulgaria, a susţinut un concert de romanţe la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi. Formaţia a avut un concert la Budapesta, iar în drum spre casă cei 23 de membri, femei şi bărbaţi, s-au oprit să-i încânte şi pe bulgarii bănăţeni cu cântecele lor. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 4)

   

  Mai 2010, Timişoara. Expoziţie de pictură bulgară la Centrul Cultural Francez

  Timp de o lună, Centrul Cultural Francez din Timişoara a fost gazda unei expoziţii de pictură intitulată „Spiritul şi spiritualitatea bulgară". Au expus pictorii Volodia Kazakov şi Radoslav Neicev din Bulgaria şi Ivan Vasilcin din Dudeştii Vechi. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Uniunea Bulgară din Banat - România. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 8)

   

  Mai 2010, Dudeştii Vechi. Expoziţie de pictură

  La începutul lunii mai 2010 a fost vernisată o expoziţie de pictură la Căminul Cultural din Dudeştii Vechi, la care au expus pictorii bulgari Dimitrinka Tomova, Venetka Nitova, Vladislav Ivanov, Liulin Tărkalanov şi Radoslav Neicev, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din Bulgaria, filialele Botevgrad şi Oriahovo. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 09 [425], 01.05. - 15.05.2010, p. 8)

   

  02.06.2010, Bucureşti. Locuri în instituţiile de învăţământ superior din Bulgaria pentru candidaţii de origine bulgară din România

  Prin adresa nr. 190/02.06.2010, Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureşti anunţă că Ministerul Învăţământului din Bulgaria asigură mai multe locuri în instituţiile de învăţământ superior din Bulgaria pentru candidaţi de origine bulgară din România, după cum urmează: lingvistică aplicată - 1 loc, Universitatea „Sf. Kiril şi Metodii" din Veliko Târnovo; istorie - 1 loc, Universitatea „Sf. Kliment Ohridski" din Sofia; relaţii economice internaţionale - 1 loc, Universitatea „Anghel Kăncev" din Ruse; urbanism - 1 loc, Universitatea de Arhitectură, Construcţii şi Geodezie din Sofia. În afară de aceste locuri, pentru care candidaţii primesc bursă, candidaţii bulgari din România se pot înscrie şi la o serie de alte specializări oferite pentru studenţii din străinătate. (Arhiva U.B.B.-R., Adresa 190/02.06.2010)

   

  03.06.2010, Timişoara. Sărbătoarea Trupul şi Sângele Domnului

  Comunitatea bulgară din Timişoara a comemorat sărbătoarea Trupul şi Sângele Domnului. Cu acest prilej, pentru prima oară, în Biserica „Notre Dame" din Timişoara au fost amenajate tradiţionalele altare, iar msgr. Augustinov Gheorghe a oficiat o liturghie în limba bulgarilor bănăţeni. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 5)

   

  06.06.2010, Timişoara. Conferirea Sfântului Mir

  La Biserica „Notre Dame" din Timişoara au primit Confirmaţiunea (Conferirea Sfântului Mir) 13 copii bulgari bănăţeni (9 fete şi 4 băieţi): Avram Emilia-Maria, Caradjov Marco-Alexandru, Ciocani Diana, Forgacs Daniel, Ganciov Corina-Elisabeta, Marc Denisa-Maria, Miculescu Cristina-Maria, Mihalache Bogdan-Darius, Murgu-Boboiciov Alin-Anton, Rancov Georgiana-Andreea, Sîrbu Andreea, Velciov Ana-Maria şi Veruzab Carolina-Teresa. Liturghia solemnă a fost oficiată de msgr. Augustinov Gheorghe. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 11 [427], 01.06. - 15.06.2010, p. 2)

   

  12-13.06.2010, Dudeştii Vechi, Vinga, Breştea. Oaspeţi din Ivanovo, Serbia, în vizită la bulgarii bănăţeni

  O delegaţie a bulgarilor din localitatea Ivanovo, Serbia, în frunte cu primarul Vasilcin Iosif-Mare (aflat la al doilea mandat), prof. Calapiş Augustin şi Ciocan Mark, au vizitat satele bulgarilor din Banat, cu scopul de a-i invita la Întâlnirea Internaţională a Bulgarilor Bănăţeni, care va avea loc la Ivanovo între 2 şi 4 iulie 2010. Prima oprire a fost la Dudeştii Vechi, cu care localitatea Ivanovo este înfrăţită încă din anul 2004. Au urmat vizitele la Vinga şi Breştea. În scopul promovării bulgarilor bănăţeni, primarul din Ivanovo, fotograf amator, a alcătuit o expoziţie de fotografii intitulată „Ivanovo de-a lungul timpului", pe care o prezintă în diferite oraşe şi sate din Serbia. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 12 [428], 16.06. - 30.06.2010, p. 2)

   

  13.06.2010, Timişoara. Trupa de teatru a Căminului Cultural din Dudeştii Vechi la Festivalul-concurs „Lada cu zestre"

  Trupa de teatru de amatori a Căminului Cultural din Dudeştii Vechi a participat la Festivalul-concurs „Lada cu zestre" din Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 12 [428], 16.06. - 30.06.2010, p. 6)

   

  17-21.06.2010, Albeşti, Mihail Kogălniceanu, Jupiter, Eforie Sud. Bulgarii la Festivalul Naţional „Dobroge, mândră grădină"

  În perioada 17-21 iunie 2010 a avut loc a VI-a ediţie a Festivalului „Dobroge, mândră grădină", organizat de Primăria Albeşti, Asociaţia pentru Cultură, Ştiinţă şi Turism a judeţului Constanţa, Primăria Mangalia şi Primăria Eforie. Printre cele 27 de ansambluri participante la acest festival s-au numărat şi ansamblurile U.B.B.-R. „Brest" („Ulmul") din Breştea şi „Balgarče" („Bulgarul") din Vinga. În fiecare zi, cu începere de la ora 18, au avut loc parade ale portului popular şi spectacole artistice în diferite localităţi de pe malul mării: Albeşti, Mihail Kogălniceanu, Jupiter, Eforie Sud. La Gala Premianţilor, care a avut loc în data de 21 iunie 2010 în faţa hotelului „Măgura" din Mangalia, cu începere de la ora 21, ambele ansambluri ale bulgarilor bănăţeni au fost premiate cu medalii şi diplome. A urmat o seară de „Discotecă folcloristică". (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 13 [429], 01.07. - 15.07.2010, p. 6, 7)

   

  20.06.2010, Timişoara. Conferinţă de presă a deputatului Niculae Mircovici

  Deputatul Niculae Mircovici, reprezentantul minorităţii bulgare din România în parlament, a ţinut o conferinţă de presă în care a explicat de ce a votat împotriva măsurilor guvernului de reducere a pensiilor cu 15% şi a salariilor cu 25%. Deputatul Mircovici a arătat că, deşi este reprezentantul minorităţii bulgare în parlament, el nu a fost votat doar de bulgari, ci şi de cetăţeni de alte etnii, inclusiv români, şi se simte dator să le apere interesele. În cadrul conferinţei domnia sa a subliniat că nu este împotriva guvernului, în cadrul grupului minorităţilor din Parlament minoritatea bulgară susţinând în continuare acest guvern, ci este doar împotriva acestor două măsuri ale guvernului. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 12 [428], 16.06. - 30.06.2010, p. 5)

   

  20.06.2010, Timişoara. Ansamblul „Palućenka" la festivalul-concurs „Lada cu zestre"

  Ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi a participat la Festivalul-concurs „Lada cu zestre" din Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 12 [428], 16.06. - 30.06.2010, p. 6)

   

  27.06.2010, Timişoara. Ultima etapă a Festivalului-concurs „Lada cu zestre"

  A avut loc ultima etapă a Festivalului-concurs „Lada cu zestre" din Timişoara, care s-a ţinut la Casa Armatei şi la Centrul pentru Cultură şi Artă din Timişoara. Pe scena Casei Armatei a urcat grupul vocal ala ansamblului „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea şi corul bărbătesc „Jáku Ronkov" din Dudeştii Vechi, iar pe scena Centrului pentru Cultură şi Artă a urcat Nadia Şehabi din Breştea, care a interpretat două cântece vocal şi două cântece la fluier. La secţia de gastronomie bulgarii au fost reprezentaţi de asociaţia „Zlát brest" („Ulmul de aur") din Breştea, fiind răsplătiţi cu o diplomă şi cu invitaţia de a participa la Gala Învingătorilor, care va avea loc în luna septembrie. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 12 [428], 16.06. - 30.06.2010, p. 5)

   

  29.06.2010, Breştea. Inaugurarea Casei Bulgare şi a bazei sportive

  De sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, au fost inaugurate recent renovata Casă Bulgară şi nou-construita bază sportivă din Breştea. Baza sportivă are teren acoperit cu iarbă sintetică şi vestiare moderne, cu apă caldă, încălzită cu ajutorul energiei solare, iar la Casa Bulgară a fost recondiţionat acoperişul, au fost schimbate toate geamurile vechi cu geamuri tip termopan, au fost refăcute scena şi bucătăria. Festivităţile de inaugurare au debutat cu o liturghie solemnă oficiată de parohul Matei Calapiş, după care acesta, împreună cu delegaţia oficială, compusă din deputatul Niculae Mircovici, preşedintele U.B.B.-R., Petru Radulov, preşedintele Filialei Breştea a U.B.B.-R., Slavoliub Iacob, primarul comunei Denta, Ivanciov Carol-Matei, preşedinte de onoare al U.B.B.-R., împreună cu preşedinţii şi membrii celorlalte filiale ale U.B.B.-R., s-au deplasat la Casa Bulgară, unde s-au ţinut discursuri şi au fost sfinţite Casa Bulgară şi baza sportivă. După festivităţi a urmat un turneu de fotbal, la care au participat echipe din Breştea, Deta, Dudeştii Vechi, Clopodia, Roviniţa Mare, Opatiţa şi Vinga (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 13 [429], 01.07. - 15.07.2010, p. 1, 2, 4)

   

  01-11.07.2010, Iastrebino, Bulgaria. Vacanţă în Bulgaria

  Un grup de 25 de tineri bulgari din Breştea şi-au petrecut o parte din vacanţa de vară la Iastrebino, în Bulgaria. În drum spre Iastrebino tinerii au trecut prin capitala Bulgariei, Sofia, unde au avut ocazia să se plimbe prin centrul oraşului şi să viziteze Universitatea „Sf. Kilment Ohridski", Biblioteca Naţională „Sf. Kiril şi Metodii", Catedrala „Sf. Alexandru Nevski", clădirea Preşedinţiei, a Adunării Naţionale, Biserica Catolică „Sf. Iosif", Palatul Culturii (N.D.K.) şi alte obiective. În afară de activităţile din complexul de recreere din Iastrebino, unde tinerii s-au bucurat de o sală de computere, o sală de făcut obiecte din ceramică, în care au făcut diverse obiecte din lut, şi o sală de tir, ei au avut ocazia să facă şi excursii în împrejurimi. Prin urmare, au vizitat cetatea Ţareveţ din fosta capitală Veliko Târnovo, unde s-au bucurat de un spectacol de teatru de păpuşi, dar şi localităţile Antonovo şi Kesarevo. În Kesarevo au participat la o sfântă liturghie oficiată în cinstea lor de preotul Nicolae. Aici au rămas doar bătrânii, aproximativ 1.000 de suflete, jumătate creştini, jumătate musulmani, şi de 10 ani în localitate nu a avut loc nicio căsătorie. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 14 [430], 16.07. - 31.07.2010, p. 6)

   

  02-04.07.2010, Ivanovo. Întrunirea internaţională a bulgarilor bănăţeni

  Localităţile Ivanovo din Serbia şi Dudeştii Vechi sunt înfrăţite din anul 2004. Conform tradiţiei, în fiecare an au loc întâlniri între locuitorii celor două comunităţi: un an la Ivanovo, anul următor la Dudeştii Vechi. În anul 2010 a avut loc a opta întâlnire, care s-a desfăşurat la Ivanovo, doar că aceasta a avut loc într-un cadru lărgit, fiind invitaţi bulgari bănăţeni şi din alte localităţi: Kanak, Skorenovaţ şi Novi Sad din Serbia, Bărdarski Gheran din Bulgaria ş.a. Întâlnirea a început vineri, 2 iulie, cu un spectacol cultural-artisitic la Căminul Cultural din Ivanovo. Sâmbătă, 3 iulie, a fost organizată o întrecere sportivă, iar seara, în biblioteca Căminului Cultural a avut loc un simpozion legat de păstrarea limbii şi identităţii bulgarilor bănăţeni. Duminică, 4 iulie 2010, după liturghia solemnă oficiată de preotul Stoian Calapiş, oaspeţii s-au îndreptat spre casă. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 14 [430], 16.07. - 31.07.2010, p. 5)

   

  04-11.07.2010, Italia. Pelerinaj în Italia

  Duminică, 4 iulie 2010, un grup de 18 bulgari bănăţeni au plecat din Timişoara în pelerinaj în Italia. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 15 [431], 01.08. - 15.08.2010, p. 3, 5, 6, 7)

   

  13-14.07.2010, Sofia. Întâlnire cu preşedintele Palestinei

  În perioada 13-14 iulie 2010, preşedintele Palestinei, Mahmud Abas, a făcut o vizită oficială în Bulgaria, la invitaţia preşedintelui Republicii Bulgaria, Gheorghi Părvanov. Aceasta este a treia întâlnire a celor doi preşedinţi. La întâlnire a luat parte şi reporterul ziarului Náša glás („Glasul nostru"), Petronela Petcov-Şehabi, care a oferit prilejul ca bulgarii bănăţeni să devină cunoscuţi şi în Orientul Apropiat. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 16 [432], 16.08. - 31.08.2010, p. 5)

   

  17-18.07.2010, Arad. „Flacăra olimpică uneşte lumea"

  La Grupul Şcolar de Industrie Alimentară din Arad s-a desfăşurat acţiunea „Flacăra Olimpică uneşte lumea". Proiectul a prezentat aspecte din toate statele care au aderat la Uniunea Europeană, dar şi din câteva state non-europene, mari puteri ale lumii. Grupele de elevi au ales să prezinte diferite momente din istorie care li s-au părut cele mai interesante pentru statul respectiv: istorie antică, medievală sau contemporană. Grupul bulgarilor bănăţeni, condus de Piţ Daniel, a prezentat două obiceiuri vechi: doi băieţi, îmbrăcaţi în port popular bulgăresc, au demonstrat cum se curăţa porumbul, iar două fete au arătat cum se lucra la maşina de tors lâna. De asemenea, au fost prezentate mai multe obiecte vechi: o maşină de tors lâna, un butoi din anul 1867 în care se bătea ardeiul pentru boia, o ploscă pentru vin, o faţă de masă specifică, o şapcă bulgărească, un vas din lut pentru apă şi o păpuşă îmbrăcată în port popular bulgăresc. Alături de şcoala gazdă, parteneri de proiect au fost Uniunea Bulgară din Banat -România, Asociaţia Millenium Center, Grupul Şcolar C.F.R. Arad, Grupul Şcolar „Csiky Gergely" Arad, A.F.C. Nădlac, Asociaţia DREPT, U.D.S.C.R. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 14 [430], 16.07. - 31.07.2010, p. 7; URL: http://www.vestic.ro/articol_12289/flacara-olimpica-unete-lumea-(foto).html, accesat la 15.10.2016)

   

  26.07.2010, Deta. Sărbătoarea bulgarilor din Deta

  În fiecare an, de ziua Sfinţilor Ioachim şi Ana (26 iulie), Uniunea Bulgară din Banat -România organizează sărbătoarea bulgarilor din Deta. Aceasta este şi ziua în care îşi are hramul biserica catolică din Deta. În afară de bulgarii din Deta, la sărbătoare au participat şi membri din celelalte filiale U.B.B.-R.: Timişoara, Breştea, Denta, Dudeştii Vechi, Vinga şi Lipova. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 15 [431], 01.08. - 15.08.2010, p. 12)

   

  29-31.07.2010, Sulina. „Istorie şi identitate în Delta Dunării"

  În perioada 29-31 iulie 2010, Primăria din Sulina, în parteneriat cu Ministerul Culturii, a organizat o acţiune intitulată „Istorie şi identitate în Delta Dunării". În cadrul acţiunii a avut loc un simpozion ştiinţific, urmat de o paradă a porturilor populare şi de un spectacol folcloric, la care şi-a adus aportul ansamblul folcloric bulgăresc „ASIGA" din satul Lunca, comuna Ceamurlia de Jos. La acţiune a fost invitat şi a participat deputatul Niculae Mircovici, preşedinte U.B.B.-R., reprezentantul minorităţii bulgare în parlamentul român, care a prezentat în cadrul simpozionului materialul „Timişoara şi Tulcea - poli de multiculturalitate". (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 16 [432], 16.08. - 31.08.2010, p. 1, 2)

   

  Iulie 2010, Dudeştii Vechi. Proiect cu temă religioasă

  În fiecare an, în timpul vacanţei de vară, la Dudeştii Vechi se organizează câte un proiect religios, la care participă copiii şi tinerii catolici din localitate. În anul 2010 proiectul s-a numit „Noi suntem imaginea lui Isus"; au participat aproximativ 160 de copii şi tineri care, timp de aproape două săptămâni, au cântat, au desenat, s-au jucat, s-au rugat şi au făcut diferite alte activităţi educative împreună cu sora Ecaterina Tatov, sora Luminiţa, fratele Lorad şi fratele Marian. Proiectul s-a încheiat în 25 iulie 2010. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 15 [431], 01.08. - 15.08.2010, p. 8)

   

  15.08.2010, Dudeştii Vechi. Zilele Satului

  Hramul bisericii din Dudeştii Vechi este „Înălţarea la cer a Fecioarei Maria", aceasta fiind şi ziua satului. Sărbătoarea din 2010 a început duminică, 15 august, la ora 9, cu depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor din localitate. A urmat o liturghie solemnă, oficiată de msgr. Gheorghe Augustinov din Timişoara şi de preotul paroh din Dudeştii Vechi, Ioan Vasilcin. După-amiaza, în parcul din faţa Căminului Cultural, formaţia de pompieri voluntari a organizat o interesantă expoziţie de animale şi păsări mici: iepuri, porumbei, cocoşi şi găini. Cu începere de la ora 18 a avut loc o paradă a portului popular, după care a urmat un program cultural-artistic pe scena de vară de la Casa Bulgară, susţinut de ansamblurile „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi, „Balgarče" („Bulgarul") al U.B.B.-R. Filiala Vinga şi de un ansamblu din localitatea Nakovo, Serbia. Seara s-a încheiat cu focuri de artificii. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 16 [432], 16.08. - 31.08.2010, p. 6, 7)

   

  17-20.08.2010, Sofia, Bulgaria. Elevi şi profesori din Dudeştii Vechi în excursie la Sofia

  Între 17 şi 20 august 2010, un grup format din şase elevi şi şase profesori de la Liceul „Sf. Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi, în frunte cu directoarea Stanca Velciov, au efectuat o excursie în capitala Bulgariei, Sofia. Aici ei au vizitat mai multe obiective: Universitatea „Sf. Kliment Ohridski", Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul de Etnografie (fostul palat regal), Muzeul Naţional de Istorie, Biserica „Sf. Gheorghe", nou-construita Catedrală Catolică „Sf. Iosif" ş.a. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 16 [432], 16.08. - 31.08.2010, p. 5)

   

  19-26.08. 2010, Franţa. Schimb cultural bulgaro-francez

  În perioada 19-26 august 2010, ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi, interpretele Maria Hailemas, membră a Filialei U.B.B.-R. Arad, şi Maria Munteanu din Sânnicolau Mare, împreună cu preotul Sebastian Mirciov, au făcut o vizită în Franţa, la invitaţia ansamblului „Lo Danseus de Jean de Boeuix" din Limousin. Pe drum, delegaţia a vizitat şi oraşul Strasbourg din Alsacia, cu Catedrala „Notre Dame", Consiliul Europei şi Palatul European al Drepturilor Omului. În cursul şederii în Franţa, bulgarii bănăţeni au susţinut mai multe concerte folclorice. În drum spre casă, s-au oprit la Lourdes, Marsilia, Toulon, Nice, Monaco, Padova. Coordonatoarea proiectului a fost prof. Ana-Maria Ciocani din Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 17 [433], 01.09. - 15.09.2010, p. 3, 6, 7)

   

  28-29.08.2010, Dudeştii Vechi. Înfiinţarea Organizaţiei de Tineret a U.B.B.-R.

  La Casa Bulgară din Dudeştii Vechi a avut loc o întâlnire a tinerilor membri ai U.B.B.-R., la care s-au purtat discuţii în vederea înfiinţării unei Organizaţii de Tineret. La întâlnire a participat şi preşedintele U.B.B.-R., deputatul Niculae Mircovici. Înfiinţarea Organizaţiei de Tineret a U.B.B.-R. a avut loc duminică, 29 august 2010, fiind ales un Comitet executiv provizoriu, format din: prof. Petru Topciov (preşedinte), Petru Uzun (prim-vicepreşedinte), Anca Ciocani şi Denis Ardelean (vicepreşedinţi), Carol Catarov, Nicolae Şerban, Gabriel Ţermure, Petru Mirciov, Gheorghe Mirciov, Nicolae Catarov, Maria Boboiciov, Andrei Niţă, Dragan Babuşcov, Maria Ciocani, Petru Ganciov şi Ecaterina Telbis (membri). (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 16 [432], 16.08. - 31.08.2010, p. 2)

   

  28-29.08.2010, Turnu, jud. Arad. A III-a ediţie a Sărbătorii Întâlnirii Naţionalităţilor din Turnu

  În perioada 28-29 august 2010, ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") al U.B.B.-R. Filiala Vinga a participat la a III-a ediţie a Sărbătorii Întâlnirii Naţionalităţilor din Turnu, județul Arad, unde a prezentat două dansuri populare bulgăreşti. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 18 [434], 15.09. - 30.09.2010, p. 5)

   

  30.08.2010, Kunszentmárton, Ungaria. Zilele localităţii Kunszentmárton

  Ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") al U.B.B.-R. Filiala Vinga a fost invitat şi a participat la zilele localităţii Kunszentmárton din Ungaria. Festivităţile au debutat cu o liturghie solemnă, în care preotul a sfinţit mai multe pâini făcute din grâu nou, după care a dăruit fiecăruia câte o pâine, spre a o duce acasă (se spune că această pâine poate fi folosită ca leac). A urmat sfinţirea unei statui a lui Ioan Nepomuc, protectorul podurilor. După-masă a început programul cultural-artistic, la care au participat ansambluri din Ungaria, Portugalia, Letonia şi „Balgarče" („Bulgarul") din Vinga, România. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 18 [434], 15.09. - 30.09.2010, p. 5)

   

  30.08.2010, Breştea. Şedinţa Comitetului executiv al Filialei U.B.B.-R. Breştea

  În şedinţa Comitetului executiv al Filialei U.B.B.-R. Breştea din 30 august 2010 s-au stabilit sumele pentru închirierea terenului de sport pentru jocurile de fotbal şi tenis, precum şi pentru închirierea Casei Bulgare pentru diferite activităţi. Membrii U.B.B.-R. beneficiază de o reducere de 25%. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 19 [435], 01.10. - 15.10.2010, p. 4)

   

  August 2010, Timişoara. U.B.B.-R. va avea noi filiale

  În cursul lunii august 2010 deputatul Niculae Mircovici a avut discuţii cu mai mulţi bulgari bănăţeni care trăiesc în afara graniţelor României, care şi-au arătat     dorinţa de a înfiinţa filiale ale U.B.B.-R. în străinătate. Întrucât Statutul U.B.B.-R. permite acest lucru (Cap. III, art. 9, lit. b), în curând Uniunea Bulgară din Banat - România s-ar putea să aibă filiale în S.U.A., Canada şi Germania. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 16 [432], 16.08. - 31.08.2010, p. 3)

   

  August 2010, Dudeştii Vechi. Se vor repara trei poduri

  La solicitarea deputatului Niculae Mircovici, guvernul român a pus la dispoziţia Primăriei Dudeştii Vechi suma de 300.000 RON pentru repararea a trei poduri din localitate: Podul lui Filip (Hipčva most), podul din cartierul Colţ (musta un na Ruga) şi podul de lângă cimitirul Calvaria (musta ud kantu grobištata Kalvárjata). (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 16 [432], 16.08. - 31.08.2010, p. 4)

   

  August 2010, Dudeştii Vechi. Arheologi din Thübingen, Germania, fac săpături la Bucova

  Uniunea Bulgară din Banat - România împreună cu Primăria Dudeştii Vechi au semnat un protocol cu Universitatea din Thubingen, Germania, în urma căruia au fost trimişi mai mulţi arheologi, în frunte cu prof. Raico Krauss, care cercetează zona Bucova de lângă Dudeştii Vechi, în care există un sit din neolitic. La săpături a participat şi o echipă de arheologi români, condusă de directorul Muzeului Banatului, Dan Ciubotaru. Conform protocolului, o parte dintre obiectele găsite vor fi donate Muzeului din Dudeştii Vechi. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 16 [432], 16.08. - 31.08.2010, p. 4)

   

  04-07.09.2010, Radna. Pelerinaj la „Maria Radna"

  Obiceiul de a se merge în pelerinaj la Radna, pe jos, este tradiţional la bulgarii bănăţeni din Breştea. Drumul durează două zile şi jumătate. Pelerinii, aproximativ 80 la număr, au pornit la drum din Breştea în 4 septembrie 2010, la ora 3 dimineaţa, iar în 5 septembrie dimineaţa au ajuns la Dumbrăviţa, unde preotul Matei Calapiş a oficiat o liturghie. La Neudorf li s-a alăturat şi preotul Sebastian Mirciov, originar din Breştea. Pelerinii au ajuns în 6 septembrie la Radna, unde, la ora 18, au participat la o liturghie solemnă. În 7 septembrie au avut loc în bazilica „Maria Radna" liturghiile dedicate bulgarilor bănăţeni: prima pentru bulgarii din Dudeştii Vechi, a doua pentru bulgarii din Breştea şi a treia pentru bulgarii din Vinga. După liturghii a urmat Calea Crucii, pe dealul de lângă basilică, evenimentul încheindu-se cu predica preotului Ioan Vasilcin din Dudeştii Vechi. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 17 [433], 01.09. - 15.09.2010, p. 4)

   

  10-11.09.2010, Breştea. „Kirvai 2010" la Breştea

  Biserica actuală din Breştea a fost terminată în 11 septembrie 1902 şi a fost sfinţită a doua zi, 12 septembrie, fiind consacrată „Sfintei Inimi a Mariei". Din anul 1970 bulgarii din Breştea au hotărât ca, în fiecare an, sărbătoarea bisericii să fie şi sărbătoarea satului - Kirvai, care să se ţină în prima duminică de după pelerinajul la Radna. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 18 [434], 15.09. - 30.09.2010, p. 6, 7)

   

  12.09.2010, Nădlac. Festivalul Minorităţilor

  Grupa mare a Ansamblului „Balgarče" („Bulgarul") al U.B.B.-R. Filiala Vinga, condus de Adrian Cosilcov şi Ani Todorovici, a participat la Festivalul Minorităţilor din Nădlac, județul Arad. Festivalul a început la ora 16.30 cu o paradă a portului popular, după care a urmat programul cultural-artistic, la care şi-au adus aportul: fanfara „Nădlăceanca" din Nădlac, ansamblul „Búzavirág" („Albăstreaua") din Pecica, ansamblul „Junii Seleuşului" din Seleuş şi ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") din Vinga. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 18 [434], 15.09. - 30.09.2010, p. 5)

   

  15.09.2010, Dudeştii Vechi. Expoziţie arheologică la Muzeul din Dudeştii Vechi

  Echipele de arheologi de la Universitatea din Thübingen, Germania, şi de la Muzeul Banatului din Timişoara, care au făcut săpături în apropierea localităţii Dudeştii Vechi, la Bucova, au realizat o expoziţie la Muzeul Minorităţii Bulgare din Dudeştii Vechi cu obiectele şi artefactele găsite în urma săpăturilor. Expoziţia a fost vizitată de săteni, dar şi de elevii Liceului „Sf. Kiril şi Metodii", la iniţiativa directoarei Stanca Velciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 18 [434], 15.09. - 30.09.2010, p. 8)

   

  23.09.2010, Sofia. Vizita oficială a preşedintelui României în Bulgaria

  Preşedintele României, Traian Băsescu, împreună cu o delegaţie oficială, a efectuat o vizită de lucru în Bulgaria. Din delegaţia oficială română a făcut parte şi deputatul Niculae Mircovici, preşedinte al U.B.B.-R., reprezentantul minorităţii bulgare din România în Parlament. Delegaţia română a avut întâlniri cu preşedintele Republicii Bulgaria, Gheorghi Părvanov, cu ministrul economiei, energiei şi turismului, Traicio Traicov, cu ministrul afacerilor interne, Ţvetan Ţvetanov, cu ministrul transportului, tehnologiei şi informaţiei, Alexandăr Ţvetcov, cu preşedintele Camerei de Comerţ a Republicii Bulgaria, Ţvetan Simeonov, cu preşedinta Adunării Naţionale, Ţeţca Ţaceva, şi cu alte oficialităţi. Cu acest prilej au fost semnate mai multe documente bilaterale, printre care cele legate de aderarea României şi a Bulgariei la Spaţiul Schengen, terminarea podului de peste Dunăre între Vidin şi Calafat, construirea a încă două poduri peste Dunăre. La finalul întâlnirii deputatul Niculae Mircovici a dăruit preşedintelui Repblicii Bulgaria, Gheorghi Părvanov, şi preşedintei Adunării Naţionale, Ţeţca Ţaceva, câte o păpuşă îmbrăcată în portul popular al bulgarilor bănăţeni. (URL: http://www.moreto.net/novini.php?n=102191, accesat la 17.10.2016; URL: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=591678, accesat la 17.10.2016; Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 18 [434], 15.09. - 30.09.2010, p. 4)

   

  23.09.2010, Timişoara. Sărbătoarea Liceului „Gerhardinum"

  A avut loc prima sărbătoare a Liceului catolic „Gerhardinum" din Timişoara. La festivităţi a participat episcopul Martin Roos. După cuvintele de salut al episcopului şi al directoarei liceului, Iakab Ilona, a urmat un program artistic. Elevii bulgari au fost ajutaţi de câteva fete din Breştea, împreună cu care, îmbrăcaţi în port popular, au cântat şi câteva cântece şi au interpretat mai multe dansuri populare specifice. Liceul a fost înfiinţat în anul 1992, iar în anul 2010 avea 134 de elevi, printre care şi 12 bulgari bănăţeni: 9 din Breştea şi 3 din Dudeştii Vechi. În Banat, 54% dintre catolici sunt maghiari, 15% germani şi 6% bulgari bănăţeni. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 18 [434], 15.09. - 30.09.2010, p. 2)

   

  23-24.09.2010, Timişoara, Cenad. Sărbătoarea Sfântului Gerhard

  Sfântul Gerhard este patronul Episcopiei de Timişoara, care îşi avea iniţial sediul la Cenad. Cu acest prilej, în seara de 23 septembrie, la domul din Timişoara a fost oficiată o liturghie pontificală, iar în data de 24 septembrie 2010, în biserica catolică din Cenad o fost oficiată o liturghie solemnă, la care au participat toţi preoţii bulgari, în frunte cu msgr. Gheorghe Augustinov. Liturghia a fost oficiată de episcopul Martin Roos împreună cu episcopul din Szeged, Ungaria. La eveniment au participat şi mulţi enoriaşi bulgari din Cenad, Dudeştii Vechi, Sânnicolau Mare, Breştea şi Timişoara. De remarcat faptul că, înainte de începerea liturghiei, în faţa bisericii din Cenad a avut loc o întâlnire între autorităţi din judeţul Timiş şi cele din regiunea Csongrád, Ungaria, în care s-au purtat discuţii despre construirea unui pod peste Mureş, care să lege localitatea Cenad din România de localitatea Cenad din Ungaria. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 18 [434], 15.09. - 30.09.2010, p. 2)

   

  25.09.2010, Dudeştii Vechi. „Let's Do It, Dudeştii Vechi!"

  Peste 200.000 de români au ieşit să facă curăţenie, participând la cea mai mare acţiune de voluntariat organizată vreodată în România. În proiect s-au inclus şi voluntarii din Dudeştii Vechi. Coordonatorul proiectului a fost Zoli Tóth, sprijinit de Organizaţia de Tineret a U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 18 [434], 15.09. - 30.09.2010, p. 10, 12; Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 19 [435], 01.10. - 15.10.2010, p. 7; URL: http://letsdoitromania.ro, accesat la 18.10.2016)

   

  03.10.2010, Denta. Zilele localităţii Denta

  Localitatea Denta este unul dintre cele mai mari sate bănăţene. În anul 1846 aici trăiau şi 10 familii de bulgari. Însă cel mai mare număr de bulgari care au trăit aici a fost înregistrat în anul 1910 - 370 de familii. Acum în Denta locuiesc aproximativ 80 de bulgari. Biserica catolică din localitate, cu hramul „Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului", a fost ridicată în anul 1891. Sărbătoarea bisericii, dar şi a zilei satului, este în prima duminică din luna octombrie. În anul 2010 sărbătoarea a avut loc în 3 octombrie şi a debutat cu o sfântă liturghie oficiată de preotul Matei Calapiş. În timpul liturghiei enoriaşii s-au rugat în trei limbi: bulgară, maghiară şi română. Seara a avut loc o serbare câmpenească. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 19 [435], 01.10. - 15.10.2010, p. 2)

   

  06.10.2010, Bucureşti. Medalie de aur pentru deputatul Niculae Mircovici

  Preşedintele Uniunii Bulgare din Banat - România, deputatul Niculae Mircovici, general în rezervă, a primit din partea ministrului apărării naţionale, Gabriel Oprea, o diplomă, medalia de aur şi insigna de aur „Onoarea Armatei Române cu însemn de pace", „în semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate şi pentru merite deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului Armatei Române". Menţionăm faptul că deputatul Niculae Mircovici, reprezentantul minorităţii bulgare din România în parlament, este membru al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 19 [435], 01.10. - 15.10.2010, p. 5)

   

  06.10.2010, Arad. Reţeta de succes a unui tânăr bulgar arădean

  Site-ul aradon.ro publică în data de 6 octombrie 2010 o ştire despre tânărul bulgar dr. Boris Augustinov. După finalizarea studiilor de licenţă, a obţinut o bursa doctorală în Spania, timp în care a şi fost angajat în sistemul bancar. El a reuşit să câştige încrederea şi respectul celor care l-au angajat şi în prezent derulează tranzacţii interbancare sau pe bursă. Dr. Boris Augustinov va aplica pentru un post în cadrul Uniunii Europene. (URL: http://starbisnov.blogspot.ro/2010_10_01_archive.html, accesat la 22.10.2010; URL: http://www.aradon.ro/reteta-de-succes-a-unui-tanar-aradean/news-20101006-09264320, accesat la 22.10.2010; URL: http://www.bihon.ro/tag/boris-augustinov, accesat la 22.10.2010; URL: www.tion.ro/tag/boris-augustinov, accesat la 22.10.2010; Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 19 [435], 01.10. - 15.10.2010, p. 12)

   

  16-17.10.2010, Timişoara. Sărbătoarea bulgarilor din Timişoara

  În anul 2010, sărbătoarea bulgarilor din Timişoara - Kirvai s-a ţinu două zile. Sărbătoarea a început sâmbătă, 16 octombrie, la ora 18, cu o liturghie solemnă oficiată de msgr. Gheorghe Augustinov din Timişoara, Sebastian Mirciov din Lugoj, Damian Calapiş din Arad, Dumitru Salman din Nădlac, Petru Velciov din Vinga, Ioan Vasilcin din Dudeştii Vechi şi capelanul Heczel Robert din Mehala, în Biserica „Sfântul Nume al Sfintei Fecioare Maria" din Mehala, după care a urmat un program cultural-artistic pe scena din parohia Mehala, susţinut de tinerii: Bratan Cristiana, Bratan Petru, Ciocani Anca, Ciocani Ecaterina, Ciocani Sebastian, Franiov Gabriel, Hartup Antoanela, Cherciov Anemary, Mitran Sebastian, Roncov Dumitru, Velciov Petru. Sărbătoarea a continuat duminică, 17 octombrie 2010, la ora 11, cu o sfântă liturghie oficiată în Biserica „Notre Dame" din Timişoara de msgr. Gheorghe Augustinov împreună cu preotul Lucacela Davor de la biserica catolică din cartierul Iosefin. La ora 17 a începu programul cultural-artistic de la Casa Armatei, prezentat de Bratan Cristiana-Francisca şi Mitran Sebastian şi susţinut de ansamblurile „Brest" („Ulmul") al Filialei U.B.B.-R. Breştea, „Slávjak" („Privighetoarea") al Filialei U.B.B.-R. Timişoara, „Palućenka" („Pavlikeanca") al Filialei U.B.B.-R. Dudeştii Vechi, de Emilia Avram, Daniel Munteanu, interpretele Maria Hailemas, Delia-Ecaterina Mirciov, Doriana Talpeş, Maria Munteanu şi formaţia Teo Band. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 20 [436], 16.10. - 31.10.2010, p. 4, 6, 7)

   

  18.10.2010, Colonia Bulgară. Sărbătoarea satului şi a Bisericii „Sf. Luca"

  În fiecare an, pe 18 octombrie, bulgarii, dar şi alţi cetăţeni originari din Colonia Bulgară se întâlnesc să sărbătorească ziua satului şi hramul Bisericii Catolice „Sf. Luca". În anul 2010 sărbătoarea a început cu o liturghie solemnă oficiată în limbile bulgară, maghiară şi română de preoţii Ioan Vasilcin din Dudeştii Vechi, Damian Calapiş din Arad şi msgr. Gheorghe Augustinov din Timişoara. După liturghie cei prezenţi au mers la cimitir. Din frumosul sat de odinioară au rămas astăzi în Colonia Bulgară doar clădirea fostei şcoli şi a cooperativei, biserica şi cimitirul... (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 20 [436], 16.10. - 31.10.2010, p. 3, 5)

   

  01.11.2010, Dudeştii Vechi. Ziua Iluminiştilor Naţionali Bulgari

  În Bulgaria, ziua de 1 noiembrie este Ziua Iluminiştilor Naţionali. În anul 2010 această zi s-a sărbătorit la Casa Bulgară din Dudeştii Vechi printr-un program cultural-artistic în care elevii Liceului „Sf. Kiril şi Metodii" au declamat poezii de autori bulgari şi au avut prilejul să vizioneze o prezentare cu imagini din capitala Bulgariei - Sofia. La întâlnire a participat şi deputatul Niculae Mircovici, alături de directoarea liceului, Stanca Velciov. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 21 [437], 01.11. - 15.11.2010, p. 7)

   

  06.11.2010, Gostilia, Bulgaria. 120 de ani de la înfiinţarea localităţii Gostilia din Bulgaria

  Data de 6 noiembrie 2010 a fost un prilej de a se întâlni bulgarii bănăţeni din România, Bulgaria şi Serbia, întrucât atunci s-a sărbătorit aniversarea a 120 de ani de la înfiinţarea localităţii Gostilia de către bulgarii bănăţeni reîntorşi în patria-mamă. Festivităţile au fost organizate de Primăria Gostilia, în frunte cu primarul Mariana Romanova. Cu acest prilej, Svetlana Karadjova, preşedinta Organizaţiei Bulgarilor Bănăţeni din Bulgaria, i-a înmânat poetului Pavel Kukov din Gostilia o diplomă de recunoaştere a meritelor sale în privinţa păstrării limbii materne. Din partea bulgarilor din Banat, directorul Căminului Cultural din Dudeştii Vechi, Pavel Velciov, a dăruit bisericii din Gostilia o copie a icoanei Maicii Domnului care se află pe altarul bisericii din Dudeştii Vechi. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 21 [437], 01.11. - 15.11.2010, p. 12)

   

  20.11.2010, Breştea. Sărbătoarea celor care au împlinit 50 de ani

  În data de 20 noiembrie 2010 bărbaţii şi femeile din Breştea născuţi în anul 1960, care au împlinit 50 de ani, au sărbătorit împreună. Sărbătoarea a început cu o sfântă liturghie oficiată de preoţii Dumitru Salman (originar din Breştea, el însuşi unul dintre sărbătoriţi), msgr. Gheorghe Augustinov, Damian Calapiş, Petru Velciov şi Matei Calapiş. Sărbătoarea a continuat în clădirea şcolii, alături de dascălii Bratan Ioan, Chelciov Petru şi Ciocani Anton. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 22 [438], 16.11. - 30.11.2010, p. 5; Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 23-24 [439-440], 01.12. - 31.12.2010, p. 3)

   

  20.11.2010, Timişoara. Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului

  Decizia de a se sărbători Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului a fost luată la Conferinţa Internaţională pentru Apărarea Drepturilor Copilului care a avut loc în luna august 1925, la Geneva, şi la care au participat 54 de state. În 20 noiembrie 2010 Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului a fost sărbătorită şi la Timişoara, în clădirea Iulius Mall. La sărbătoare, care a început la ora 17, şi-au adus aportul şi membrii ansamblului „Slávjak" („Privighetoarea") al U.B.B.-R. Filiala Timişoara, care au prezentat câteva cântece şi mai multe dansuri din folclorul bulgarilor bănăţeni. Organizatorii spectacolului au fost Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din județul Timiş şi organizaţia „Salvaţi Copiii" Timişoara. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 22 [438], 16.11. - 30.11.2010, p. 6, 7)

   

  27.11.2010, Dudeştii Vechi. A VII-a ediţie a Festivalului interetnic „Jáku Ronkov"

  La eveniment şi-au adus aportul: ansamblul folcloric „Cavalerii tradiţiilor" din Becicherecu Mic, județul Timiş, ansamblul „Opinca diavolului" din Kiszombor, Ungaria, „Tamburaşii" din Sânnicolau Mare împreună cu Laza Knejevici, ansamblul „Slávjak" („Privighetoarea") al U.B.B.-R. Filiala Timişoara, ansamblul „Palućenka" („Pavlikeanca") al U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi, Maria Hailemas, Dani Munteanu, Fabian Velciov. La festival au participat şi o serie de oficialităţi din Bulgaria, Serbia, Ungaria şi România: Hristo Hristov, secretar de stat la Ministerul Bulgarilor din Străinătate, Iordan Kolev şi Lana Mumdjieva, experţi în cadrul Agenţiei pentru Bulgarii din Diaspora, Gheorghi Vasilski de la Radioul Naţional Bulgar, Vasilcin Iosif-Mare, primarul localităţii Ivanovo, Serbia, Augustin Calapiş, preşedintele Asociaţiei Bulgarilor din Serbia, Zoltán Marossy, viceprefect de Timiş, Patrice Vuillemin, reprezentantul Institutului Francez din Bucureşti, Eric Baude, directorul Centrului Cultural Francez din Timişoara, deputatul Niculae Mircovici, reprezentantul minorităţii bulgare din România în parlament. Organizatorii festivalului au fost: Uniunea Bulgară din Banat - România, Căminul Cultural Dudeştii Vechi, Consiliul Local Dudeştii Vechi, Consiliul Judeţean Timiş. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 23-24 [439-440], 01.12. - 31.12.2010, p. 4, 5)

   

  27.11.2010, Breştea. Sărbătoarea Kučenete a porumbului fiert

  Acest obicei este păstrat de bulgari încă din vechime, el venind din timpurile în care ocupaţia lor de bază era agricultura, şi marchează terminarea lucrărilor din grădină şi de pe câmp. Pe timpuri, tinerele logodnice fierbeau boabele de porumb acasă, iar tinerele necăsătorite - la şezătoare. Logodnicele trimiteau logodnicilor câte o farfurie cu boabe de porumb fiert, îndulcite cu zahăr, iar tinerele fete mergeau cu aceste farfurii pe la rude. Cu acest prilej, tinerii din Breştea s-au adunat la Casa Bulgară. Fetele Roxana Dermeştiov, Diana Petrov, Ana Salman, Nadia Şehabi, Denisa Dermeştiov, Monica Radulov, Sara Şehabi, Gabriela Slavin şi Maia Slavin au adus câte o farfurie cu boabe de porumb fiert, învelită frumos în baticuri de mătase tradiţionale, şi i-au îmbiat pe cei prezenţi să guste din porumbul fiert, împodobit cu bomboane şi bucăţi de ciocolată. A urmat un program cultural-artistic susţinut de ansamblul „Brest" („Ulmul") din Breştea. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 23-24 [439-440], 01.12. - 31.12.2010, p. 2)

   

  28-29.11.2010, Praga. Ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") la festival internaţional în Cehia

  În zilele de 28 şi 29 noiembrie 2010, în capitala Cehiei, Praga, a avut loc festivalul internaţional „Ritmuri tradiţionale din Europa", organizat de Mediteranian Folklore Organization, la care au participat ansambluri din Grecia, Italia, Slovenia, Serbia, Ucraina, Letonia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Cehia, Bosnia şi România. România a fost reprezentată de ansamblul „Balgarče" („Bulgarul") al U.B.B.-R. Filiala Vinga, care a prezentat mai multe dansuri populare bulgăreşti şi româneşti. Costurile călătoriei au fost suportate de Uniunea Bulgară din Banat - România. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 23-24 [439-440], 01.12. - 31.12.2010, p. 8)

   

  30.11.2010, Târgovişte. Sărbătoarea bulgarilor din Târgovişte

  30 noiembrie este ziua în care 57 de familii de bulgari au plecat de pe moşia banului Grigore Băleanu din Băleni şi s-au aşezat la marginea oraşului Târgovişte, azi cartierul Matei Voievod. În prezent, comunitatea bulgară din municipiul Târgovişte numără aproximativ 2.000 de suflete. În memoria acestui eveniment, în 30 noiembrie 2010 a fost dezvelită o placă comemorativă, pe care sunt trecute numele celor 57 de familii. La eveniment au participat: preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Florin Popescu, membrii asociaţiei „Zaedno" („Împreună") a bulgarilor din Târgovişte, reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Bulgaria la Bucureşti, corespondenţi de presă din Bulgaria. La finalul manifestării copiii din ansamblul „Bosilce" („Busuiocelul") al comunităţii bulgare din Târgovişte au susţinut un spectacol cu cântece şi dansuri populare bulgăreşti. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 23-24 [439-440], 01.12. - 31.12.2010, p. 11)

   

  Noiembrie 2010, Timişoara. Apelul deputatului Niculae Mircovici către elevii Liceului „Sf. Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi

  În numărul 21 al ziarului Náša glas („Glasul nostru"), organ al minorităţii naţionale bulgare din România, deputatul Niculae Mircovici face un apel către elevii claselor V-XII de la Liceul „Sf. Kiril şi Metodii" din Dudeştii Vechi în care, printre altele, arată că, deşi cu greu, a reuşit să obţină finanţare, în anul trecut, pentru construirea sălii de sport din localitate, precum şi pentru renovarea clădirii liceului. De asemenea, în anul 2010 a reuşit să obţină din nou o finanţare de 2 miliarde lei pentru realizarea, pe malurile râului Aranca, a unui complex sportiv multifuncţional, acoperit cu gazon artificial şi dotat cu instalaţie de iluminare nocturnă. Întrucât în viitor se doreşte amenajarea unui parc pe malul opus al râului Aranca, domnia sa face apel către tineri ca fiecare elev să planteze acolo, în această toamnă, câte un copac, astfel încât, cu trecerea anilor, să poată spune cu mândrie: „Acest copac eu l-am plantat". Se preconizează plantarea mai multor tipuri de copaci: ulm, salcie, roşcov, castan, salcâm, mesteacăn, platan ş.a. Arborii vor fi asiguraţi de Primăria Dudeştii Vechi şi de diverşi sponsori. Acţiunea va fi susţinută de Organizaţia de Tineret a U.B.B.-R. Filiala Dudeştii Vechi. În momentul în care parcul va fi gata, se va construi şi un podeţ care îl va lega de baza sportivă. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 21 [437], 01.11. - 15.11.2010, p. 1)

   

   

   

  01.12.2010, Deta. Ziua Naţională a României sărbătorită la Deta

  Ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, a fost sărbătorită la Deta printr-un program cultural-artisitc organizat în sala festivă a liceului din Deta, la care a fost invitat şi a participat şi ansamblul „Brest" („Ulmul") al U.B.B.-R. Filiala Breştea. (Náša glás, Timişoara, anul XXI, nr. 23-24 [439-440], 01.12. - 31.12.2010, p. 2)

   

  18.12.2010, Vinga. Concurs de desene

  În data de 18 decembrie 2010, la Casa Bulgară din Vinga a avut loc a treia ediţie a concursului de desene organizat de Ancuţa Todorovici. Concursul a fost împărţit în trei grupe: copii cu vârsta de 6-11 ani, 12-14 ani şi tineri cu vârsta de 15-17 ani. Tema concursului a fost „Iarna şi Crăciunul". Juriul, compus din prof. Ecaterina Nedelcu, Anca Arsău, Manuela Buniov şi Ancuţa Todorovici, au hotărât finaliştii: Chirian Izabela din grupa 6-11 ani, Iasmina Nedeliov din grupa 12-14 ani şi Francisc Draghinov din grupa 15-17 ani. Concursul a fost sponsorizat de Uniunea Bulgară din Banat - România. (Náša glás, Timişoara, anul XXII, nr. 02 [442], 15.01. - 31.01.2011, p. 6)

   

  23-25.12.2010, Dudeştii Vechi. Sărbătoarea celor care au împlinit 50 de ani

  Conform tradiţiei, bulgarii din Dudeştii Vechi care au împlinit 50 de ani sărbătoresc împreună. Astfel, joi, 23 decembrie 2010, a avut loc o liturghie în memoria celor decedaţi, după care cei prezenţi au mers la cimitire, unde au depus coroane de flori. Sâmbătă, 25 decembrie 2010, a avut loc o liturghie solemnă oficiată de preoţii Vasilcin Ioan şi Mirciov Sebastian.

   

  24.12. 2010, Timişoara. Ajunul Crăciunului

  În data de 24 decembrie 2010, de Ajunul Crăciunului („Bábin denj" în limba bulgarilor bănăţeni), bulgarii din Timişoara s-au întâlnit la Biserica „Notre Dame", unde au participat, cu începere de la ora 18, la o liturghie solemnă oficiată de msgr. Augustinov Gheorghe, urmată de un program artistic-religios. Programul a constat în recitări de poezie în limbile română, bulgară şi maghiară. La final copiii şi tinerii au primit daruri de Crăciun din partea Uniunii Bulgare din Banat - România, printre care şi cărţile Koladna dugadjája („Întâmplare de Crăciun") şi Mojta manena Biblija („Mica mea Biblie"), alcătuite de profesorul de religie din Germania Gheorghe Augustinov. (Náša glás, Timişoara, anul XXII, nr. 01 [441], 01.01. -

   15.01.2011, p. 3).

   

  Decembrie 2010, Deta. Sărbătoarea Crăciunului

  Sărbătoarea Crăciunului 2010 a debutat cu novenele - şir de rugăciuni care durează nouă zile, în fiecare zi grupul de credincioşi rugându-se în casa câte unui membru, iar la Deta rugăciunile au avut loc la Casa Bulgară. Crăciunul a fost întâmpinat şi de băieţii care au colindat pe la casele rudelor cu „Betlehem"-ul în mâini („Betlehem"-ul reprezintă macheta din lemn a unei biserici, în interior aflându-se modele făcute din aluat pictat ale lui Isus în iesle, înconjurat de familie şi animale). La Deta, în după-amiaza de Ajunul Crăciunului, bulgarii s-au adunat în centrul oraşului, în faţa bradului împodobit, unde au cântat cântece specifice sărbătorii. (Náša glás, Timişoara, anul XXII, nr. 01 [441], 01.01. - 15.01.2011, p. 2).

   

  Decembrie 2010, Vinga. Francisc Draghinov, un elev de nădejde

  Elevul bulgar Francisc Draghinov, născut în Vinga în 26 august 1997, membru de la vârsta de 5 ani al ansamblului „Balgarče" („Bulgarul") al U.B.B.-R. Filiala Vinga, a participat la mai multe concursuri de desen şi pictură, obţinând diferite premii, precum premiul al II-lea la concursul internaţional „Bulgari în visele mele" 2010 şi premiul I la Concursul Judeţean de Pictură „Crăciun fericit!", organizat de Liceul de Artă Sabin Drăgoi din Arad. (Náša glás, Timişoara, anul XXII, nr. 02 [442], 15.01. - 31.01.2011, p. 7)

   

  Decembrie 2010, Timişoara. Evenimente editoriale

  În cursul anului 2010 au avut loc mai multe apariţii editoriale, dintre care amintim: Nicolae Markov, Antologija na banátskata balgarska literatura, Tom I („Antologia literaturii bulgarilor bănăţeni", Vol. I), Editura Mirton, Timişoara, 2010, 205 pagini, volum tipărit cu ajutorul Departamentului pentru Relaţii Interetnice; Elena Chelciov, Svetlustta na milata („Lumina iubirii"), Editura Mirton, Timişoara, 2010, 160 de pagini, volum apărut cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice; Matei Castiov, Monografia localităţii Dudeştii Vechi, jud. Timiş, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010, 210 pagini, volum apărut în regia autorului.