Home >> Historical chronologies >> Minority group chronologies >> Lipovan-Russian minority >> Cronologia minorităţii ruşilor lipoveni (1989-2015)


  Cronologia minorităţii ruşilor lipoveni (1989-2015)

    FEODOR CHIRILĂ

    Doctor în ştiinţe filologice, profesor universitar la Universitatea „Spiru Haret", Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. E-mail: feodorc@yahoo.com

     

    0 Comments

    Add new comment