Home >> Historical chronologies >> Minority group chronologies >> Turkish minority >> Cronologia minorităţii turce 1989–2015


  Cronologia minorităţii turce 1989–2015

    MICTAT AHMET GÂRLAN

    Doctor în psihologie, cercetător ştiinţific principal, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii. E-mail: miktatgarlan@yahoo.com.

    0 Comments

    Add new comment