Home >> Historical chronologies >> Minority group chronologies >> Polish minority >> Cronologia minorităţii polone 1989-2015


  Cronologia minorităţii polone 1989-2015

  PINTESCU FLORIN 

  Conferenţiar universitar, Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava.

  E-mail: florinp@atlas.usv.ro

   

  0 Comments

  Add new comment