Home >> Historical chronologies >> Minority group chronologies >> Albanian minority >> Cronologia minorităţii albaneze 1989 - 2009


  Cronologia minorităţii albaneze 1989 - 2009

  MARIA DOBRESCU

  Jurnalistă, realizator Radio-TV, preşedinte al Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor Minorităţilor Etnice din România „Europa 21", membră în Consiliul de Administraţie al Radiodifuziunii Române.

  E-mail: mariaoprea21@yahoo.com

   

   

  0 Comments

  Add new comment