Home >> >> Apel burse de cercetare în domeniul inventarierea izvoarelor arhivistice referitoare la evreii din Transilvania
  Apel burse de cercetare în domeniul inventarierea izvoarelor arhivistice referitoare la evreii din Transilvania

 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) anunţă apelul privind acordarea a 3 burse senior în cadrul proiectului Sources of Jewish Reference in the State Archives of Ten Counties from Transylvania [Surse de referinţă în zece arhive de stat în Transilvania] cu finanţarea nerambursabilă a Fundaţiei Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe.

 

Detalii

 

Proiectul are o durată de 36 luni (perioada 1 iulie 2016 - 30 iunie 2019). Finanţatorul extern este Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, iar proiectul face parte din programul „Yerusha Project" al Rothschild Foundation.

Proiectul Sources of Jewish Reference in the State Archives of Ten Counties from Transylvania [Surse de referinţă în zece arhive de stat în Transilvania], în concordanţă cu programul „Yerusha Project", are ca scop inventarierea materialelor documentare păstrate în direcţiile judeţene din Transilvania a Arhivelor Naţionale Române. În cele 10 direcţii judeţene sunt păstrate aproximativ 5500 de colecţii şi fonduri documentare. Dintre acestea vor fi cca. 3800-4000 care pot conţine documente referitoare la istoria evreilor. Aceste fonduri includ materiale arhivistice ale diferitelor instituţii administrative (prefecturi, primării, plăşi), sau judiciare (tribunale, judecătorii), respectiv ale altor instituţii şi organizaţii. Pe parcursul proiectului va fi utilizată o bază de date Excel (Yerusha Data Set model 3.0) pusă la dispoziţie de către finanţator. În această bază de date vor fi introduse informaţii (descrieri de conţinut, date tehnice) referitoare la fondurile arhivistice care conţin documente relevante pentru proiect.

Scopul burselor este construirea de baze de date în format Excel cu acele fonduri arhivistice care conţin documente referitoare la istoria evreilor din Transilvania. Vor fi realizate cercetări în următoarele Direcţii Judeţene ANR: Satu Mare, Bihor, Sălaj, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin şi Arad.

Bursele se adresează cercetătorilor consacraţi, cu experienţă în cercetare arhivistică şi care au cunoaştere de teren. Bursierii vor efectua deplasări de teren şi vor lucra cu baze de date Excel predefinite în care vor fi introduse informaţii (descrieri) referitoare la istoricul fondurilor arhivistice şi a creatorilor de fond, conţinutul fondurilor arhivistice, conţinutul specific referitor la istoria evreilor a fondurilor, dimensiunea unităţii arhivistice etc. Cheltuielile de deplasare și orice alte tipuri de cheltuieli vor fi suportate de către bursieri, ISPMN asigurând exclusiv bursa de cercetare lunară.

Bursierii vor depune în scris, pe suport de hartie  sau în format electronic, rapoarte de progres după perioade de 6 luni. Activitatea bursierilor va fi coordonată şi monitorizată de către Attila Gidó, cercetător ISPMN. Bursierii vor raporta responsabilului din partea ISPMN despre desfăşurarea cercetărilor în şedinţe/întâlniri de lucru lunare.

La sfârşitul stagiului, bursierii vor preda câte un raport final şi baze de date în format Excel după cum urmează:

  • bursier 1 (câte o bază de date Yerusha Data Set model 3.0 despre izvoarele arhivistice referitoare la istoria evreilor din Harghita, Covasna şi Maramureş)
  • bursier 2 (câte o bază de date Yerusha Data Set model 3.0 despre izvoarele arhivistice referitoare la istoria evreilor din (Satu Mare, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi Caraş-Severin)
  • bursier 3 (câte o bază de date Yerusha Data Set model 3.0 despre izvoarele arhivistice referitoare la istoria evreilor din Bihor, Hunedoara şi Arad)

 

Cerinţe

Studii superioare în domeniul ştiinţelor socio-umane

Candidatul trebuie să fie autorul sau coautorul a cel puţin unei ediții de documente în domeniul istoriei Transilvaniei

Cunoaşterea următoarelor limbi dovedită prin lista de publicaţii şi CV: română (fluent), maghiară (nivel intermediar), latină (nivel începător)

Cunoaşterea paleografiei maghiare şi latine dovedită prin lista de publicaţii şi CV

 

Criterii de evaluare

Experiență în cercetare arhivistică

Experienţă în adunarea şi prelucrarea datelor, în elaborarea bazelor de date, în digitalizare şi arhivare

Experienţă în elaborarea analizelor primare şi a rapoartelor

Experienţă în editare pentru publicare de documente arhivistice

Experienţă referitoare la participarea în proiecte de cercetare în echipă

Capacitate de sinteză şi interpretare a rezultatelor

Abilitatea de a lucra după un calendar structurat şi raportare la date limite definite

Capacitate de a lucra în echipă

Disponibilitate de deplasare în teren

Constituie avantaj cunoaşterea limbii germane

Constituie avantaj cunoaşterea paleografiei ebraice şi germane

 

Dosarul de concurs va conţine

Formular de înscriere

CV (experienţă în cercetări, studii, angajări anterioare)

Lista de publicaţii (din care reiese experienţa aplicantului privind editarea de izvoare documentare în limbile maghiară, latină, germană)

Copii xerox după 3 publicaţii reprezentative (în cazul volumelor individuale se cere doar coperta, cuprinsul şi primele 3 pagini din text)

Adeverinţe, copii după diplome (cele menţionate la cerinţe)

Scrisoare, eseu de motivare (300-600 cuvinte din care reies abilităţile menţionate la Criteriile de evaluare)

 

Procedura evaluării

Evaluarea şi selectarea candidaţilor se face după următorul model:

1) Depunerea dosarului complet prin poştă sau personal la sediul ISPMN. Data limită (7 iunie 2016) este data primirii dosarului, nu ştampila poştei! Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

2) Evaluarea candidaţilor (analiza dosarului de candidatură) se face de către o comisie care are în componenţă 3 cercetători ISPMN;

3) Diferitele componente din dosar au următoarea pondere: 30% publicaţiile de specialitate (3 puncte maximum), 30% experienţa profesională în domeniu (3 puncte maximum), 20% calificările şi capacităţile dovedite prin CV (2 puncte maximum), 20% scrisoarea de motivaţie (2 puncte maximum). Dosarele care nu ating pragul minim de 8 puncte vor fi respinse.

4) Analiza şi evaluarea dosarelor de candidatură de către comisia de evaluare va fi făcută şi publicată în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

5) Candidaţii vor avea la dispoziţie 1 zi lucrătoare după publicarea rezultatelor să depună contestaţie.

6) Candidaţii declaraţi admişi vor semna un contract de bursă cu ISPMN pe perioadă determinată (36 de luni)

 

Durata bursei

Bursa are o durată de 36 luni care va cuprinde perioada 1 iulie 2016 - 30 iunie 2019.

 

Suma lunară a bursei

Bursele vor fi acordate pe trei ani, suma lor lunară fiind 2300 RON, neimpozabil. Această sumă include costurile muncii de teren şi alte activităţi ale proiectului.

 

Data limită

Dosarele vor fi depuse la sediul ISPMN din str. Gavril Muzicescu, nr. 5, Cluj-Napoca până la data de 7 iunie 2016, ora 14,00 (data primirii dosarului, nu ştampila poştei).

Formularul de participare la concurs poate fi solicitat personal, sau prin e-mail de la office@ispmn.gov.ro.

Un candidat poate aplica pentru o singură bursă.

Nu vor fi luate în considerare dosarele incomplete sau cele primite după această dată.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, în intervalul 9.00-15.00 la nr. de telefon 0364-116261 sau prin e-mail: office@ispmn.gov.ro, ori de la dl. Attila Gidó (coordonator proiect) la adresa de email: a.gido@ispmn.gov.ro, sau la nr. de telefon +40742636575.