Home >> International projects >> SocioRoMap >> News, announcements >> Anunț de intenție selectare partener
  Anunț de intenție selectare partener

    Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj-Napoca anunţă intenţia de a selecta un Partener în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare pentru implementarea unui proiect finanţat prin:Programul: Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor, finanţat în cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021Apelul restrâns: "Reducerea sărăciei"Titlul proiectului: SocioRoACT - Cartografierea comunităților de romi din România pentru îmbunătățirea intervențiilor la nivel de comunitate și monitorizarea acestora în ceea ce privește incluziunea socialăPentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi anunţul de intenţie ataşat.

    Termenul limită de depunere a documentelor este 15 februarie 2019, ora 16.00, la sediul ISPMN, Cluj-Napoca, str. Gavril-Muzicescu, nr. 5.