Home >> >> Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei şi acordarea gradului profesional de cercetător ştiinţific
  Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei şi acordarea gradului profesional de cercetător ştiinţific

 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5, judeţul Cluj, anunţă organizare concurs pentru ocuparea funcţiei şi acordarea gradului profesional de cercetător ştiinţific, după cum urmează:

 

  • Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul de specialitate Identitate etno-culturală şi comportament demografic / Domeniul fundamental Ştiinţe umaniste şi arte, 1 post
  • Cercetător ştiinţific gradul II - domeniul de specialitate  Naţionalism, etnicitate şi gen social / Domeniul fundamental Ştiinţe umaniste şi arte, 1 post

 

Concursurile se vor desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

 

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 31 octombrie 2016.

 

Condiţiile de participare, regulamentul concursului şi alte informaţii se pot obţine de la sediul ISPMN, telefon: 0364-116261, e-mail: office@ispmn.gov.ro.